ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

قرص اسپیداکتون (اسپیرونولاکتون)25 م گ 100ع

SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 25 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :