ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ویال اگزوفلوکان(فلوکونازول)200م گ/100م ل1ع

FLUCONAZOLE INJECTION PARENTERAL 2 mg/1mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :