ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸

کپسول دانلوین(فینگولیمود)0.5 م گ 28ع

FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :