ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

ویال لتوکان(کسپوفونژین استات)70م گ 1ع- یخچالی

CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION 70 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :