ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸

قرص فاکسی رین(ریفاکسیمین)200 م گ 9ع

RIFAXIMIN TABLET ORAL 200 mg

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :