ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹

کپسول ونلافاکسین پیوسته رهش37/5م گ-حکیم 30ع

VENLAFAXINE-HAKIM 37.5 MG

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :