ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شربت رهاکین(سدیم والپروات)200م گ/5 م ل250م ل 1ع

VALPROATE SODIUM SYRUP ORAL 200 mg/5mL 250 mL

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :