ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

پودر استنشاقی فلوتیکاپن(فلوتیگازون)250 م ک گ 60 ع

FLUTICAPEN 250 MCG POWDER, PRE-DISPENSED 60 DOSES

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :