ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۱ خرداد ۱۳۹۸

قرص ولدیک پیوسته رهش(دیکلوفناک)100م گ30ع

DICLOFENAC TABLET, EXTENDED RELEASE 100 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :