ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۹

شربت ستیریزین5 م گ/5 م ل 60م ل -نیک سادا 1ع

CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :