ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹

ویال بیوکوریل(پروکائین آمید)1گ/10 م ل 1ع

PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :