ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

پودر استنشاقی فلوتیکاپن(فلوتیگازون)250م ک گ 60دوز1ع

FLUTICAPEN 250 MCG POWDER, PRE-DISPENSED 60 DOSES

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :