ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

پودر استنشاقی رولنیوم(فلوتیگازون 250/سالمترول 50)م ک گ در دوز 60 دوز1ع

SALMETEROL+FLUTICASONE 50/250 MCG/DOSE DISC RESP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :