ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

قرص گلیپ لس (سیتاگلیپتین)25م گ 30ع

SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :