ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸

قرص هیپوتازون(پیوگلیتازون)30 م گ 28ع

PIOGLITAZONE TABLET ORAL 30 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :