ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۹

قرص کارودیلول 6.25 م گ -آفا شیمی 30ع

CARVEDILOL 6.25 MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :