ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

قرص سولامرهیدروکلراید 800 م گ -اوه سینا 50ع

SEVELAMER <AVICENNA> 800MG TAB

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :