ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

قرص هیپوتازون(پیوگلیتازون)15 م گ 28ع

PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :