ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

ویال ونکومایسین 1 گ-آفا شیمی10ع

VANCOMYCIN INJECTION PARENTERAL 1 g

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :