ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸

قرص اسپیداکتون (اسپیرونولاکتون)100 م گ 100ع

SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 100 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :