ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

قرص سفیکسیم 400 م گ 20 عددی - مهبان دارو

CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :