ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
نام فارسی نام انگلیسی ماهیت دارویی وارداتی/داخلی
شیاف دیکلوفناک 100 م.گ- ناژو 10ع DICLOFENAC-NAJO® 100MG SUPP دارویی داخلی جزییات
شربت پزوفان (دکسترومتورفان پی)1عotc PSEUPHAN® SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص ویتاکیم ب 300 م.گ 100ع VITAMIN B1 300MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
پماد فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع دارویی داخلی جزییات
قرص ویتاول دی کابان(ویتامین دی 3+ کا2)30ع VITAWELL DIKABAN TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال پرووایو(پروپوفول) 1درصد 50م ل -کلاریس 1ع PROPOFOL500MG/50ML AMP. دارویی وارداتی جزییات
قرص اینوسترال(سرترالین) 50 م.گ 50ع SERTRALINE HCL 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 25 م.گ-امین 100ع CLOMIPRAMINE <AMIN> 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص تی تیری(لیوترونین سدیم) 25 میکروگرم 30ع T3 (LIOTHYRONINE SODIUM) 25MCG TABS دارویی وارداتی جزییات
محلول لنزورینس(چند منظوره لنز)120 م ل 1ع ملزومات پزشکي داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت-عماد1ع EXPECTORANT -EMAD® SYRUP دارویی داخلی جزییات
آمپول ویتامین ای 100 واحد/م.ل-اسوه 10 ع VITAMIN E 100 IU/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)40م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)40MG CAP دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ 5 م ل- فارابی 1ع دارویی داخلی جزییات
ژل سالویزان1ع SALVIZAN® 15 GR GEL داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص مادوپار( لوودوپا 100م.گ+بنسرازید25)30ع MADOPAR 125MG TAB دارویی وارداتی جزییات
آمپول دگزامتازون-ایران هورمون 10ع DEXAMETHASONE <IRANHORMONE> 8MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان کلسی کیم (کلسیم )500م.گ-حکیم 10ع CALCIUM-Hakim 500MG EFF TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص آپو- وارفارین 5م گ 100ع APO-WARFARIN 5 MG دارویی وارداتی جزییات
کپسول دیکوتارد( دیکلوفناک ریتارد )100 م.گ 30 ع DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP دارویی داخلی جزییات
آمپول آتراکورین 25 م.گ 5ع - یخچالی ATRACORIN® 25MG/2.5ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص انار +ویتامین ث-امی ویتال60ع ANAR+VITAMIN C AMIN® F.C TAB 60 داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص دیلتیازم 60 م.گ -آریا 100ع DILTIAZEM-ARYA® 60MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 20 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM20 MG دارویی داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م.گ-الحاوی100ع KETOTIFEN-ALHAVI® 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد زخم و سوختگی اولئا30گ-فرا طب 1ع OLEA OINT TOP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قطره آیروفیکس(آهن لیپوزمال)30 م ل 1ع IROFIX DROP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال ویتاسولین آر (انسولین رگولار)1ع - یخچالی VITASULIN R®1000IU 10ML VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص ریبامر(سولامر)800م.گ30ع REBUMER(SEVELAMER ) 800 MG دارویی داخلی جزییات
قطره استامینوفن طعم دار-بهسا 15م ل 1ع(بدون نسخه) دارویی داخلی جزییات
دهان شویه سدیم فلوراید0.2% SODIUM FLUORIDE 0.2% MOUTH WASH دارویی داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 2 قوطی 400گ 1ع MILK BIOMIL PLUS 2POWDER شیرخشك داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م.گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد موضعی مومتازون0.1درصد 30گ-بهوزان1ع MOMETASONE-BEHVAZAN 0.1% 30G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25 م.گ-روز دارو100ع NORTRIPTYLINE <RUZDAROU> 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م.گ-امین100ع METOCLOPRAMIDE 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م.گ-تهران دارو 100ع CLONAZEPAM 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال سفتی زوکسیم 500 م گ -آفاشیمی 20ع AFAZOX®500MG VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص رزوتکس(رزوواستاتین)40 م گ-تهران شیمی30ع ROSUTEX(ROSUVASTATIN) 40 دارویی داخلی جزییات
قرص اکسفورج(آملودیپین 5م.گ والسارتان80م.گ)28ع EXFORGE®(AMLODIPINE/VALSARTAN) 5/80MG TAB دارویی وارداتی جزییات
کپسول آرتروزن(گلوکزآمین کندروتین ام اس ام)60ع ARTROZEN® TAB 4*15 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
تیغ جراحی ایزومد ش 10‏-100‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
ساشه سوربیتول-پورسینا20ع دارویی داخلی جزییات
محلول تونیک جین سین1ع GINSIN TONIC® SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول امگا 3‏ بدون جیوه -آدونیس کیش 110‏ع OMEGA-3 FISH OIL <FORMULATED SCIENCES> S مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص سیتالوپرام-پورسینا 20 م.گ 30 ع CITALOPRAM <PURSINA> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص دیووان(والسارتان) 80 م.گ 28 ع DIOVAN® 80MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -فارابی 20ع دارویی داخلی جزییات
کپسول کلیندامایسین 150 م گ-حکیم30ع CLINDAMYCIN-HAKIM 150 MG دارویی داخلی جزییات
سرم قندی 1/3 و 2/3 ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE دارویی داخلی جزییات
کرم آرنی گل1ع ARNIGOL® <GOL DARU> CREAM داروهای گیاهی داخلی جزییات
درجه تب دیجیتالی ریلکس 12ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص تاموکسیفن 10 م.گ-ایران هورمون 30ع TAMOXIFEN CITRATE 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال ونکومایسین 1 گ-آفا شیمی10ع VANCOMYCIN INJECTION PARENTERAL 1 g دارویی داخلی جزییات
ویال امنی پک 300م0گ /1م.ل 50م.ل1ع OMNIPAQUE® 300MG I/ML 50ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص زولپیدم 10 م گ - کیمیدارو 30ع دارویی داخلی جزییات
قرص آلکانف(پتاسیم سیترات پیوسته رهش)10 میلی اکی والان60ع ALKANEPH 10 TAB دارویی داخلی جزییات
قرص تریمونتیل (تریمیپرامین) 25 م.گ100ع TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص پرواوراسیل50م.گ(پروپیل تیواوراسیل )100ع PROPYLTHIOURACIL 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
محلول استنشاقی دائولین (ایپراتروپیوم0.5/سالبوتامول2.5)م گ20ع SALBUTAMOL/IPRATROPIUM BROMIDE 0.5+2.5MG 2.5ML NEBULISER دارویی وارداتی جزییات
سرم رینگر 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGERS 1L INF P-BOTTLE دارویی داخلی جزییات
قرص ترازوسین 5 م.گ-حکیم 100ع TERAZOSIN 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول سلوکسیب 100 م گ کیمیدارو -60 ع دارویی داخلی جزییات
پماد موضعی تاکریل(تاکرولیموس)0.1درصد 30گ 1ع Tacril(tacrolimus)%0.1 Topical oint دارویی داخلی جزییات
پماد ب ب کلد1ع BE BE COLD® CREAM داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول ویتاکیم +زینک (ویتامین ث /زینک)5/300م.گ 30ع VITAMIN C/ZINC-HAKIM® CAP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص لانوکسین(دیگوکسین)0.25م گ100ع LANOXIN 0.25MG دارویی وارداتی جزییات
قرص وسیفن(سولیفناسین)5م گ30ع SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 5 mg دارویی داخلی جزییات
شربت زینک سولفات 60 م.ل-الحاوی1ع ZINC SULFATE 60ML SYRUP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول ایونینگ پرایم رز اویل(گل مغربی)1000 م گ-آنتی ایجینگ 30ع ANTIAGING PRIMROSE OIL® SOFTGEL داروهای گیاهی داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل موزی400گ1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ژل آرتیپیک ادونسد 0/3درصد 28 ع ARTIPIC ADVANCED 0.3% OPHTHALMIC NO.28 ملزومات پزشکي داخلی جزییات
قرص هایپیران500 م ک گ30ع HYPIRAN® TAB 3*10 داروهای گیاهی داخلی جزییات
شربت سودافدرین (پزودوافدرین)-کاسپین30 م0گ5م0ل 1ع PSEUDOEPHEDRINE <CASPIAN> 30MG/5ML 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
اسپری اینهالر فلوتیزوکس (فلوتیکازون) 250 میکروگرم 1ع FLUTIZOX® 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY دارویی داخلی جزییات
ویال کاسمژن(داکتینومایسین)500 م ک گ1ع COSMEGEN 0.5 MG دارویی وارداتی جزییات
قرص دوپاگولین(کابرگولین)0/5 م گ 2ع DOPAGOLIN TABLET ORAL 0.5 mg دارویی داخلی جزییات
قطره فروس سولفات طعم دار بهسا 1ع FERROS SULFATE BEHSA®DROP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شامپو پرمترین 2بطری -گیلارانکو 1% همراه با شانه دندانه ریز 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 10 م گ-آفا شیمی 100ع HYDROXYZINE 10 MG دارویی داخلی جزییات
قرص لوواستاتین-پورسینا 30 ع LOVASTATIN <PURSINA> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
واکسن آنفلوانزا (واکسی گریپ تترا )1ع -یخچالی VAXIGRIP دارویی وارداتی جزییات
ویال سفپیم 2گ-آفا شیمی 20ع CEFEPIME <AFA CHEMIE> 2G VIAL دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 5‏ س BANDPANSEMANDORBAFT5SANT تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص سیپروترون استات(آندروستین)50م.گ 30 ع CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول مگنیفورت(منیزیم/ ب1/ ب6/د/ کا2) 32ع MAGNIFORTE CAP 2*16 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)100م.گ/16.7م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)100MG VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)10 م.گ100ع PROPRATED® 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
ژل پانژل(بنزویل پروکساید)‏5% 60گ‏-1ع PANGEL® 5% 60G GEL دارویی وارداتی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -250سی سی ( درب معمولی) 1ع KOMAKOL 70% 250 ML داروهای بالك داخلی جزییات
شیاف پروژسترون 400 م.گ-بهوزان 5 ع PROGESTERONE-BEHVAZAN® 400MG SUPP دارویی داخلی جزییات
کیسه ادرار2‏ل باشیرکشویی ایزومد10‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
شربت زیتوکید(کمپلکس ویتامین ها+زینک)120 م ل 1ع ZITOKID SYRUP 120 ML/ LEMON مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص بوسپیرون 10 م.گ-لقمان100ع BUSPIRONE <LOGHMAN> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
اسپری دهانی ایپراونت(ایپروتروپیوم بروماید)20م ک گ200پاف 1ع IPRAVENT® 20MCG/DOSE INHALER 200DOSE SPRAY دارویی وارداتی جزییات
ویال رونال اف (یوروفولیتروپین)75واحد -روناک دارو1ع UROFOLLITROPIN <RONAK DAROU> 75IU VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص واساران(والسارتان)160م.گ30ع VASARAN®(VALSARTAN) 160MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص دنپزیل -تدافارم 10م.گ 30ع DONEPEZIL-TEDAPHARM® 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال کلوگز اسیل 500 م گ (کلوگزاسیلین 500) - جابر 25 ع CLOXACILL® 500MG VIAL دارویی داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین18 م گ -حکیم30ع ATOMOXETINE-HAKIM18 دارویی داخلی جزییات
کرم پایه-سپیداج 1000 گ1ع CREAM BASE_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قطره چشمی جنتکس 5 م ل-سینادارو 1ع دارویی داخلی جزییات
سرنگ 5 میلی لیتر SORANG5CC تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص ویتامین ب6-جالینوس 100ع دارویی داخلی جزییات
پودر استنشاقی پولموتون(بودوزوناید 400/فورمترول 12)م ک گ در دوز 60 دوز1ع PULMOTON 400/12 MCG/DOSE POWDER, PRE-DISPENSED 60 PUFF دارویی وارداتی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی -پورسینا 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص میدرون(میدودرین)2.5م گ100ع MIDRON( MIDODRINE ) TABLET ORAL 2.5 mg دارویی وارداتی جزییات
قرص اورپ فورت ( پیموزاید)4 م گ 20 ع Orap fort4 m g دارویی وارداتی جزییات
ویال اسبلوک(اسمولول)100 م گ /10 م ل 10ع ESMOLOL HYDROCHLORIDE 10 mg/1mL 10 mL دارویی وارداتی جزییات
قرص بنفوتامین (بنفوتیامین) 100م.گ 100ع BENFOTAMINE 100MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م گ -فارماشیمی 30ع دارویی داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100م.گ-حکیم 60 ع CELECOXIB-HAKIM® 100MG CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای , 400 واحدی یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN E® 400U CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ست تزریق الوپکس(پکلی تاکسل)-نانوالوند 1ع SET SERUM ALVOPAX تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ 80 م0گ لقمان 100ع-OTC ASA <LOGHMAN> 80MG EC TAB دارویی داخلی جزییات
ویال آدنوزین3م گ/م ل، 2 م ل- کلاریس 5ع ADENOSINE <CLARIS> 3MG/ML 2ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص ایبوپین(ایبوپروفن)400 م گ قوطی100ع IBUPAIN 400 MG (BOTTLE-FORMULA)100 TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ولتارن (دیکلوفناک) 100 م.گ 30 ع VOLTAREN® 100MG ER TAB دارویی وارداتی جزییات
ویال پیپراکتام 3 گ / 375 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام 3) 10ع PIPRACTAM® 3G/375MG VIAL دارویی داخلی جزییات
ویال آیلیا (افلیبرسپت) 40م گ /م ل 1ع-یخچالی EYLEA (AFLIBERCEPT) 40MG VIAL دارویی وارداتی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 3-جی یو اف(از یکسال به بعد)قوطی400گ1ع Supramil Milk 3 400 G شیرخشك داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین5م گ-تهران دارو28ع ROSUVASTATIN 5 MG دارویی داخلی جزییات
سرم قندی نمکی 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE دارویی داخلی جزییات
ویال تی سی فول (پروپوفول)2درصد 50 م ل 1ع TCFOL(PROPOFOL )INJECTION 20 mg/1mL50 ML دارویی داخلی جزییات
آمپول روماکام(پیروکسیکام )10ع PIROXICAM 20MG/1ML AMP شیرخشك داخلی جزییات
قطره مولتی کیم (مولتی ویتامین) MULTIVITAMIN-HAKIM® 15ML DROP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قلم تزریق ویکتوزا (لیراگلوتاید)6 م گ /م ل 2 ع- یخچالی Victoza دارویی وارداتی جزییات
محلول خوراکی ال-کارنیتین 3000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE 3000-bsk مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شیاف استامینوفن 125 م.گ - ناژو10ع ACETAMINOPHEN-NAJO® 125MG SUPP دارویی داخلی جزییات
قلم تزریق ساکسندا(لیراگلوتاید)6 م گ/ م ل 3 ع-یخچالی SAXENDA 6MG/ML 3 PEN دارویی وارداتی جزییات
پودر پروژسترون-سپیداج 20 گ PROGESTERONE_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
ویال خوراکی ال-کارنیتین پلاس(ال کارنیتین/آرژنین)1 گ 10ع L-CARNITINE PLUS مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شربت تی سیپان (عصاره پیچک)100 م.ل 1ع TC PAN® 120 ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص سیپروهپتادین-جالینوس 100ع CYPROHEPTADINE-JALINOUS® 4MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص واساران(والسارتان)40م.گ30ع VASARAN®(VALSARTAN) 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرم لیپوونوس 10درصد 500 م0ل 1ع LIPOVENOES®(LIPID SOYA OIL) 10% 500ML P-BAG دارویی وارداتی جزییات
آمپول دگزاتیسین (دگزامتازون)8م گ/2م ل 10 ع DEXAMETHASONE <T.C> 4MG/ML 2ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول سبکس(سلکوکسیب) 200 م.گ 30ع CELECOXIB 200MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص متوکلوپرامید10م.گ-حکیم 100ع METOCLOPRAMIDE 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 10م.گ-تهران دارو 28ع ROSUVASTATIN <TEHRAN DAROU>10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص پیوگلیتازون 15م.گ -حکیم 30ع PIOGLITAZONE-HAKIM® 15MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص دایجستیو-پورسینا100ع DIGESTIVE <PURSINA> EC TAB دارویی داخلی جزییات
پودر پابا-سپیداج100 گ1ع PABA (PARA AMINOBENZOIC ACID)_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
روغن گلیسیرین آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
کپسول سولفات روی 220 م.گ100ع ZINC SULFATE-ALHAVI® 220MG CAP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شربت برونتیف(کتوتیفن) 1 م گ 120 م ل -سها1ع دارویی داخلی جزییات
قرص آ.اس.آ‏ 80م0گ -حکیم 100ع ASA-HAKIM® 80MG EC TAB دارویی داخلی جزییات
ویال گنارکس( کوریونیک گنادوتروپین انسانی)5000 واحد4ع GONAREX 5000IU SOLVENT PACKED IN VIAL دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا78گ-عماد1ع TRIPLE SULFA-EMAD® 78G VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
پماد موضعی مومتازون 0/1% بهسا 15گ 1ع MOMETASONE-BEHSA® 0/1% 15G TOP OINT دارویی داخلی جزییات
قرص پاروکستین 20م.گ -بلوفارما 60ع PAROXETINA BLUEPHARMA 20MG دارویی وارداتی جزییات
سوندنلاتون ایزومد ش 14‏-30‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
شربت کانسی لاک(لاکتولوز)240 م ل 1ع LACTULOSE-SOHA® 10G/15ML 240ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏سیناپویتین10000واحدی1ع-یخچالی CINNAPOIETIN® 10000IU SYRINGE دارویی داخلی جزییات
کپسول جم فیبروزیل 300 م.گ-حکیم100ع GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص مداگرن (سوماتریپتان )50 م گ 4ع MODAGREN® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص گالانتامین 12 م گ-جنریس56ع GALANTAMINA GENERIS 12 MG 56CRP MG دارویی وارداتی جزییات
آمپول وراهگزال(وراپامیل)5م گ/2 م ل 5ع VERAHEXAL INJECTION PARENTERAL 2.5 mg/1mL 2 mL دارویی وارداتی جزییات
باند سوختگی کنار بافته (20*270 ) مرهم رازی 18 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م.گ-تهران دارو 100ع CLONAZEPAM 2MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره گاسترولان 30 م.ل1ع GASTEROLAN® 30ML DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص متفورتکس (متفورمین)500م گ -قوطی 100ع METFORTEX 500 (PACKING) دارویی داخلی جزییات
قرص استئوکینون(کلسیم کربنات/ ویتامین دی /ویتامین کا2)100ع OSTEOQUINONE F.C TBLET 5*20 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال تیوپنتال-روتکس 1گ1ع THIOPENTAL SODIUM <ROTEXMEDICA> 1G VIAL دارویی وارداتی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(15*270) cm مرهم رازی 30 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص دفراسیروکس 250 م.گ 28 ع DEFERASIROX 250MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول لیپوهرب 30 ع LIPOHERB® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
آمپول پروژسترون 25 م.گ -ایران هورمون10ع PROGESTERONE 25MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
سرم اسموف لیپید ‏20درصد 250م0ل 1ع SMOFLIPID®(LIPID SOYA OIL) 20% 250ML INJ دارویی وارداتی جزییات
قرص پروپافنون150 م گ-هیومن100ع PROPAFENONE HEUMANN TABLET ORAL 150 mg دارویی وارداتی جزییات
قرص جوشان فسفات ساندوز 500 م گ 20ع PHOSPHATE SANDOZ® 500MG EFF TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص انالاپریل 5 م.گ-تهران دارو100ع ENALAPRIL <TEHRAN DAROU> 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت تئوفیلین جی-رها120م.ل1ع THEOPHYLLINE G <RAHA> 120ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
شربت استئوکر 200 م ل -ویتابیوتیک1ع مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)15 م گ28ع XARIVAN TABLET ORAL 15 mg دارویی داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 20م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 20MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
قطره کیدی کولیک (اسانس شوید + رازیانه) - امین 30م0ل KIDY COLIC DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60م.ل-پاک دارو 1ع EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
پودر هیدروکینون-سپیداج 100 گ HYDROQUINONE_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکسارین (انوکساپارین) 4000واحد 3ع ENOXAPARIN SODIUM INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL 0.4 mL دارویی داخلی جزییات
اسپری بینی فلازون(فلوتیکازون)50 م.ک.گ1ع FELAZON® 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین-حکیم 20 ع MULTIVITAMIN EFF TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
آمپول آمینودیک (آمینوفیلین)250م0گ 10م0ل 5ع AMINODIC®(AMINOPHYLLINE) 250MG/10ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص متی مازول-الحاوی100ع METHIMAZOLE <ALHAVI> 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل برنجین با شیر 400 گ قوطی 1ع BIOMIL SERAL POWDER مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م گ -بهوزان5ع DICLOFENAC-BEHVAZAN 50MG RECTAL دارویی داخلی جزییات
قطره بینی ناپریزول 0.5%10 م ل -سینا دارو 1 ع دارویی داخلی جزییات
قرص لوکاستد(مونته لوکاست) 10 م.گ 30 ع LUKASTED® 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/45% ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.45% 0.5L INF P-BOTTLE دارویی داخلی جزییات
قرص کوآموکسی‌کلاو 625 م.گ-آفا 20ع CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB دارویی داخلی جزییات
الکل طبی 96 درجه بطری -کیمیا الکل 1 ل داروهای بالك داخلی جزییات
پودر کامفر-سپیداج 100 گ CAMPHOR_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قطره ویتامین دی 30م ل-مارینوکس1ع MARINOX VITAMIN D 30 ML DROPS مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
سرم تزریقی پتاسیم کلراید 0.15 %در دکستروز 5 % 500 م ل -فرآورده های تزریقی 1ع POTASSIUM CHLORIDE 0.15% IN DEXTROSE 5% 500 ML 500 ML دارویی داخلی جزییات
کپسول لانسوپرازول 30م.گ -حکیم 30ع LANSOPRAZOLE-HAKIM® 30MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص مونته لوکاست 10 م.گ -پورسینا30 ع MONTELUKAST <PURSINA> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول جم فیبروزیل 300 م.گ-حکیم100ع GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس 10 م گ -آپوویتال30ع APOVITAL ZINK PLUS 2*15 SOFT GEL مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص ایمی پرامین 25م.گ-امین100ع IMIPRAMINE HCL 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص لونژیل 0/75 م.گ 2ع LONGIL® 0.75MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص اسپیرونولاکتون 25 م.گ- ایران هورمون100ع SPIRONOLACTONE <IRANHORMON> 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق های هیال پلاس(هیالورونات سدیم)20م.گ/2م.ل 1ع HIGH HYALPLUS® PREFILLED SYRINGE دارویی وارداتی جزییات
قرص گلیپ لس (سیتاگلیپتین)100 م گ 30ع GLIPLESS 100 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید250م.گ-امین 100ع MEFENAMIC ACID 250MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص آی ویتا(مولتی ویتامین دوران بارداری و شیردهی)30ع IVITA TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
اسپری بینی بکلیت (بکلومتازون) 1ع BECLATE AQUANASE® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY دارویی وارداتی جزییات
قرص لیو 52 دی اس 90ع LIV.52DS® TABLET داروهای گیاهی وارداتی جزییات
آمپول تستوسترین انانتات 250 م گ 10 ع-ابوریحان دارویی داخلی جزییات
قرص پرفوران 30ع PERFORAN® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین (خانم های بالای 50سال )اس تی پی فارما 30ع MULTIVITAMIN FOR WOMEN 50+-TAB 2*15 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قطره چشمی تیمولین(تیمولول)0/5%1ع TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP دارویی داخلی جزییات
کپسول فرفولیک 30 ع FERFOLIC® CAP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
پماد موضعی بیزالن 30 گ -توتک فار 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص جویدنی کلسی فام-ام جی OTC(کلسیم منیزیم فاموتیدین)50ع CALCIFAM-MG® CHEWABLE TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول اولترافول(پروپوفول)200م گ/20م ل5ع PROPOFOL 200MG/20ML AMP. دارویی وارداتی جزییات
قرص بیکاناکس-آی اچ(بیکالوتامید)50 م گ 30ع BICALUTAMIDE 50 MG دارویی داخلی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست )حاوی اسانس 250 م ل 1ع KOMAKOL 70% 250 ML ملزومات پزشکي داخلی جزییات
کپسول هموکیم +زینک (فروس سولفات اسید فولیک وزینک )30ع HEMOKIM+ZINC مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی امگا 3 1000 م.گ - مارینوکس 60 ع MARINOX OMEGA 3 ® 1000MG SOFTGEL مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال پیپراکتام 2 گ/250 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام 2) 6ع PIPRACTAM® 2G/250MG VIAL دارویی داخلی جزییات
لانگ گاز نخ دار 30‏در45‏ س 5‏ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس (روی بیوتین ویتامین سی) 10 م.گ مارینوکس 60 ع ZINC + MARINOX 10 MG CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شربت رانیتیدین 75م.گ/5 م.ل240م.ل-الحاوی1ع دارویی داخلی جزییات
آمپول ایزوکور(وراپامیل)2.5 م گ/م ل-سوفارما10ع ISOCOR (VERAPAMIL)2.5MG/ML,2ML , AMP دارویی وارداتی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون 500 م.گ) 20 ع-آفاشیمی CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 500MG VIAL دارویی داخلی جزییات
کپسول پاورگل 30 ع POWERGOL® CAPSULE داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 5 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM5 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول تیشوک 30ع TICHOKE® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص آپو -آلپراز 0.5م.گ 30ع APO-ALPRAZ 0.5MG PRIMARY PACKAGING دارویی وارداتی جزییات
کپسول کیمونیل(نیلوتینیب)200م.گ30ع KIMONIL(NILOTINIB) 200MG CAP دارویی داخلی جزییات
کرم آداپالن 0/1 درصد30گ-بهوزان1ع ADAPALENE-BEHVAZAN® 0.1% 30GR CREAM TOPI دارویی داخلی جزییات
قرص ممانتین 10م.گ -حکیم 30ع MEMANTINE-HAKIM® 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال پن 3-3-6 (پنی سیلین 3-3-6) 25 ع PEN® 6-3-3 VIAL دارویی داخلی جزییات
آمپول کلیندامایسین (داتیسین) 300م 5ع CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
آمپول دکاندرولون 25م گ -ایران هورمون 10ع دارویی داخلی جزییات
قرص رانیتیدین-پورسینا 150 م.گ100ع RANITIDINE <PURSINA> 150MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول فروکیم(فروس گلایسین سولفات)100 م گ 30ع FERROKIM مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال میتونکو(میتومایسین)2م گ 10ع MITONCO® 2MG VIAL دارویی وارداتی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
آمپول هیوتکس(هیوسین) 10ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص رانیتیدین 150 م گ-لقمان100ع RANITIDINE 150 MG دارویی داخلی جزییات
گاز استریل 10×10س-سبز 1 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
سوسپانسیون خوراکی تایلوفن 120 م ل -اکسیر 1ع دارویی داخلی جزییات
شربت فروگلوبین ب12 200م ل -ویتابیوتیک1ع مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول فلکس ایفکتس(کلاژن الاستین)30ع FLEX EFFECTS® CAP 30 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
دستکش جراحی 7 مدیتکس 1ع surgical gloves 7 ملزومات پزشکي وارداتی جزییات
قرص آهن و اسید فولیک-ماد 100ع FERROUS SULFATE-FOLIC ACID TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص ویتالاکت 30ع VITALACT® TAB 2*15 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول تداژل ویتامین ای 400 م.گ 50ع VITAMIN E 400IU PEARL مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص تادالافیل 20 م.گ-لقمان 4 ع TADALAFIL <LOGHMAN> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد چشمی تتراسیکلین 1%3گ- ناژو1ع TETRACYCLINE-NAJO® 1% 3G OPH OINT دارویی داخلی جزییات
مایع اسید لاکتیک-سپیداج 1000 م.ل1ع LACTIC ACID_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص وینازول(وریکونازول)200 م گ 30 ع VINAZOLE 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 1 (مخصوص شیر خواران)400گ1ع SUPRAMIL 3 MILK 400G شیرخشك داخلی جزییات
شربت تئوفیلین جی120م.ل-عماد1ع THEOPHYLLINE G-EMAD® 120ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص میتوتان 500 م گ -لایف ساینس30ع MITOTAN 500MG TABLET دارویی وارداتی جزییات
قطره فروس سولفات طعم دار امی ویتال 1ع FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول ممورال 30ع MEMORAL® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(1000واحد)فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN VITAMIN D3® 1000 IU SOFTGEL 3*20 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
اسپری اینهالر فلوسالمکس( فلوتیکازون - سالمترول) 25/250م ک گ 1ع FLUSALMEX® 25/250MIC INHALER دارویی داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 100 م گ-لقمان 30ع PREGABALIN CAPSULE ORAL 100 mg دارویی داخلی جزییات
ویال تیوپنتال-روتکس 500م0گ 1ع THIOPENTAL SODIUM <ROTEXMEDICA> 500MG VIAL دارویی وارداتی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10 ع HYDROCORTISONE(AS SODIUM SUCCINATE) <JABER> 100MG VIAL دارویی داخلی جزییات
کپسول استنشاقی کرولین (کرومولین سدیم)20 م گ 30 ع COROLYN 20 دارویی وارداتی جزییات
قرص متفورمین 1000 م گ -لقمان30ع METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg دارویی داخلی جزییات
قرص نیمودیپین 30 م گ -کوالیتی 100ع NIMODIPINE 30 MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص گلوکودکس(متفورمین500/گلی بنکلامید5)30ع GLUCODEX( METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص دنپزیل 5 م.گ -لقمان28 ع DONEPEZIL <LOGHMAN> 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول جین سین 30ع GINSIN® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
ساشه پتابا (پتاسیم آمینو بنزوئیک اسید)3گ40ع POTASSIUM AMINOBENZOIC ACID POWDER ORAL 3 g دارویی وارداتی جزییات
ژل سپی -کلایمکس(تقویت جنسی بانوان)30گ 1ع SEPI-CLAIMAX® GEL دارویی داخلی جزییات
قرص آپو -متفورمین500م.گ 100ع APO-METFORMIN 500MG PRIMARY PACKAGING دارویی وارداتی جزییات
قرص تولترودین 1 م.گ-لقمان 60 ع TOLTERODINE <LOGHMAN> 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص سیپروکیم 500 م.گ 20 ع CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول ایزوپرنالین ( ایزوپروترنول) 0.2م گ /1 م ل -مونیکو 5ع ISOPROTERENOL INJECTION PARENTERAL 0.2 mg/1mL دارویی وارداتی جزییات
قرص ناپرون(ناپروکسن) 500 م.گ100ع NAPROXEN 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال اسکن لوکس 370م.گ/50م.ل10ع SCANLUX®(IOPAMIDOL) 370MG/ML 50ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
شربت بی بی اسلیپ 120 سی سی - سپیداج BABY SLEEP SEPIDAJ® SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
پماد پوستی مومتازون 1%-ناژو 30گ MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT دارویی داخلی جزییات
اسپری اینهالر فلوسالمکس( فلوتیکازون - سالمترول) 25/125م ک گ 1ع FLUSALMEX® 25/125MIC INHALER دارویی داخلی جزییات
وازلین-سپیداج 3000 گرم1ع VASELINE BULK داروهای بالك داخلی جزییات
محلول کلیندامایسین1% 60م.ل- ناژو1ع CLINDAMYCIN-NAJO® 1% 60ML SOL دارویی داخلی جزییات
محلول همودیالیزنوع یک 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS I-EMAD® CONC 5L SOL دارویی داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی-امین DEXTROMETHORPHAN P <AMIN> 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
آمپول تستوسترون انانتات 100م.گ-ایران هورمون10ع TESTOSTRONE ENANTATE <ABURAHAN> 100MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
سرسوزن هموفاین 32 جی 100 ع Pen needle Hemofine تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص سرامین(کوئتیاپین) 100 م گ 100ع SERAMIN (QUETIAPINE FUMARATE)100 MG دارویی داخلی جزییات
ویال پگاسپارگاس 3750واحد /5 م ل -لایف ساینس1ع -یخچالی PEGASPARGASE 3750 IU/5ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
قطره بینی رینوسالتین 0.65% -سینادارو 1ع دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان دوربافت 20‏ س تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
محلول رفع میخچه کوردیون دارویی داخلی جزییات
قرص تیاوین (ویتامین ب 1)300م گ 100ع THIAVIN 300 TAB دارویی وارداتی جزییات
کپسول پی اسکلتون پلاس(آووکادو/سویا/زنجبیل)465م گ30ع PSCLETONE PLUS® CAP 2*11 داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول آرتروفید(عصاره آووکادو و سویا)300 م گ 15ع ARTHROFEED® 300MG HARD GEL CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
پودر کلیندامایسین هیدروکلراید-سپیداج 50 گ CLINDAMYCIN _ BULK داروهای بالك داخلی جزییات
کپسول لینوفم(سرکه سیب چای سبز)30ع LEANOFEM RX® CAP 30 داروهای گیاهی وارداتی جزییات
قرص ولتارن (دیکلوفناک) 75 م.گ 30 ع VOLTAREN® 75MG ER TAB دارویی وارداتی جزییات
پودر پودوفیلین-سپیداج 25 گ1ع PODOPHYLLIN_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
شربت مولتی ویتامین رویال ژلی 150م.ل- فیشر کیندر 1ع FISHER KINDER MULTIVITAMIN ROYAL JELLY® 150 ML SYRUP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
محلول نبولایزر ایپراتروپیوم بروماید 500م ک گ- آلدو یونیون 20ع IPRATROPIUM BROMIDE ALDO UNION 500 MCG NEBULISATION 2 ML دارویی وارداتی جزییات
شیرخشک گاستروفیکس پاکتی 250 گ 1 ع Gastrofix شیرخشك داخلی جزییات
کپسول اکسلون(ریواستیگمین) 4/5 م.گ 28 ع EXELON® 4.5MG CAP دارویی وارداتی جزییات
اسپری بینی آلرگل1ع ALLERGOL® SPRAY داروهای گیاهی داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(5*270) cm مرهم رازی 72 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)2/6 م گ بلیستر 100ع DOROCOUNTIN 2/6 BLISTER-100 TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول‏ کتورولاک-کاسپین 30م0گ 1م0ل 10ع KETOROLAC <CASPIAN> 30MG/ML AMP دارویی داخلی جزییات
شربت کیدی کلد (سرماخوردگی )60 م ل1ع-(بدون نسخه) KIDI COLD دارویی داخلی جزییات
کپسول سلن پلاس یوروویتال 60ع EURHO VITAL SELEN PLUS® CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
محلول پوویدون 10% 1000 م.ل_ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 1L SOLUTION دارویی داخلی جزییات
محلول خوراکی ال کارنیتین 2000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE BSK® 10 ML/2G ORAL SOLUTION مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
آمپول میداماکس(میدازولام) 5 م.گ 5ع MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
شامپو کل تار درمین (بطری) 1%1ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO دارویی داخلی جزییات
ویال پاراستامول(استامینوفن)1گ/100م ل-کابی 1ع PARACETAMOL KABI 10MG/ML VIAL 100 ML دارویی وارداتی جزییات
شربت راسیپ(سیپروهپتادین +مولتی ویتامین)1ع RACIP SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص گریفن بزرگسالان OTC-تهران دارو 30ع GRIPHEN® ADULT TAB دارویی داخلی جزییات
چ ضدحساسیت شفاف 9×5‏/‏2- 12‏ع‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
صابون کل تار 1%1ع COAL TAR 1% SOAP دارویی داخلی جزییات
قرص اگزازپام -پورسینا 100ع دارویی داخلی جزییات
کپسول پی اسکلتون(آووکادو/سویا)300 م گ20ع PSCLETONE® CAP 2*10 داروهای گیاهی داخلی جزییات
کرم پوستی کتوکونازول2%30گ- ناژو1ع KETOCONAZOLE-NAJO® 2% CREAM دارویی داخلی جزییات
قرص آلپروکیم1 ( آلپرازولام )1 م.گ100ع ALPROKIM® 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص تداپرول(متوپرولول) 50 م.گ 30 ع METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت ستیریزین5 م گ/5 م ل 60م ل -نیک سادا 1ع CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
کپسول بادی کلینز مارینوکس 60ع (Marinox)Body cleanse Cap مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول پرگابالین50م.گ -حکیم 30ع PREGABALIN-HAKIM® 50MG CAP دارویی داخلی جزییات
محلول ماینوکسیدیل5درصد 60 م ل -بهوزان1ع MINOXIDIL-BEHVAZAN 5% 60ML TOPICAL دارویی داخلی جزییات
قرص روکلداپ(درمان سرماخوردگی آنفولانزا)750 م گ 30ع ROCOLDUP TAB 3*10 داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول کوبیکس(سلکوکسیب)100م.گ-فرنوش دارو طب30ع COBIX-(CELECOXIB)100 MG دارویی داخلی جزییات
قرص متفورمین500 م گ-حکیم100ع METFORMIN-HAKIM 500 MG دارویی داخلی جزییات
قرص آلومینیوم ام جی اس - الحاوی 100ع (بدون نسخه) ALUMINIUM MGS-ALHAVI® TAB دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و ب6- فیشرفلکسان 20ع FISHER FLEXAN MAGNESIUM B6® EFF TAB 20 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول پنتوپرازول 40 م گ- شفا 30 ع دارویی داخلی جزییات
اسپری بینی اکسی نوز( اکسی متازولین)0/05% 1ع OXYNOSE® 0.05% 15ML NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
قرص آلیترال(پتاسیم سیترات پیوسته رهش)10 میلی اکی والان90ع ALITHORAL TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 10 meq دارویی داخلی جزییات
قرص اکسی متولون 50 م.گ - ایران هورمون50ع دارویی داخلی جزییات
سرم قندی 5% 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE دارویی داخلی جزییات
قلم تزریق نوومیکس 100 واحدی / م ل 5ع - یخچالی novomix flexpen 100 u/ml 3ml دارویی وارداتی جزییات
کپسول سلوبیکس(سلکوکسیب)100م گ 60ع CELOBIX CAPSULE ORAL 100 mg دارویی داخلی جزییات
قرص سرترالین 100 م گ -هگزال20ع SERTRALIN HEXAL TABLET ORAL 100 mg دارویی داخلی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید 1%- ناژو 1ع SELENIUM SULFIDE-NAJO® 1% SHAMPOO آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق هیومیرا(آدالیمومب)40م گ/0.8م ل2ع-یخچالی HUMIRA(ADALIMUMAB) 40MG/0.8ML دارویی وارداتی جزییات
کرم دپانتکسOTC(دکسپانتنول)5%30گ DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM دارویی داخلی جزییات
شامپو سلکو 1% (سلنیوم سولفاید)ـ تیوبی 1ع SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
محلول موضعی کلوتریمازول 1% 20م.ل-بهسا CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION دارویی داخلی جزییات
پودر استنشاقی رولنیوم(فلوتیگازون 500/سالمترول 50)م ک گ در دوز 60 دوز1ع SALMETEROL+FLUTICASONE 50/500 MCG/DOSE DISC RESP. دارویی وارداتی جزییات
قرص لیکوفار 30ع LICOPHAR® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص تیکلوپیدین250م.گ-امین 30ع TICLOPIDINE HCL 250MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص دیووان(والسارتان) 160 م.گ 28 ع DIOVAN® 160MG TAB دارویی وارداتی جزییات
ست کپسول و پماد آنژی پارس (درمان پای دیابتی)1ع ANGIPARS® دارویی داخلی جزییات
قرص گلای- وانس (متفورمین)پیوسته رهش 750 م گ 60ع GLY-ONCE 750 دارویی داخلی جزییات
ویال پدیتریس(6املاح ضروری) 10م ل 10ع PEDITRACE®(TRACE METAL COMBINATION) 10ML INJ دارویی وارداتی جزییات
کپسول ترنسید (ترانگزامیک اسید)100ع TRANEXAMIC ACID 250 CAP دارویی داخلی جزییات
آنژیوکت سبز مدیتکس تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
شربت کلسیم 200 م ل-خوارزمی 1ع CALCIUM (KHARAZMI) SYRUP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م.گ-لقمان 30 ع LOSARTAN <LOGHMAN> 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
پودر اکسید روی-سپیداج 100 گ ZINC OXIDE_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص لیزیرکس(لیزینوپریل) 5 م.گ 30 ع LISIREX® 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص کارنیتین 250 م.گ-پورسینا100ع CARNITINE <PURSINA> 250MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد موضعی ژانوهیل(درمان سوختگی و زخم )30گ 1ع JANUHEAL® 30 G OINT داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص کوآموکسی‌کلاو 625 م.گ-آفا 20ع CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB دارویی داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20م گ- شفا 100ع دارویی داخلی جزییات
محلول همودیالیزاسیدی 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS ACIDIC II-EMAD® CONC 5L SOL دارویی داخلی جزییات
شربت هانی سول 120 م ل -خوارزمی 1ع مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص بوسپیراکس(بوسپیرون) 10 م.گ 50 ع BUSPIRONE 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص تدامول(ترامادول) 100 م.گ100ع TRAMADOL HCL 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون اریتروماکس(اریترومایسین) 1ع (جدید) ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP دارویی داخلی جزییات
ژل آدالن(آداپالن)30گ 1ع ADAPALENE 0.1% 30G GEL دارویی داخلی جزییات
قرص کلسی فان-پلاس(کلسیم/منیزیم/زینک/مس/منکنز/ویتامین دی/بور)60ع CALCIFUN-PLUS مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرال گندم و عسل 400 گ قوطی 1ع BIOMIL CEREAL مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص پراسول(پرامی پکسول) 0/18 م گ30ع PRAMIPEXOLE 0.18 MG دارویی داخلی جزییات
قرص آلپرازولام 1 م.گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص رزوتکس(رزوواستاتین)20م.گ-تهران شیمی30ع ROSUVASTATIN <TC> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول زپادیک( دیازپام)10م0گ 2م0ل 10ع ZEPADIC®(DIAZEPAM) 10MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال2(ازماه ششم به بعد)قوطی 400گ 1ع MILK TRUEVITAL 2® 400G POWD شیرخشك داخلی جزییات
آمپول رانیتیدین 50 م گ/ 2 م ل -رها10ع RANITIDIN 50MG/2ML دارویی داخلی جزییات
ویال خوراکی اینستوم ( ال کارنیتین)1گ /10 م ل 10ع INESTOM(L-CARNITINE) 1G/10ML دارویی وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکساپارین 4000 واحدی - کاسپین 2ع (ENOXAPARIN100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE دارویی داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی 60 م ل-خوارزمی 1ع DEXTROMETHORPHAN P SYRUP ORAL 15 mg/30 mg/5mL دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون کلیندامایسین75م گ/5م ل 80م ل -فایزر1ع CLINDAMYCIN PFIZER 75 MG/5ML , 80ML , SUSP ORAL دارویی وارداتی جزییات
قرص فلکسی گل 30 ع FLEXIGOL® FC TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص لیکوفار 30ع LICOPHAR® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
دستکش جراحی 8 مدیتکس 1ع surgical gloves 8 ملزومات پزشکي وارداتی جزییات
قرص لواسترول(لواستاتین)20م.گ 100ع LOVASTATIN 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
پودر ترتینویین-سپیداج 5 گ TRETINOIN_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف نفازولین 0/1 درصد 14ع -فرآورده های تزریقی NAPHAZOLINE HCL 0.1% UNIT DOSAGE دارویی داخلی جزییات
ویال خوراکی بیو انرگل پاور(ال آرژنین/زینک/ماکا)10م ل 14ع BIOENERGOL POWER 10 ML ORAL SOLUTION مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول لیکویی کلسیم 6‏پلاس-آنتی ایجینگ 90ع LIQUI CALCIUM 6 PLUS <ANTIAGING> PEARL مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
آمپول ایپوستیگمین (نئوستیگمین) 5‏/‏0‏م0گ1م0ل 10ع IPOSTIGMIN®(NEOSTIGMINE METHYLSULFATE ) 0.5MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2درصد5م.ل-ایران هورمون 10 ع LIDOCAINE <IRAN HORMON> 2% 5ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص کلازکس (گلی کلازید) 60ع GLICLAZIDE 80MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 150م.گ-دارو درمان پارس30ع PREGABALIN <DDP> 150MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص سیپروتد(سیپروفلوکساسین) 250 م گ 20ع CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 80م گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول ارلیستات 120 م گ -مرهم دارو 30ع ORLISTAT 120MG دارویی داخلی جزییات
قرص داسالاکس(بیزاکودیل)5 م گ100ع DUSALAX 5MG DELAYED RELEASE TABLET دارویی وارداتی جزییات
قرص روماتوگل 30 ع RHUMATOGOL® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص زوسلیپ(زولپیدم) 10 م.گ 30 ع ZOLPIDEM 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص وانابرن( ال کارنیتین ) 500 م گ -نورم لایف 60ع Vana burn (l-carnitine)500MG TABLET مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال الوپم (پمترکسد)500م.گ -نانوالوند 1ع ALVOPEM(PEMETREXED) 500MG VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص رابیمیزول 20 م.گ 30 ع RABIMIZOL® 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص مزالازین500م.گ-ایران هورمون100ع MESALAZINE (IRANHORMONE) 500MG E.C TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ریسپریدون 1 م.گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
محلول نبولایزرکلنیل(بکلومتازون)800 م ک گ /2 م ل 20ع CLENIL 0.8 MG/2ML NEBULIZER 2 ML دارویی وارداتی جزییات
باند کشی فشار متوسط 10‏س تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص رستین (پرامیپکسول) 0/18 م.گ 30 ع RESTIN® 0.7MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول آوودین ( آووکادو / سویا ) 32ع AVODIN® CAP 32 داروهای گیاهی داخلی جزییات
قطره دیکلوپتین (دیکلوفناک سدیم) 0.1 % -سینا دارو 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص رزوتکس(رزوواستاتین)10م.گ-تهران شیمی30ع ROSUVASTATIN <TC> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص پانامیکس(هیدروکلروتیازید 12.5م گ- والسارتان80م گ)30ع VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 80/12.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص میگراکیم(سوماتریپتان) 50 م.گ 4ع MIGRAKIM® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
غذای کودک تروویتال سرال گندم و شیر ساشه 50گ5ع Truvital Cereal Wheat & MILK مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس(زینک بیوتین پنتونیک اسید) -امین 30ع ZINC PLUS AMIN® CAP 3*10 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول فنی توئین 100م.گ-الحاوی100ع PHENYTOIN-ALHAVI® 100MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص پروستاتان 30ع PROSPAN® EFFERVESCENT TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص یدوفولیک(اسید فولیک500/ید150م.ک.گ)30ع IODOFOLIC® TAB 3*10 دارویی داخلی جزییات
کپسول گل اسلیپ 30 ع GOL-SLEEP® CAPSULE داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول هماتینیک-امین 100ع HEMATINIC CAP دارویی داخلی جزییات
قرص اکسفورج(آملودیپین 5م.گ والسارتان160م.گ)28ع EXFORGE®(AMLODIPINE/VALSARTAN) 5/160MG TAB دارویی وارداتی جزییات
پماد موضعی بتاکلسیدرم(کلسی پوتریول+بتامتازون)30گ 1ع BETACALCIDERM دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان او آر اس - اف با طعم لیمو 10ع O.R.S-EFF® EFF TAB 10 LEMON دارویی داخلی جزییات
قطره خوراکی دایمتیکون (بدون نسخه) - امین 1ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <AMIN> ORAL DROP دارویی داخلی جزییات
کپسول نی فلکس آرایکس(هیالورونیک اسید + ام اس ام) -اس تی پی فارما30ع Knee Flex(Hyaloronic Acide+MSM) CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
روغن کرچک خوش طعم کیلاگزیسین دارویی داخلی جزییات
کپسول سوزین (زینک سولفات)100ع SUZIN® 25MG CAP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال خوراکی بیو انرگل اکشن(ال آرژنین آسپارتات) 5گ10م ل 14ع BIOENERGOL ACTION® 10 ML ORAL SOLUTION مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول نرم ماکوویت(لوتئین و ویتامین ایی)-یونیک فارما30ع UNIQPHARMA MACU VIT® SOFTGEL 30 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
پودر اریترومایسین-سپیداج 1000 گ1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> BULK داروهای بالك داخلی جزییات
شیاف لوفدیک(دیکلوفناک) 50م0گ 5ع LOFEDIC®(DICLOFENAC) 50MG SUPP دارویی داخلی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ -آفا شیمی 10ع HYDROCORTISONE 100 MG دارویی داخلی جزییات
اسید سیتریک-سپیداج 1000 گ1ع CITRIC ACID <SEPIDAJ> BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص ایماتینیب 100 م.گ-اسوه 30 ع IMATINIB <OSVAH> 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص واژینال اندومترین(پروژسترون) 100 م گ-فرینگ 21ع ENDOMETRIN 100 MG VAGINAL TABLET دارویی وارداتی جزییات
آمپول آمیودارون 150 م گ /3 م ل -هاملن 10 ع Amiodarone [Hamelin]150 mg/3ml Inj دارویی وارداتی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1 درصد-بهسا 50گ 1ع(بدون نسخه) CLOTRIMAZOLE BEHSA 1% 50G VAG دارویی داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م.گ-لقمان100ع CARBAMAZEPINE <LOGHMAN> 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول واژینال ژینوفیلوس 14ع GYNOPHILUS® CAP دارویی وارداتی جزییات
قرص پنتومید (پنتوپرازول) 40 م.گ 28ع PANTOPRAZOLE 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای-تداژل100واحد 60ع VITAMIN E-TEDAGEL 100IU مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول کوکیوتن قرمز100‏م0گ-آنتی ایجینگ 60ع RED CO Q10 <ANTI AGING> PEARL مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص مداوسک(آملودیپین) 5 م.گ 40 ع MODAVASC® 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏روفیلاک(آنتی دایمنوگلوبولین)‏300م‏ک‏ گ 1ع-یخچالی RHOPHYLAC(ANTI – D IMMUNOGLOBULIN)Injection 300 mcg 2ML AMP دارویی وارداتی جزییات
قرص ژانووکس(سیتاگلیپتین)50م.گ30ع JANUVEX(SITAGLIPTIN) TABLET ORAL 50 mg دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون مگنی میلک8%(منیزیم هیدروکساید)240م.ل 1ع MAGNI MILK 8% 240ML دارویی داخلی جزییات
پماد فلوئوسینولون0.025%15گ-عماد1ع FLUOCINOLONE-EMAD® 0.025% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
پماد چشمی هیدروکورتیزون 0/1 درصد3گ-ناژو1ع HYDROCORTISONE-NAJO 1% OPHTHALMIC دارویی داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 200 م.گ-امین 30ع ACICLOVIR 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص الانزاپین 15 م.گ 30 ع OLANZAPINE 15MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان -امین 30ع(بدون نسخه) دارویی داخلی جزییات
شربت بی بی سد1ع BABY SED® ORAL SOLUTION داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص آمیبت(بتاهیستین)8م.گ40ع BETAHISTINE <AMIN> 8MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص مولتی ویتامین نفروویت100ع Nephrovit (ESD) TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قطره خوراکی نیستات (نیستاتین) 1ع NISTAT® 100000U/ML 12ML FOR SUSP دارویی داخلی جزییات
قطره شیرافزا 30 م.ل1ع SHIRAFZA® 30ML DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
گاز وازلینه 10‏ پدی GAZEVAZOLINH10PADI تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
اسپری بینی بکلام(بکلومتازون)1ع BEKLAM® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
قرص آکارماکس(آکاربوز) 100 م گ 100ع ACARBOSE <TEHRANCHEMIE> 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول بنوروویت(ویتامین ب1،ب6،ب12)10ع VITAMIN B1/B6/B12 AMP دارویی داخلی جزییات
قرص کارودیلول 25 م.گ 30ع CARVILOL® 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرم سالین واش( شستشو)0.9درصد 1000 م ل 1ع(بدون نسخه) SALINE WASH 0.9% 1000 ML IRRIGATION دارویی داخلی جزییات
شربت دکس دی بت(دکسترومتورفان)بدون قند 120 م ل 1ع-(بدون نسخه) DEXTROMETHORPHAN SYRUP ORAL 15 mg/5mL 120 mL دارویی داخلی جزییات
کپسول روغن ماهی و کوکیوتن-پریفرد نوتریشین 30ع PREFERRED NUTRITION FISH OIL AND CO-Q10® SOFTGEL 30 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قطره کارمینت 1ع CARMINT® ORAL DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص جوشان فسفات ساندوز 500 م گ 20ع PHOSPHATE SANDOZ TABLET, EFFERVESCENT ORAL 1936 mg/350 mg/315 mg دارویی وارداتی جزییات
قرص های -ویژن (بهبود عملکرد چشم)60ع High-vision Tab داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول گاباپنتین 300 م گ 100 ع - رازک دارویی داخلی جزییات
محلول خوراکی دیگوکسین ناتیول 5م.ک.گ/0.1م.ل 60م.ل 1ع DIGOXIN - 0.05 MG/1ML - ELIXIR - ORAL دارویی وارداتی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)5 م گ تهران شیمی30ع دارویی داخلی جزییات
کپسول فیتوتون 30ع PHYTOTON® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول نرم لیکوئید کلسیم ویتامین د3-یونیک فارما60ع UNIQPHARMA LIQUICALCIUM® VIVA PHARMACEUTICAL SOFT GEL CAPSULE 60 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م گ-روتکس مدیکا 1ع HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE 100MG/2ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
باند کشی فشار قوی (15*450 ) cm مرهم رازی 12 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ویسکور(هیالورونات سدیم)50 م گ/2.5 م ل1ع Viscor (sodum hyaluronate)2% 50mg/2.5 ml ملزومات پزشکي داخلی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی فورت25/250م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB دارویی داخلی جزییات
قطره آلوسالین(رفع خشکی مخاط بینی)15م.ل 1ع ALOSALINE® 15 ML DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص سوکرالفیت-سها100ع SUCRALFATE-SOHA® 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص فینوپروست(فیناستراید)5م.گ-سها30ع FINASTERIDE-SOHA® 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال کلوژین(کلوتریمازول) 2% 50گ- ناژو1ع CLO-GYN® 2% 50G VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
آمپول اکسی تیپ (اکسی‏توسین) 10واحد 1م0ل 10ع-یخچالی OXYTIP®(OXYTOCIN) 10U/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل کودکان 5م.گ-بهسا10ع BISACODYL-BEHSA® 5MG SUPP دارویی داخلی جزییات
کپسول ارسوفلور(ارسودزوکسی کولیک اسید) 300م0گ 20ع URSOFLOR®(URSODEOXYCHOLIC ACID) 300MG CAP دارویی وارداتی جزییات
ویال اتوپوزاید -مایلن 100 م گ / 5 م ل 1 ع Etoposide-Mylan 150mg/15ml Vial دارویی وارداتی جزییات
کپسول نرم فروگان آرایکس(آهن گلایسین فولیک اسید)-اس تی پی فارما30ع Ferogan(iron bisglycinate folic acid…) SOFT GEL مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص ویتامین ب کمپلکس(نوترو بی)-امین100ع VITAMIN B COMPLEX TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص ال آرژنین1000 م گ-اس تی پی فارما60ع L-ARGININE - 1000 MG-stp.phaRma مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص جویدنی ویتامین سی-حکیم 30 ع VITAMIN C-HAKIM® 250MG CHEWABLE TAB (3FL مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص بلادوناپی بی - الحاوی 100ع BELLADONNA PB TAB دارویی داخلی جزییات
لانولین-سپیداج 1000 گ1ع LANOLIN <SEPIDAJ> BULK-LIQUID داروهای بالك داخلی جزییات
ویال سیپروکس(سیپروفلوکساسین) 200 م گ1ع CIPROX® 200MG/20ML VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص لونژیل 1/5 م.گ 50 ع LONGIL® 1.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص بیسموت ساب سیترات 120 م گ-تهران دارو 40ع BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg دارویی داخلی جزییات
اسرین-سپیداج 200% 3000 گرم1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 15م گ-امین100ع PHENOBARBITAL <AMIN> 15MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول زپادیک( دیازپام)10م0گ 2م0ل 10ع ZEPADIC®(DIAZEPAM) 10MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
ویال کربوپلاتین - مایلن 50 م گ /5 م ل 1 ع Carboplatin-Mylan50mg/5ml Vial دارویی وارداتی جزییات
شامپو پیریتیون زینک 2%_ناژو 1ع PYRITHIONE ZINC-NAJO® %2 140ML SHAMPOO آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
سرم نمکی تزریقی 0/9% ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال میکونازول2%-بهوزان1ع MICONAZOL-BEHVAZAN® 2% VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
ویال الوپکس(پکلی تاکسل)150م.گ/25م.ل-نانوالوند 1ع ALVOPAX(PACLITAXEL)150MG VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین (20+300) -تهران شیمی100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20) TAB دارویی داخلی جزییات
قرص رهامت (متفورمین )1000 م گ 30ع METFORMIN HCL 1000MG TAB دارویی داخلی جزییات
ژل موضعی پیروکسیکام 0/5 درصد-بهسا 60گ 1ع(بدون نسخه) PIROXICAM BEHSA 0.5% 60G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
آمپول اپی نالین (اپی نفرین) 1م0گ 10ع EPINEPHRINE 1MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
کرم کالامکس (کالامین)8% 30گ 1ع CALAMINE 8% 30G CREAM دارویی داخلی جزییات
قرص لوزامد (لوزارتان)50 م.گ 30 ع LOZAMOD® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت استئوجویس یوروویتال 200م0ل1ع EURHO VITAL OSTEOJUICE® 200ML SYRUP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
پماد تریامسینولون ان ان15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE N N-EMAD® 15G OINT دارویی داخلی جزییات
درجه تب دهانی ایزومد 12‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
لوسیون بتامتازون 0/1 %- ناژو 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)180م گ 15ع FEXOTED(FEXOFENADINE) TABLET 180 MG دارویی داخلی جزییات
قرص گلیبوتکس(گلی بنکلامید)5م گ قوطی200ع GLIBOTEX 5 MG BOTTLE 200 TAB دارویی داخلی جزییات
شربت گایافنزین-عماد1ع GUAIFENESIN-EMAD® 100MG/5ML 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص ایبوکیم 400 م.گ100ع IBUKIM® 400MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص تولرین(تولترودین) 2 م گ 100ع TOLERIN® 2MG TAB دارویی داخلی جزییات
بهسادین (بتادین) 10% 1000 م.ل POVIDONE IODINE 10% 1L دارویی داخلی جزییات
قرص نورمازین(کلروپرومازین) 100 م.گ100ع CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال آلکاسل( ملفالان) 50 م گ 1ع -یخچالی MELPHALAN INJECTION 50 mg دارویی وارداتی جزییات
قرص سوتاکیم(سوتالول) 80 م.گ100ع SOTALOL HCL 80MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد متدیک (متیل سالیسیلات) 30% 1ع METEDIC®(METHYL SALICYLATE) 30% OINT دارویی داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 100 م.گ-عماد 10 ع DICLOFENAC-EMAD® 100MG SUPP دارویی داخلی جزییات
قرص ریزاتریپتان 5م.گ-حکیم10ع RIZATRIPTAN-HAKIM® 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
ژل موضعی دیکلوفناک1درصد 60گ-بهوزان1ع DICLOFENAC-BEHVAZAN1% 60G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
دستگاه رولایزر(کپسول کی پی -تیوا)1ع REVOLIZER SET ملزومات پزشکي وارداتی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 250 م.گ-آفا CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص کتورولاک 10 م.گ-ایران هورمون 100ع KETOROLAC <IRAN HORMON> 30MG/ML INJ دارویی داخلی جزییات
شربت استامینوفن 120م گ/5م ل 60م ل-بهسا 1ع (بدون نسخه) ACETAMINOPHEN-BEHSA®120MG/5ML 60ML SOL دارویی داخلی جزییات
آمپول فرمد ( آیرون ساکروز) 20 م گ /م ل ،5 م ل 5 ع FerMed Amp دارویی وارداتی جزییات
پماد سوختگی30گ-بهوزان1ع BURN OINTMENT-BEHVAZAN® 30G TUBE دارویی داخلی جزییات
قرص سیناریزین (سینازین) 75 م.گ100ع CINAZIN® 75MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص دایمتیکون-جالینوس 100ع DIMETHICONE-JALINOUS® 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص پرولی زکس(بیزوپرولول)10 م گ 30ع BISOPROLOL TABLET ORAL 10 mg دارویی داخلی جزییات
ژل موضعی ارکژل(سیلدنافیل)1درصد 15گ1ع ERECGEL 1% TOPICAL دارویی داخلی جزییات
قرص آتوسترول 40 م.گ 30ع ATORVASTATIN 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 3800م.ل_ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 3.8L SOLUTION دارویی داخلی جزییات
کپسول زینتوما 30ع ZINTOMA® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص زیر زبانی واناتونین(ملاتونین) 3 م گ -نرم لایف 60ع NORM LIFE VANATONIN 3 MG/60 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص ملوکسی فار(ملوکسیکام)15 م گ30ع MELOXIFAR 15MG دارویی داخلی جزییات
کپسول تتراکیم(تتراسیکلین)100ع دارویی داخلی جزییات
محلول نبولایزر کامبی پراسال( ایپراتروپیوم/سالبوتامول)20ع COMBIPRSAL 0.5MG/2.5MG NEBULISATION 2.5 ML دارویی وارداتی جزییات
آمپول کوپرین (نوراپی نفرین)2 م گ / م ل 10 م ل 10ع QUPRIN(Norepinephrine Bitartrate)2 mg/ml Amp دارویی وارداتی جزییات
پماد فیبرینولیزین-وستاژن1ع FIBRINOLYSIN 20G OINT دارویی داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2 قوطی 400 گ 1 ع MILK BIOMIL POWDER شیرخشك داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول5م.گ -امین100ع دارویی داخلی جزییات
کرم پوستی نیتروفورازون- ناژو1ع NITROFURAZONE-NAJO® 0.2% 30G CREAM دارویی داخلی جزییات
قرص گلی بن کلامید5م.گ-حکیم100ع GLIBENCLAMIDE 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول سدیم بیکربنات-کاسپین 4‏/‏8‏%‏ 5ع SODIUM BICARBONATE <IPDIC> 8.4% 10ML AMP دارویی داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ -عماد1ع SILVER SULFADIAZINE-EMAD® 1% 50G CREAM دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون دالاسین سی(کلیندامایسین)75م.گ/5م.ل 80م.ل 1ع DALACIN (CLINDAMYCIN) c 75MG/5ML 80ML GRAN FOR SOLUTION دارویی وارداتی جزییات
قرص فکسوفنادین 60 م.گ-تهران شیمی 30 ع FEXOFENADINE <TC> 60MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال اربی توکس (ستوکسیمب)5م گ/20م ل1ع-یخچالی ERBITUX®(CETUXIMAB) 5MG/ML 20ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق لوپرومر 7/5م.گ (لوپرورلین استات)- آهسته-یخچالی LEUPROMER 7/5 MG(LEUPRORELIN) SYRANGE دارویی داخلی جزییات
آمپول ویتامین ای 100 واحد/م ل - اسوه 10ع دارویی داخلی جزییات
قرص اسپیداکتون (اسپیرونولاکتون)25 م گ 100ع SPIRONOLACTONE TABLET ORAL 25 mg دارویی داخلی جزییات
کپسول آناگرالاید 0/5 م گ -کوالیتی 30ع ANAGRELIDE HYDROCHLORIDE CAPSULE ORAL 500 ug دارویی وارداتی جزییات
لوسیون گل ایچ (ضد خارش)1ع GOL-ITCH® LOTION داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 200 م.گ-لقمان 7 ع FLUCONAZOLE <LOGHMAN> 200MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص جمی فلوکساسین320م.گ-حکیم 5ع GEMIFLOXACIN-HAKIM TABLET ORAL 320 mg دارویی داخلی جزییات
آمپول میداماکس(میدازولام ) 15 م.گ 5ع MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص اسلاکتون(اسپیرونولاکتون)25 م گ 100ع SLACTONE 25 MG دارویی داخلی جزییات
شیاف‏ واژینال‏ کلیندامایسین(همراه‏ با‏اپلیکاتور)100م.گ‏ ناژو‏3ع CLINDAMYCIN-NAJO® 100MG VAGINAL SUPP دارویی داخلی جزییات
چ ضدحساسیت شفاف جیانگ سو 9×5‏/‏2- 12‏ع‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص تگرتول(کاربامازپین) 200 م.گ 50 ع TEGRETOL CR® 200MG SR TAB دارویی وارداتی جزییات
روغن نارگیل آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص استامینوفن 325 م.گ استریپ-جالینوس 100ع ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول روجینسینگ 30 ع RUGINSING® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
آمپول ترانگزیپ (ترانگزامیک اسید)500م0گ5م0ل 5ع TRANEXIP®(TRANEXAMIC ACID) 500MG/5ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص وسیفن(سولیفناسین)10م گ30ع SOLIFENACIN SUCCINATE TABLET ORAL 10 mg دارویی داخلی جزییات
ویال زیتاکس (ریتوکسی مب)500م.گ/50م.ل 1ع-یخچالی ZYTUX®(RITUXIMAB) 500MG/50ML VIAL دارویی داخلی جزییات
پماد بتامتازون0.1درصد 15گ-ناژو1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
گاز نخ دار 16لایه 500‏ گ GAZENAGHDAR1.2K تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 10م.گ-امین100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص گالانتامین 4 م گ - جنریس56 ع GALANTAMINA GENERIS 4 MG 56CRP MG دارویی وارداتی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)15م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 15 mg دارویی داخلی جزییات
محلول اریترومایسین 4درصد 60 م ل -بهوزان1ع ERYTHROMYCIN-BEHVAZAN 4% 60ML TOPICAL دارویی داخلی جزییات
قرص هیپوتازون(پیوگلیتازون)15 م گ 28ع PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg دارویی داخلی جزییات
قطره بینی فنیل افرین 0.5درصدOTC-راموفارمین 1ع PHENYLEPHRINE <RAMIN> 0.5% 10ML NASAL DROP دارویی داخلی جزییات
کپسول شیرافزا 30ع SHIRAFZA® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
ژل ملیسان 5 گ1ع MELISSAN® 5G TOP GEL داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص جویدنی دیفنس(تقویت سیستم ایمنی کودکان) -فیشر کیندر60ع FISHER KINDER DEFENSE CHEWABLE مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص روکش دار سیلدنافیل 100 روزدارو 4ع SILDENAFIL <RUZDAROU> 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره چشمی نفازولین0.1%-رها1ع NAPHAZOLINE <RAHA> 0.1% 10ML OPH DROP دارویی داخلی جزییات
شیاف لوفدیک (دیکلوفناک)100م.گ 10ع LOFEDIC®(DICLOFENAC) 100MG SUPP دارویی داخلی جزییات
قطره اورتان1ع URTAN® ORAL DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م.گ-امین100ع KETOTIFEN <AMIN> 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره استامینوفن OTC - حکیم 1ع قطره استامینوفن OTC - حکیم 1ع دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م.گ-آفا CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص ویتاکیم ب(ویتامین ب1 ) 300 م.گ OTC -30ع VITAKIM-B 300 30 PCS دارویی داخلی جزییات
آمپول کورتیران40م.گ(تریامسینولون)1ع TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص زولپیدم10 م گ-حکیم 30ع ZOLPIDEM-HAKIM 10 MG دارویی داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 20م. گ - ایران هورمون 30ع ROSUVASTATIN <IRAN HORMON> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول مایع کیومکس-آنتی ایجینگ 60ع QMAXXX ® PEARL مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
آمپول لیدوکائین 2% -ثامن 20ع دارویی داخلی جزییات
قطره چشمی آپو-بریمونیدین0.2درصد 5م.ل 1ع APO-BRIMONIDINE 0.2% 5 ML دارویی وارداتی جزییات
پماد پوستی ویتامین آ+د-بهوزان 1ع VITAMIN A+D-BEHVAZAN® 30G OINT دارویی داخلی جزییات
آمپول کتروفال(کتورولاک)30 م گ/ م ل 10ع KETROFAL 30MG/ML دارویی داخلی جزییات
آمپول بیوتین 5 م گ / 1م ل-پارس بهروزان جم 6ع دارویی داخلی جزییات
قرص اسورال(دفراسیروکس) 500 م.گ 28 ع - غیر یارانه ای OSVERAL® 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
لوسیون مومتازون 1%-ناژو 30م0ل MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION دارویی داخلی جزییات
ویال الوتر (دسه تاکسل)80 م. گ 1ع ALVOTERE(DOCETAXEL)®80MG VIAL دارویی داخلی جزییات
ویال آفازول (سفازولین 1000 م.گ) 20 ع-آفاشیمی CEFAZOLIN <AFA CHEMIE> 1G VIAL دارویی داخلی جزییات
اسپری بینی نورمونیکس (سدیم کلراید ) 0/65% 1ع NORMONIX® 0.65% NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
قرص سیناریزین-اسوه 25م0گ 100ع CINNARIZINE-OSVE® 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره کتوفتالمیک(کتوتیفن)-سینادارو1ع دارویی داخلی جزییات
کپسول پروسکور 30 ع PROSCUR® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص کوتریموکسازول بزرگسالان80/400م.گ-امین100ع CO TRIMOXAZOLE <AMIN> 400/80 MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاموکس( آموکسی سیلین) 125 م.گ-آفا AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP دارویی داخلی جزییات
آمپول دمتیک(متوکلوپرامید)100ع METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
دهانشویه کلرهگزیدین0.2% 250م.ل- ناژو1ع CHLORHEXIDINE-NAJO® 0.2% 250ML MOUTHWASH دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی‌کلاو 156 م.گ-آفا CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص بیسموت 120 م.گ-آریا 40 ع BISMUTH SUBCITRATE-ARYA® 120MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص سفیکسیم 200 م.گ-آفا 20ع CEFIXIME 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 20 م گ -حکیم 30ع DULOXETINE - HAKIM20MG دارویی داخلی جزییات
ژل دیکلوفناک- ناژو1ع DICLOFENAC-NAJO® 1% 60G GEL دارویی داخلی جزییات
قرص تولترودین 1 م گ - تهران دارو 100ع دارویی داخلی جزییات
قرص فرانوزکس(اندانسترون)4 م گ 40ع FRANOZEX TABLET ORAL 4 mg دارویی داخلی جزییات
باند کشی 450×15 س تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
کپسول وانا آیرون (فروس گلیسینات ویتامین های ب)-نورم لایف30ع VANA IRON® CAP 30 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شربت تیمیان1ع THYMIAN® SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول فیت کنجاک پلاس ( کمک به کاهش وزن ) فلکسان 60 ع FIT KONJAC PLUS CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10ع دارویی داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین 60 م ل-پورسینا1ع (بدون نسخه ) DIPHENHYDRAMINE 12.5MG/5ML 60ML ORAL دارویی داخلی جزییات
قطره پرسیکا1ع PERSICA® DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کرم فلوئوسینولون0.025% -تهران شیمی15گ FLUOCINOLONE <TEHRAN CHEMIE> 0.025% 15G CREAM دارویی داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل 100م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG/ML 100ML دارویی وارداتی جزییات
قرص اسلیت(استیل سیستئین جوشان)600م 10ع OSLYT® 600MG EFF TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول داتی سین ( کلیندامایسین) 150م.گ 30ع DATICIN® 150MG CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول نوریکا(پرگابالین)150 م گ 28ع NEURICA(PREGABALIN ) 150 دارویی داخلی جزییات
قطره آدکیم پلاس (ویتامین آ+د+زینک+آهن)15م ل1ع ADKIM PLUS® 15 ML DROP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
اسپری دهانی کلنیل (بکلومتازون)250م ک گ200پاف 1ع CLENIL 250 MCG/PUFF 200 PUFF دارویی وارداتی جزییات
کپسول آمیکستین(آتوموکستین)10م گ 30ع ATOMOXETINE CAPSULE ORAL 10 mg دارویی داخلی جزییات
کپسول امگا3 500 م گ- یوروویتال 60ع EURHO VITAL OMEGA-3 CAPS 60 CAPSULES مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ماسک صورت سه لایه رافا(استاندارد اروپا)-25 بسته 3ع FACE MASK EARLOOPS RAFA تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
ویال انسولین رونولین ان (ان پی اچ)1000واحد/10م.ل-یخچالی INSULIN ISOPHAN (NPH) HUMAN 1000U/10ML VIAL دارویی داخلی جزییات
سافت ژل زینک پلاس ویتامین دی 1000م گ-آنتی ایجینگ 60ع VITAMIN D PLUS ZIND- ANTIAGING PACKAGE- 60 CAPSULES مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
سوسپانسیون آفاموکس( آموکسی سیلین) 125 م گ-آفا AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص ناتریلیکس ( اینداپامید) 1/5 م گ آهسته رهش 30ع(جدید) NATRILIX® (INDAPAMIDE)1.5MG SR TAB دارویی داخلی جزییات
شربت جینکو ویتون(جینگ سین +مولتی ویتامین)200م ل1ع GINKGOVITON® SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏) 100م0گ 2م0ل 10ع VIBSIX®(VITAMIN B6) 100/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
قطره چشمی آنستوکایین 0.5 درصد 10 م ل -سینادارو 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص آزاتیوپرین 50 م گ 56ع Azathioprine 50 MG دارویی وارداتی جزییات
شربت دکسترومتورفان پی OTC-الحاوی 1ع DEXTROMETHORPHAN P-ALHAVI® 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
چ ضدحساسیت KBM‏ 9×‏5‏/‏2‏- 12‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص زیبوترین(بوپروپیون)75 م گ 30ع ZYBUTRIN TABLET ORAL 75 mg دارویی داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 1 (مخصوص شیر خواران)قوطی400گ1ع SUPRAMIL 3 MILK 400G شیرخشك داخلی جزییات
شربت ستریکیم (ستیریزین)-حکیم 1ع CETIRIZINE-HAKIM® 5MG/5ML 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
شربت دمیترون(اندانسترون)4م.گ/5م.ل60م.ل 1ع DEMITRON®(ONDANSETRON ) 4MG/5ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
ویال ایرینوتکان100م گ /5م ل-سیکراس 1ع IRINOTECAN HYDROCHLORIDE 20MG/ML دارویی وارداتی جزییات
قرص ووریکونازول200م.گ-ایران هورمون30ع VORICONAZOLE 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2% 15گ-بهوزان1ع MUPIROCIN-BEHVAZAN® 2% 15GR OINT دارویی داخلی جزییات
قطره ویتوکید (مولتی ویتامین)1ع Vitokid Drop مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول نوپینتین(گاباپنتین)100 م گ30ع GABAPENTIN CAPSULE ORAL 100 mg دارویی داخلی جزییات
انما کورتنما(هیدروکورتیزون) 100م گ/60م ل 7ع CORTENEMA 100MG/60ML دارویی وارداتی جزییات
محلول‏ تزریقی‏ آمینوون‏ اینفنت 10درصد250م0ل 1ع AMINOVEN INFANT®(AMINO ACID) 10% 250ML INJ دارویی وارداتی جزییات
روغن بادام شیرین خوراکی آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص سفیکسان 400 م گ-جابر 20ع دارویی داخلی جزییات
قرص والسارتان 160 م.گ-اوه سینا 60 ع VALSARTAN <AVICENNA> 160MG TAB دارویی داخلی جزییات
اسپری استنشاقی فلوهال(فلوتیگازون)250 م ک گ 1ع FLUTICASONE 250MCG/DOSE 120DOSE SPRAY دارویی وارداتی جزییات
کپسول فینگولید(فینگولیمد) 0/5 م گ 30ع FINGOLIDE®(FINGOLIMOD) 0.5MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید پیوسته رهش)30 م گ30ع GLIZITEX (GLICLAZIDE)RETARD 30 mg دارویی داخلی جزییات
قرص جویدنی سایمتیکون(دایمتیکون فعال شده)40 م گ 30ع-(بدون نسخه) SIMETHICONE (DIMETHICONE ACTIVATED) TABLET, CHEWABLE ORAL 40 mg دارویی داخلی جزییات
قطره سیپلکس(سیپروفلوکساسین) 3% -سینادارو1ع دارویی داخلی جزییات
کپسول دایمتیکون 125م.گ -تهران دارو 30ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <TEHRANDAROU> 125MG SOFT GEL CAP دارویی داخلی جزییات
شربت لوراتادین-حکیم LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
شربت سناگل 60 م.ل1ع SENAGOL® 60ML SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول فرودین(آهن/ اسید فولیک/ب12/ ویتامین سی)32ع FERRODIN CAP 2*16 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
سافت ژل کیوتن قرمز100م.گ-یونیک فارما 60ع UNIQPHARMA RED Q10® <VIVA PHARMACEUTICAL>100MG SOFTGEL CAPSULE مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
آمپول لیدوکائین 2درصد5م.ل-ایران هورمون 10 ع LIDOCAINE <IRAN HORMON> 2% 5ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص رانیتیدین 150 م.گ-خوارزمی100ع دارویی داخلی جزییات
شربت رانیسید(رانیتیدین)75م گ/ 5م ل 240م ل 1ع RANICID 75MG/5ML 240ML ORAL دارویی داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 100 م.گ-امین100ع PHENOBARBITAL <AMIN> 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره چشمی سولفاستامید 10%-رها1ع SULFACETAMIDE <RAHA> 10% 10ML OPH DROP دارویی داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کمپاند60 م ل -بهسا1ع(بدون نسخه) DIPHENHYDRAMINE COMPOUND BEHSA 12.5 MG/125 MG/5ML 60ML دارویی داخلی جزییات
شربت برم هگزین-عماد1ع BROMHEXINE-EMAD® 4MG/5ML 60ML ELIXIR دارویی داخلی جزییات
قرص مداکسن(ناپروکسن)250 م گ100ع MODAXEN 250 دارویی داخلی جزییات
قرص ریلوزول50م.گ-حکیم60ع RILUZOLE-HAKIM® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال3(ازیک سالگی)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 3® 400G POWD شیرخشك داخلی جزییات
قرص اووستاپ ال(ال دی) 210 ع CONTRACEPTIVE LD X21 TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 30 م گ -حکیم 30ع DULOXETINE - HAKIM 30 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول آمیفن پلاس(استامینوفن/کافئین/ایبوبرفن)30ع-(بدون نسخه) AMIPHEN PLUS دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین ایی 400واحد -اس تی پی فارما 30ع VITAMIN E - SOFTGEL 30 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)40 م.گ100ع PROPRATED® 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان 60 م ل -خوارزمی 1ع PEDIATRIC GRIPPE SYRUP ORAL 0.67 mg/10 mg/5mL 60 mL دارویی داخلی جزییات
پماد رزماری 30 گ1ع ROSEMARY® 30G OINT داروهای گیاهی داخلی جزییات
لوسیون موضعی کتوکونازول -ناژو2% 30م.ل 1ع KETOCONAZOLE-NAJO® 2% LOTION دارویی داخلی جزییات
ویال آمپی باکتام (آمپی سیلین 1گ/سولباکتام500م.گ)10ع AMPIBACTAM®(AMPICILLIN/SULBACTAM) 1G/0.5G VIAL دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده‏ تزریق لوپارین (انوکساپارین) 4000واحد- ایران هورمون 2ع Loparin(ENOXAPARIN)100MG/ML (4,000 U) 0.4ML SYRINGE دارویی داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین - پورسینا 1ع دارویی داخلی جزییات
ویال سفتی زوکسیم 1 گ -آفاشیمی 20ع AFAZOX®1G VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص گلوتازون (پیوگلیتازون) 30 م.گ 100 ع GLUTAZONE ® 30 MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول استنشاقی کی پی -تیوا(تیوتروپیوم)18 م ک گ15ع KP-TIOVA® 0.018MG FOR INHAL دارویی وارداتی جزییات
قرص لوزارتان 50 م.گ-تدافارم100ع LOSARTAN-TEDAPHARM® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون کوآموکسی‌کلاو 312 م.گ-آفا CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP دارویی داخلی جزییات
پماد پوستی ویتامین آ+د- ناژو1ع VITAMIN A+D-NAJO® 30G OINT دارویی داخلی جزییات
قرص فیتوون(شاه بلوط هندی) 30 ع PHYTOVEN® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
شیر خشک تروویتال3(ازیک سالگی)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 3® 400G POWD شیرخشك داخلی جزییات
قرص سیردالود(تیزانیدین) 4 م.گ 30 ع SIRDALUD® 4MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص پوزارکس (لوزارتان)50 م گ 100ع POZZAREX (LOSARTAN) TABLET 50 mg دارویی داخلی جزییات
قرص اس سیتالوپرام 10م.گ -اوه سینا 60ع ESCITALPPRAM<AVICENNA> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت زینک پلاس یوروویتال 200م0ل1ع EURHO VITAL ZINK PLUS JUICE® 200ML SYRUP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
دستکش جراحی جیانگ سو ش 8‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
آمپول خوراکی ال کارنیتین‏ 10ع L-CARNITINA <SO SE> 1G/10ML ORAL AMP دارویی وارداتی جزییات
دستکش جراحی ایزومد ش ‏5‏/‏7 تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
محلول استنشاقی آستالین(سالبوتامول)2.5 م گ/2.5 م ل20ع SALBUTAMOL INHALANT RESPIRATORY (INHALATION) 2.5 mg/2.5mL دارویی وارداتی جزییات
صابون گوگرد 9درصد 100گ - گیلارانکو 1ع SULFUR SOAP 9% آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص گلوکزامین 500 م.گ-اوه سینا 50 ع GLUCOSAMIN HYDROCHLORIDE <AVICENNA> 500MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ساشه کیدی لاکت زینک 15 ع-یخچالی KIDILACT ZINC®1 G SACHET 15 دارویی داخلی جزییات
ویال پروپوون (پروپوفول )2%‏ 50م0ل 1ع PROPOVEN®(PROPOFOL) 2% 50ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص آسیکلوویر 800 م گ -لقمان 40 ع دارویی داخلی جزییات
پودر پیدرولاکس 70 گ سپیداج- 1 ع دارویی داخلی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏) 100م0گ 2م0ل کاسپین10ع دارویی داخلی جزییات
قرص اسلودا (کپسیتابین) 500 م.گ 30 ع OSLODA® 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص مبورین 135م.گ- اسوه 30ع MEBEVERINE <OSVAH> 135MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص تیزاکیم(تیزانیدین)4 م گ100ع TIZAKIM 4 MG 100 PCS دارویی داخلی جزییات
قرص تیوریدازین 25 م 100 ع -مینو دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین سی پلاس زینک 10م0گ 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص نکساوار (سورافنیب)200م گ112ع SORAFENIB 200MG TAB دارویی وارداتی جزییات
محلول موضعی ماینوکسیدیل 5درصد60م.ل-پاک دارو 1ع MINOXIDIL 5% PAKDAROU 60ML TOPICAL دارویی داخلی جزییات
آمپول ویتامین کا1 (فیتونادیون)10م.گ-اسوه 10ع OSVE-VITAMIN K1® 10MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
ویال آمپیکسیل 250 م گ (آمپی سیلین 250) - جابر 20 ع AMPIXILL® 250MG VIAL دارویی داخلی جزییات
کرم سرتول (سرتاکونازول)2% 1ع SERTOL® 2% TOP CREAM دارویی داخلی جزییات
محلول موضعی کلیندامایسین 1درصد60م.ل-پاک دارو 1ع CLINDAMYCIN 1% PAK DAROU 60ML TOPICAL دارویی داخلی جزییات
قرص آمیگوت(فبوکسوستات)40م.گ30ع AMIGOUT(FEBUXOSTAT ) TABLET ORAL 40 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول اومپرازول20م.گ-تهران شیمی14 ع OMEPRAZOLE <TEHRAN CHEMIE> 20MG CAP دارویی داخلی جزییات
پماد باکتروماد2% (موپیروسین)1ع BACTROMAD® 2% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
ژل موضعی کلیندامایسین 1% 15گ-بهوزان 1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN® 1% 15G GEL دارویی داخلی جزییات
پماد سوختگی 30گ- ناژو1ع BURN OINTMENT-NAJO® 30G TUBE دارویی داخلی جزییات
قرص مدکتین (تولمتین)200م.گ100ع MODECTIN® 200MG TABLET دارویی داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 20م.گ-تدافارم100ع LISINOPRIL-TEDAPHARM® 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
ست تزریق الوتر(د سه تاکسل) نانو الوند - 1ع SET SERUM ALVOTER ملزومات پزشکي داخلی جزییات
قرص ریواروکسابان 10م گ -ایران هورمون30ع RIVAROXABAN 10 mg دارویی داخلی جزییات
کپسول سلکسیب (سلکوکسیب)100 م گ 60 ع- داروپخش دارویی داخلی جزییات
ویال سفتازیدیم 2 گ 10 ع - آفاشیمی AFAZID®2G VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص وسکوهرب (عصاره میوه گیاه قره قاط) 50ع VASCOHERB® F.C. TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص مورین (مبورین ) 135 م.گ 50 ع MEBEVERINE HCL 135MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول جینکوبیلوبا -اس تی پی فارما30ع Ginko Bilooba STP PHARMA CAP داروهای گیاهی وارداتی جزییات
قرص ملادینین (متوکسالن) 10 م گ 30 ع MELADININE®(METHOXSALEN) 10MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص آتوسترول 20 م.گ 30ع ATORVASTATIN 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص اکسفورج(آملودیپین 10م.گ والسارتان160م.گ)28ع EXFORGE®(AMLODIPINE/VALSARTAN)10/160MG TAB دارویی وارداتی جزییات
آمپول زپادیک(دیازپام) 10م0گ 2م0ل 100ع ZEPADIC®(DIAZEPAM) 10MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
پودر اریترومایسین-سپیداج 60 گ ERYTHROMYCIN_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
کرم کالندیت ای 30 گ1ع CALENDIT-E® 30G OINT داروهای گیاهی داخلی جزییات
روغن کرچک آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتاکیم (ویتامین سی) 20 ع VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG EFF TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول‌ نیتیزینون‌ 2 م .گ -اسوه 60 عددی‌- یخچالی NITISINONE <OSVAH> 2MG CAP دارویی داخلی جزییات
ساشه پودر پیدرولاکس(پلی اتیلن گلیکول)70گ6ع PIDROLAX 70 G FOR ORAL SOLUTION SACHET دارویی داخلی جزییات
قرص استامینوفن 500 م گ-جالینوس 100ع ACETAMINOPHEN 500 -JALINOUS دارویی داخلی جزییات
ساشه سوربیتول-فارماشیمی 20ع SORBITOL <PHARMACHIMI> 5G SACHET دارویی داخلی جزییات
ویال سفوتاکسیم 1گ-آفا شیمی 20ع CEFOTAXIME <AFA CHEMIE> 1G VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص جوینت آرایکس(گلوکزآمین ام اس ام )-الیت فارما36ع EVEREX JOINT RX® TAB مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص توکوپار(ریتودرین)10م گ 100ع TOCOPAR (RITODRINE )10MG TAB دارویی وارداتی جزییات
آمپول دپادیک(دوپامین) 200م0گ 5م0ل کاسپین 5ع دارویی داخلی جزییات
قرص اسید فولیک 5م.گ-جالینوس 100ع FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص والریک(آرامبخش) 30 ع VALERIC® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
ویال‏اپی‏سل(اپیروبیسین)50م0گ1ع EPI-CELL®(EPIRUBICIN) 50MG VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص ایزوسورباید 10 م.گ-سها 100ع ISOSORBIDE-SOHA®<CHARBAGH> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
اسپری ضددرد موضعی دیپ هیت (گرما درمانی)1ع DEEP HEAT PAIN RELIF SPRAY تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص آلراف ( ستیریزین )10 م.گ 30 ع CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)10 م گ 1ع TREXOMA 10MG/0.4ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT دارویی داخلی جزییات
مکمل غذایی پدیاشور (مخصوص کودکان ) 400 گ 1 ع Pediasure مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شربت هانی توس(آویشن + عسل) - امین 120م0ل HONY TUOS SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص ستریکیم(ستیریزین)10م گ 100ع CETRIKIM TABLET ORA 10 MG دارویی داخلی جزییات
ویال دکستروز 20% 50م ل- پاستور 1ع DEXTROSE <PASTEUR> 20% 50ML VIAL دارویی داخلی جزییات
پودر ماینوکسیدیل 500 گرمی سپیداج MINOXIDIL <SEPIDAJ> BULK داروهای بالك داخلی جزییات
کپسول نوروپنتین 100 م گ-مهردارو 100ع دارویی داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت -پورسینا 100ع-(بدون نسخه) ANTIHISTAMINE DECONGESTANT دارویی داخلی جزییات
ساشه پنتاسا پیوسته رهش(مزالازین) 1گ 50ع PENTASA PROL RELEASE 1 G SACHET دارویی وارداتی جزییات
محلول ماینوکسیدیل 2% - ناژو 60م0ل MINOXIDIL-NAJO® 2% TOP SOL دارویی داخلی جزییات
شیاف استامینوفن 325 م.گ-بهوزان 10 ع ACETAMINOPHEN-BEHVAZAN® 325MG SUPP دارویی داخلی جزییات
ویال دفروکسامین500 م گ-آفاشیمی10ع DEFEROXAMINE 500 MG دارویی داخلی جزییات
قرص نوراگل فورت 30ع NEUROGOL FORT® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
محلول‏ تزریقی آمینوون 5 درصد500م0ل 1ع AMINOVEN®(AMINO ACID) 5% 500ML GLASS BOTTLE دارویی وارداتی جزییات
قرص اسیدفولیک 1 م.گ-مینا 100ع FOLIC ACID 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوندنلاتون ایزومد ش 18‏-30‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص مبریکس(مبورین) 135 م.گ 30 ع MEBERIX® 135MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال سیتارابین1گ/10 م ل -فرزینوس کابی1ع CYTARABINE 1G VIAL دارویی وارداتی جزییات
سرنگ انسولین ایزومد 100ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
شامپو کتوکونازول 2%-بهسا 1ع KETOCONAZOLE <BEHSA> 2% 100ML SHAMPOO دارویی داخلی جزییات
الکل طبی 70 درجه گالن-کیمیا الکل 5 ل داروهای بالك داخلی جزییات
سه راهی آنژیوکت ایزومد 1ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
پودر استنشاقی فلوتیکاپن(فلوتیگازون)250م ک گ 60دوز1ع FLUTICAPEN 250 MCG POWDER, PRE-DISPENSED 60 DOSES دارویی وارداتی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 40م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 40MG/ML 1ML AMP دارویی داخلی جزییات
شربت ریلکسیو(کمک به ایجاد آرامش و تنظیم رفتاری)-فیشر کیندر1ع FISHER KINDER RELAXIVE® 150 ML SYRUP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال امنی اسکن‏ 287م0گ/1م.ل15 م.ل 1ع OMNISCAN®(GADODIAMIDE 287MG/ML 15ML) 0.5 دارویی وارداتی جزییات
شربت لوپرامید1م.گ/5م.ل60م.ل-پاک دارو 1ع LOPERAMIDE PAKDAROU 1MG/5ML 60ML ORAL SOLUTION دارویی داخلی جزییات
قرص تداپروکس (ناپروکسن) 500 م.گ100ع NAPROXEN 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول پرگابالین 75 م گ-لقمان 30ع PREGABALIN CAPSULE ORAL 75 mg دارویی داخلی جزییات
قرص لوودوپا ـ سی 25/100م.گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)15 م گ 1ع TREXOMA 15MG/0.6ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT دارویی داخلی جزییات
شیاف گلیسیرین1گ( اطفال)-ناژو 10ع GLYCERIN-NAJO1 RECTAL دارویی داخلی جزییات
ویال ریفالدین(ریفامپیسین)600 م گ1ع RIFALDIN(RIFAMPICIN ) 600MG VIAL دارویی وارداتی جزییات
آمپول ایپی کلومین (دیسیکلومین) 20م0گ 2م0ل 10ع IPICLOMIN®(DICYCLOMINE) 20MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 500 م گ 100 عددی- جابرابن حیان CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg دارویی داخلی جزییات
قرص پرازوسین5 م گ-امین 100ع PRAZOSIN 5 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین40 م گ -حکیم30ع ATOMOXETINE-HAKIM 40 MG دارویی داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 40 م گ-حکیم30ع ROSUVASTATIN-HAKIM40 MG دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال میکوزین1ع MYCOCIN® CREAM VAGINAL داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول لانسوپرازول 15م.گ -حکیم 30ع LANSOPRAZOLE-HAKIM® 15MG CAP دارویی داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2%- ناژو1ع MUPIROCIN-NAJO® 2% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم پروکیدز(روغن ماهی کودکان)-لاسکا100ع PROKIDZ(COD LIVER OIL)CHILDERN مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
پودر اسیدسالسیلیک -سپیداج500 گ SALICYLIC ACID_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 100 م.گ-بهوزان 5 ع INDOMETHACIN-BEHVAZAN® 100MG SUPP دارویی داخلی جزییات
ژل موضعی ایزوتن(ایزوترتینوئین)0.05%30گ1ع ISOTEN®(ISOTRETINOIN) 0.05% TOP GEL دارویی داخلی جزییات
قرص روباکسول(متوکاربامول)100ع METHOCARBAMOL 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره ویتاگنوس1ع VITAGNUS® 30ML DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص تداگلیز(نیتروگلیسیرین) 2/6م.گ 50ع NITROGLYCERIN SR 2.6MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ویتامین تقویت کننده مو فولیکوژن-نانوحیات دارو 60ع Folicogen(Biotin.Vitamin B5.L-methionin…)Extended TABLET دارویی داخلی جزییات
قرص میناکلسی(کلسیم دی) 100ع MINA CALCI-D® 500MG/200IU TABLET مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول ارزوبیلان(اورسوداکسی کولیک اسید)60ع URSOBILANE( URSODEOXYCHOLIC) CAP دارویی وارداتی جزییات
کپسول روهمورین(درمان همورئید) 30 ع Ruhemorrin CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول انرکاف(کافئین)200 م گ 30ع Enercaff 200 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص آسنترا (سرترالین)50م گ -اکتوورکو 28ع دارویی داخلی جزییات
کپسول ام دی فن (استامینوفن ایبوبروفن کافئین)30ع(بدون نسخه) ACETAMINOPHEN + IBUPROFEN + CAFFEINE CAP دارویی داخلی جزییات
شربت تیمی کلد (آویشن) -امین 120 م.ل 1 ع THYMICOLD® SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص رپاگلیناید 2 م.گ -لقمان 100ع REPAGLINIDE <LOGHMAN> 2MG TAB دارویی داخلی جزییات
دستگاه اسمهالر کپسول کرومولین 1ع ASTHMA HALER FOR USE CROMOLIN CAP تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
پماد زینک اکساید 35% -1 ع مینو دارویی داخلی جزییات
شربت پروسپان (عصاره پیچک)100 م ل 1 ع Prospan syrup دارویی وارداتی جزییات
کپسول زادیوا(دی متیل فومارات)240 م گ 56ع ZADIVA( DIMETHYL FUMARATE) CAPSULE 240 mg دارویی داخلی جزییات
ویال آریوتراست (تراستوزومب)440م.گ 1ع-یخچالی AryoTrust(TRASTUZUMAB)440MG VIAL دارویی داخلی جزییات
آمپول سایمتیدین 200م0گ/2م.ل- کاسپین 10ع CIMETIDINE <CASPIAN> 200MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص تولترودین1م.گ-حکیم30ع TOLTERODINE-HAKIM® 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص فرفولیک100ع FERFOLIC® TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال سرو تت‏(تتانوس‏ایمونوگلوبولین) 1ع -یخچالی SERO-TET®(TETANUS IMMUNE GLOBULIN) 250U VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص آتورواستاتین 20 م گ 30 ع - سبحان دارو ATOVAST20MG دارویی داخلی جزییات
قرص لیوتیرونین100ع LIOTHYRONINE SODIUM 25 MCG TAB دارویی داخلی جزییات
دهانشویه بنزیدامین0.15% 120م.ل-بهوزان1ع BENZYDAMINE-BEHVAZAN® 0.15% 120ML MOUTH دارویی داخلی جزییات
کپسول بیوتین -اس تی پی فارما5000 م ک گ30ع BIOTIN STP-stp.phaRma مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
پماد چشمی جنتامایسین 0/3درصد- ناژو 1ع GENTAMICIN 0.3% 3G OPH OINT دارویی داخلی جزییات
کپسول سفالکسین 250 م.گ-آفا100ع CEFALEXIN 250MG CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی کوکیوتن100م.گ -الیت فارما24ع CO Q10 <SONA TEB PARSEH> 100 MG SOFGEL مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کرم پوستی نیتروفورازون0/2%30گ-بهوزان1ع NITROFURAZONE-BEHVAZAN® 0.2% 30G CREAM دارویی داخلی جزییات
قرص کتوتیفن1م.گ-رها100ع KETOTIFEN <RAHA>1MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت آمیتن(کتوتیفن)1م گ /5 م ل 60 م ل 1ع AMITEN 1MG/5ML 60 ML دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین سی پلاس زینک 10م0گ 60ع EURHO VITAL LANGZEIT VITAMIN C PLUS ZINK® CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص اسلاکتون(اسپیرو نولاکتون)100 م گ 100ع SLACTONE 100 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول مایع ادوی فن (ایبوبروفن)400 م گ 50 ع-زهراوی دارویی داخلی جزییات
کپسول آمورال(آمانتادین)100م 100ع AMANTADINE HCL 100MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص تاموکسیفن 20 م.گ-ایران هورمون 30ع TAMOXIFEN <IRANHORMON> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
باند کشی فشار قوی (20*450 ) cm مرهم رازی 8 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قطره خوراکی بیلی ناستر300 م ل -سبحان 1 ع دارویی داخلی جزییات
قرص آیزن+ید + فولیک اسید -یوروویتال 60ع EURHO VITAL EISEN+JOD+FOLSAURE® TAB 3*20 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص جویدنی کلسی مد (کلسیم/ویتامین د3)48ع CALCIMED CHEWABLE TABLET مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص لگزودپ(اس سیتالوپرام)10 م گ 30ع LEXODEP 10 Tab دارویی داخلی جزییات
قرص پلاس کالیم (پتاسیم کلراید ریتارد)600 م گ 200ع POTASSIUM CHLORIDE دارویی وارداتی جزییات
قرص جوشان ال-کارنیتین1000+کروم0.04 م گ -اوه سینا10ع L-CARNITINE 1000MG+chromium0.04 mg eff tab مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شربت توسیان 120 م.ل1ع TUSSIAN® 120ML SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قطره چشمی رافیکل(کلرامفنیکل) 0.5%-رها 1ع-یخچالی CHLORAMPHENICOL <RAHA> 0.5% OPH DROP دارویی داخلی جزییات
تیغ جراحی ایزومد ش22‏-‏ 100ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
آمپول ویتامین ب12 1000م.ک.گ-اسوه100ع دارویی داخلی جزییات
قطره اشک مصنوعی آیاوت 10 م.ل - رها 1ع EYEAWET® 10ML OPH DROP دارویی داخلی جزییات
ویال سینال اف (فولیتروپین آلفا) 75 واحد1ع-یخچالی FOLLITROPE® 75IU VIAL دارویی داخلی جزییات
کپسول هیوماتین(پارامومایسین)250 م گ 16ع HUMATIN(PAROMOMYCIN) CAPSULE 250 mg دارویی وارداتی جزییات
قرص لوتیراستام250م گ- حکیم 30ع LEVETIRACETAM- HAKIM 250 MG دارویی داخلی جزییات
پماد چشمی بتامتازون 1% 3گ- ناژو1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 3G OPH OINT دارویی داخلی جزییات
ساشه هیلوسان(ال-کارنیتین)250م.گ30ع Heilusan(L-Carnitin+B12)-Direct-Sticks مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
باند پانسمان کناربافته(7/5*270) cmمرهم رازی 60 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
باند کشی 450×20 س تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
شیاف استامینوفن 325 م.گ-عماد 10 ع ACETAMINOPHEN-EMAD® 325MG SUPP دارویی داخلی جزییات
قرص اس اومپرازول 20 م.گ -اوه سینا30 ع ESOMEPRAZOLE 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال خوراکی لووکارویت ( ال -کارنتین) 1گ /10 م ل 10ع LEVOCARVIT® 1G ORAL VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص آوی سیروکس(دفراسیروکس)360م گ80ع AVISIROX TABLET ORAL 360 mg دارویی داخلی جزییات
آمپول آمیودارون 150 م گ /3 م ل - بیواینداستریا 5ع AMIODARONE BIOINDUSTRIA L.I.M 150MG/3ML دارویی وارداتی جزییات
قرص زیبوترین(بوپروپیون)پیوسته رهش 150م.گ 30ع ZYBUTRIN(BUPROPION)SR 150MG دارویی داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل بزرگسالان 10 م.گ-ناژو10ع BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق انوکسارین(انوکساپارین سدیم) 6000واحد 3ع ENOXARIN 6000 (PD)-3 دارویی داخلی جزییات
قرص کلسی دکس فورت( کلسیم 500 + دی400 ) 50ع CALCI DEX FORTE مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
آمپول بیتاویون(ویتامین ب12) 1000م.ک.گ10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص ازوفلاکس(اس امپرازول)40 م گ 28ع ESOFLUX 40 MG دارویی داخلی جزییات
قرص روکان‏ 25م0گ (تترابنازین) 50ع REVOCON®(TETRABENAZINE) 25MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص جوشان زینک +ب کمپلس -آپوویتال 20ع APOVITAL ZINK PLUS B-COMPLEX مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م.گ-عماد 10 ع DICLOFENAC-EMAD® 50MG SUPP دارویی داخلی جزییات
شیر خشک پره بیومیل(مخصوص نوزدان نارس و وزن پایین)قوطی400 گ 1ع Pre BIOMIL (PREMATURE FORULA)400 G شیرخشك داخلی جزییات
قرص پیلفود کمپلکس(سیستئین ب 6 زینک)60ع PILFOOD COMPLEX® TAB 2*15 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کرم واژینال کلیندامایسین 2% 40گ- ناژو1ع CLINDAMYCIN-NAJO® 2% 40G VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
الکل طبی 70 درجه بطری -کیمیا الکل 1 ل داروهای بالك داخلی جزییات
قرص دیفنوکیم( دیفنوکسیلات)100ع DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص بی پریدن (نیموسکار)2م.گ100ع BIPERIDEN HCL 2MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول ایترانکس (ایتراکونازول) 100 م.ک تهران دارو 10ع دارویی داخلی جزییات
پودر ریوانول -سپیداج 5 گ 1ع RIVANOL (SEPIDAJ) POWDER BULK دارویی داخلی جزییات
قرص پرفنازین 2 م گ -کوالیتی 100ع PERPHENAZINE 2MG TAB دارویی وارداتی جزییات
کپسول پراداکسا (دابیگاتران) 110 م.گ 60ع PRADAXA®(DABIGATRAN) 110MG CAP دارویی وارداتی جزییات
ویال لیتک (کلادربین) 10 م گ 5 م ل 1 ع - یخچالی Vial Litak 10 m g /5 m l /Lipomed دارویی وارداتی جزییات
کپسول گاستولین آر ایکس-اس تی پی فارما60ع GASTOLIN RX® CAP داروهای گیاهی وارداتی جزییات
کپسول استنشاقی کرومال 20 م گ(کرومولین سدیم)100ع CROMAL® 20MG CAP دارویی وارداتی جزییات
سوسپانسیون مترونیدازول 125 م گ/5 م ل 120 م ل -عماد1ع METRONIDAZOLE-EMAD 125MG/5ML 120ML SUSP دارویی داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(7/5*270)cm مرهم رازی 60 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
ویال سفتازیدیم 1گ-لقمان 10ع CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL دارویی داخلی جزییات
آمپول وازوپرسین 20 واحد / ا م ل هانلیم 10ع-یخچالی VASOPERSSIN INJECTION PARENTERAL 20 [iU]/1mL دارویی وارداتی جزییات
قرص میگنات(ریزاتریپتان)10م گ10ع(بازشونده در دهان) MIGNOT (RIZATRIPTAN) TABLET, ORALLY DISINTEGRATING ORAL 10 mg دارویی داخلی جزییات
ویال دکستروز 50% 50م ل- پاستور 1ع DEXTROSE <PASTEUR> 50% 50ML VIAL دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)10 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 10 MG دارویی وارداتی جزییات
قرص تریفن( تری هگذیفنیدیل)100ع TRIHEXYPHENIDYL HCL 2MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره مولتی ویتامین کودکان30م ل-آپوویتال1ع APOVITAL MULTIVITAMIN TROPFEN FUR KIDS مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول ویتامین ث پلاس زینک10 م گ آپوویتال 30ع APOVITAL VITAMIN C PLUS 10 MG ZINK 30 CAPSULES مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص دیلتیازم60 م گ-امین100ع دارویی داخلی جزییات
قرص پروپرانولول 40 م.گ-حکیم100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول سیس آتراکورین 10 م.گ 5 ع-یخچالی CISATRACURIUM BESILATE 2MG/ML 5ML AMP دارویی داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -120 سی سی ( اسپری) 1ع KOMAKOL 70% 120 ML داروهای بالك داخلی جزییات
کرم موضعی میکونازول2%-بهوزان1ع MICONAZOL-BEHVAZAN® 2% TOP CREAM دارویی داخلی جزییات
کپسول گارسینیا کمبوجیا(عصاره چای سبز)-اس تی پی فارما30ع GARCINIA CAMBOGIA <SONA TEB PARSEH> CAP داروهای گیاهی وارداتی جزییات
لوسیون درماگل1ع DERMAGOL®<GOL DARU> LOTION داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول کیوتن پلاس یوروویتال 100م0گ 60ع EURHO VITAL Q10 PLUS® 100MG CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول تتراکیم(تتراسیکلین)100ع TETRACYCLINE 250MG CAP دارویی داخلی جزییات
آمپول میگرستاپ (سوماتریپتان)6م.گ/0.5م.ل 1 ع MIGRSTOP® 6MG/0.5ML AMP دارویی داخلی جزییات
محلول‏ تزریقی آمینوون 10درصد500م0ل 1ع AMINOVEN®(AMINO ACID) 10% 500ML GLASS BOTTLE دارویی وارداتی جزییات
آمپول ویبسیکس (ویتامین ب6‏)‏ 300م0گ 3م0ل کاسپین 5ع دارویی داخلی جزییات
قرص ویتاول استئوبان(کلسیم+ د3+ ویتامین کا+ زینک+ منیزیم)60ع Osteoban Vitawell Tab مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال پن 800،000 واحد (پنی سیلین پروکائین 800) 25 ع PEN® 800,000U VIAL دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق خودکار سینورا(آدالیمومب)40م.ک.گ 2ع-یخچالی Cinnora (ADALIMUMAB) 40MG/0.8ML INJ دارویی داخلی جزییات
لوسیون کالامین8درصد 60م.ل-ناژو1ع CALAMINE-NAJO® 8% LOTION دارویی داخلی جزییات
کپسول لاکتوکر30ع-یخچالی LACTOCARE® 500MG CAP3*10 دارویی داخلی جزییات
کپسول داکسی کیم 100م.گ 100ع دارویی داخلی جزییات
ویال سفپیم 1گ-آفا شیمی 20ع CEFEPIME <AFA CHEMIE> 1G VIAL دارویی داخلی جزییات
شربت آیروفیکس (آهن لیپوزمال/ ب 6 / ب12 ) ۱۵۰ م ل 1ع Dayonix Pharma Irofix Syrup 150 ml مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
لوله‏تراشه‏کافدار ایزومد ش‏‏‏‏5‏/‏7 تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
شربت فیژیتول 120م ل 1ع FIGITOL® 120ML SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل 10 م گ-سوفارما12ع BISACODYL SOPHARMA 10MG , SUPPOSITORY دارویی وارداتی جزییات
قرص لیتمون (لیتیوم کربنات)300م گ100ع LITHIUM CARBONATE 300MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ازوفلاکس(اس امپرازول)20 م گ 28ع ESOFLUX 20 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 30 م گ-جالینوس30ع DULOXETINE 30MG CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول فرنوژست(پروژسترون)100م.گ 10ع FARNOGEST (PROGESTERONE) CAPSULE, LIQUID FILLED ORAL100 mg دارویی داخلی جزییات
کپسول دانوژن (دانازول) 100 م.گ -سیپلا 100ع DANOGEN®(DANAZOL) 100MG CAP دارویی وارداتی جزییات
شیرخشک بیومیل ای آر قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL POWDER شیرخشك داخلی جزییات
قرص کلسی پروز (کلسیم دی) 90 ع CALCIPROSE-D® <RAHA> TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال بلئوسیپ(بلئومایسین)15واحدی سیپلا 1ع -یخچالی BLEOCIP®(BLEOMYCIN SULFATE) 15IU VIAL دارویی وارداتی جزییات
سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 م.گ-آفا AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP دارویی داخلی جزییات
کپسول فمکسایت(تقویت قوای جسمی و جنسی زنان)20ع Femexite cap داروهای گیاهی داخلی جزییات
محلول بهسادکس2% 4 ل 1ع BEHSADEX® 2% 4L SOLUTION تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
الگزیر دی سیکلومین-الحاوی1ع DICYCLOMINE-ALHAVI® 60ML ELIXIR دارویی داخلی جزییات
قرص کلرلا وانا دارو گستر 500م.گ 100ع VANA Chlorella TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص ژانومیکس(سیتاگلیپتین+متفورمین)500/50 م گ 30ع JANUMIX 50/500 دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم استئوکلتکس( لیکوئید کلسیم پلاس)-الیت36ع OSTEO CALTEX LIQUID CALCIUM PLUS® SOFTGEL مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
گاز ساده 10‏در10‏ نیم کیلویی تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
شربت ترزامین (سیپروهپتادین )-امین 1 ع ( بدون جعبه) CYPROHEPTADINE <AMIN> 2MG/5ML ORAL SOLUTION دارویی داخلی جزییات
قرص پانامیکس(هیدروکلروتیازید 12.5م گ- والسارتان160م گ)30ع VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 160/12.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0/5%1ع DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
قرص تولترودین 1 م.گ100ع TOLTERODINE 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره بینی سدیم کلراید0.65درصدOTC- راموفارمین1ع دارویی داخلی جزییات
باند 200×15 س 6ع BAND15SANT2MTRI6 تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص اورپ(پیموزاید)1 م گ 30ع PIMOZIDE TABLET ORAL 1 mg دارویی وارداتی جزییات
محلول‏ تزریقی‏ والوون (هیدروکسی‏ استیل ‏استارچ) 6%-500م0ل 1ع VOLUVEN®(HYDROXY ETHYL STARCH) 6% 500ML INJ دارویی وارداتی جزییات
اسپری دهانی کلنیل (بکلومتازون)100م ک گ200پاف 1ع CLENIL 100 MCG/PUFF 200 PUFF دارویی وارداتی جزییات
کپسول سفالکسین 500 م.گ-آفا100ع دارویی داخلی جزییات
کپسول کلوسن آرابکس(ملین گیاهی)30ع CLOSEN RX® CAP 30 داروهای گیاهی وارداتی جزییات
ویال نوو ایت (فاکتور هشت انعقادی) 500 واحدی 1ع-یخچالی NOVOEIGHT 500 IU VIAL دارویی وارداتی جزییات
کپسول سفالکسین 500 م.گ-آفا100ع CEFALEXIN 500MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص فنوباربیتال 15 م.گ-مرهم دارو100ع PHENOBARBITAL 15MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص مداگرا (سیلدنافیل) 50 م گ 8ع S D F® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال پنتوپرازول40م.گ -آفا شیمی 10ع PANTOPRAZOLE 40 MG دارویی داخلی جزییات
قرص کنتراسمین( دروسپیرنون/اتینیل استرادیول) 21 ع CONTRASMINE® 3/0.03MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص نورتریپتیلین 25 م.گ-امین100ع NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص لوواستاتین-پورسینا 30 ع LOVASTATIN <PURSINA> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون سفیکسیم 100 م.ل-آفا CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 400 م.گ-لقمان 60 ع ACICLOVIR <LOGHMAN> 400MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره گلیسیرین فنیکه-سپیداج1ع PHENOL GLYCERIN SEPIDAG® OTIC DROP دارویی داخلی جزییات
قرص سرترالین 100 م.گ-حکیم 30ع SERTRALINE-HAKIM® 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص اسپیرونولاکتون 100 م.گ- ایران هورمون100ع SPIRONOLACTONE <IRANHORMON> 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
ژل رواکوتان 0.05درصد 30گ1ع ROACCUTANE(ISOTRETINOIN)0.05% GEL دارویی وارداتی جزییات
قرص تگاتارد(کاربامازپین)آهسته رهش200م گ100ع TEGATARD® 200MG ER TAB دارویی داخلی جزییات
ویال آلبومین 20درصد 50 م ل - باکسالتا 1ع ALBUMIN (HUMAN) 20% 50ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص تریمونتیل (تریمیپرامین) 100 م.گ100ع TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص فلوکونازول 100 م . گ -اوه سینا10 ع FLUCONAZOLE <AVESINA> 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول اوژن(کپسول چشم)یوروویتال 60ع EURHO VITAL AUGEN® CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
الکل مطلق 99/8درجه بطری - کیمیا الکل 1 ل داروهای بالك داخلی جزییات
قرص جوشان دفرپیرون 500 م.گ - اوه سینا 12ع DEFERIPRONE <AVESINA> 500MG Eff TAB دارویی داخلی جزییات
ویال سفازولین 1 گ 20 ع-دانا دارویی داخلی جزییات
کرم منوبنزن 20%-بهوزان1ع MONOBENZONE-BEHVAZAN® 20% CREAM دارویی داخلی جزییات
آمپول تستوسترون-روتکس 250م0گ 10ع TESTOSTERON ENANTATE <ROTEXMEDICA> 250MG/ML AMP دارویی وارداتی جزییات
قرص سیپروهپتادین-الحاوی100ع CYPROHEPTADIN-ALHAVI® 4MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص آمیلوراید اچ(تداراید اچ)100ع TEDARIDE-H® 5/50MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص گلیکوگل 30ع GLYCOGOL® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون 0.1 درصد15گ-لقمان1ع BETAMETHASONE 0.1% 15G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
قرص پرازوسین5 م گ-امین 100ع دارویی داخلی جزییات
پماد موضعی الوکوماد(مومتازون)0.1درصد 30گ1ع ELOCOMAD 0.1% 30G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
اسپری اینهالر کلنیل(بکلومتازون) 50 م ک گ 1ع BECLOMETHASONE DIPROPIONATE 50MCG/DOSE SPRAY دارویی وارداتی جزییات
قرص کلداستاپ 30ع-OTC COLD STOP® TAB دارویی داخلی جزییات
محلول بنزیل بنزوات-سپیداج 1000 م.ل BENZYL BENZOATE <SEPIDAJ> BULK-LIQUID داروهای بالك داخلی جزییات
ویال سفوتاکسیم500م.گ-آفا شیمی 20ع CEFOTAXIME <AFA CHEMIE> 500MG VIAL دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال تریپل سولفا78گ-بهسا 1ع TRIPLE SULFA-BEHSA® 78G VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
قرص پاروکستین 20م.گ -بلوفارما 60ع دارویی وارداتی جزییات
قرص سیمپاکول(بتانکول)10 م گ60ع SYMPACOL دارویی داخلی جزییات
پماد موضعی بتامتازون 0.1%15گ-بهسا BETAMETHASONE-BEHSA® 0.1% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
قرص پرانول 40م گ -تولید دارو 100 ع دارویی داخلی جزییات
قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 10 م.گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوندفولی دوراه ایزومد ش 14‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
کپسول ازومان(اس امپرازول)40 م گ14ع ESOMEPRAZOLE CAPSULE 40 mg دارویی داخلی جزییات
پودر آلومینیوم کلراید-سپیداج 100 گ1ع ALUMINIUM CHLORIDE_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
کپسول دانلوین(فینگولیمود)0.5 م گ 28ع FINGOLIMOD CAPSULE ORAL 0.5 mg دارویی داخلی جزییات
کپسول ایریمب(مبورین)200م.گ 30ع IRIMEB(MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL) 200MG دارویی داخلی جزییات
قرص زاکسابان(ریواروکسابان)15 م گ30ع RIVAROXABAN TABLET ORAL 15 mg دارویی داخلی جزییات
شیاف مزالازین 500م.گ-ناژو10ع MESALAZINE-NAJO® 500MG SUPP دارویی داخلی جزییات
کپسول لنسوزول ( لانسوپرازول) 30 م.گ 28ع LANSOPRAZOLE) 30MG CAP) LANSOZOL دارویی داخلی جزییات
لوسیون بتامتازون 0/1 %- ناژو 1ع BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 20ML LOTION دارویی داخلی جزییات
اوسرین 400% 2000 گ-عماد1ع ABSORPTION BASE_EUCERIN_ BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت-جالینوس 100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS® TAB دارویی داخلی جزییات
چ ضدحساسیت‏ایزومد5‏/‏2×5‏/‏‏4- 12ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص دیامیکرون ام آر ( گلی کلازید) 60 م گ آهسته رهش30ع(جدید) DIAMICRON MR 60 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول لنوما (لنالیدوماید) 10م.گ- نانوالوند 21ع LENOMA (LENALIDOMIDE) 10MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص مینیرین ملت(دسموپرسین)120 م ک گ 30ع MINIRIN MELT® 120MCG SUBLINGUAL TAB دارویی وارداتی جزییات
ویال کلیتکس(کلیستیمتات سدیم)2 میلیون واحد 10ع COLYTEX INJECTION, POWDER, 2e+006 [iU] دارویی داخلی جزییات
کپسول آمانتادین100م.گ-حکیم100ع AMANTADINE-HAKIM 100 NEW PACKAGING(100 PCS) دارویی داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل توت فرنگی400گ 1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
پودر فیبروگل 200 گ1ع FIBROGOL <GOL DARU> POWDER داروهای گیاهی داخلی جزییات
شربت جی ماکس ( گایافنزین) 1ع دارویی داخلی جزییات
ژل ملیسان 30 گ1ع MELISSAN® 30G TOP GEL داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص لوزامیکس اچ (لوزارتان50/هیدروکلروتیازید12.5)30ع LOSAMIX-H( LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 50/12.5MG) TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 30 م.گ - آوه سینا 30 ع DULOXETINE <AVICENNA> 30MG CAP دارویی داخلی جزییات
قطره آنتی میگرن 30 م.ل ANTIMIGRAINE® 30ML DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
شیر خشک سوپرامیل 2 (از شش ماهگی)قوطی400 گ 1ع Supramil Milk 2 400 G شیرخشك داخلی جزییات
قرص جوشان استیل سیستئین 600م.گ-اوه سینا 10ع ACETYLCYSTEINE <AVICENNA> 600MG EFF TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول آلپیک(آلفا لیپوئیک اسید)300 م گ -رها30ع ALPIC(ALPH LIPOIC ACID)300MG CAP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول پی پریکس(روغن نعنا فلفلی)20ع Piperix CAP 20 داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین2/6م گ-البرز دارو50ع nitrocardin2/6 دارویی داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین10 م گ -حکیم30ع ATOMOXETINE-HAKIM10 دارویی داخلی جزییات
شربت گیاهی دوئوپکت فورت120م ل1ع DUOPECT-FORTE® 120ML SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
الگزیر دی سیکلومین-عماد1ع DICYCLOMINE-EMAD® 10MG/5ML 60ML ELIXIR دارویی داخلی جزییات
قرص کارودیلول 12.5 م گ -آفاشیمی30ع CARVEDILOL12/5 MG دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان 20×200‏س قرمز6‏ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص فاموتد(فاموتیدین) 20 م.گ 100ع FAMOTED® 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
اپلیکاتور قرص واژینال 6ع APLICATOR-TAB تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص آوی دفرون(دفریپرون) 500 م گ 80 ع DEFERIPRONE <AVESINA> 500MG EC TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول مفنامیک اسید-ناژو100ع MEFENAMIC ACID-NAJO® 250MG CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول فلوکستین 20 م.گ-تهران دارو100ع FLUOXETINE <TEHRAN DAROU> 20MG CAP دارویی داخلی جزییات
ویال فلوکونازول 100م.گ/50م.ل -بایو اینداستریا 1ع FLUCONAZOLE 100 MG/50ML 50 ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
کپسول اومزول(امپرازول) 14ع OMEPRAZOLE 20MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص بوسپیراکس(بوسپیرون) 5 م.گ100ع BUSPIRONE 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
شیاف دیکلوفناک 50 م.گ- ناژو 10ع DICLOFENAC-NAJO® 50MG SUPP دارویی داخلی جزییات
قرص آپو- پنتوکسی فیلین آهسته رهش 400 م گ100ع APO-PENTOXIFYLLINE® 400MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص لووفلوکساسین500م.گ-حکیم 5ع LEVOFLOXACIN-HAKIM® 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان مولتی ویتامین - اسوه 20ع MULTIVITAMIN-OSVE® EFF TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص ال- آرژینین 1000م.گ-رها 50ع L-ARGININE <raha> 1000MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص ولتارن (دیکلوفناک) 50 م.گ 30 ع VOLTAREN® 50MG TAB دارویی وارداتی جزییات
اسپری کماکل 70% (ضد عفونی کننده دست ) حاوی اسانس 120 م ل 1ع KOMAKOL 70% 120 ML ملزومات پزشکي داخلی جزییات
آمپول بتازون (بتامتازون) 4م0گ 1م0ل 10ع BETASON®(BETAMETHASONE) 4MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول ففورکس(آهن ،اسید فولیک) 30ع IRON/FOLIC ACID-TEDAPHARM® CAP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
لوسیون آیورمکتین(درمان شپش سر)0.5 درصد -گیلارانکو1ع IVERMECTIN-GILARANCO 0.5% دارویی داخلی جزییات
ویال ونکومایسین 500 م گ-آفا شیمی10ع VANCOMYCIN INJECTION PARENTERAL 500 mg دارویی داخلی جزییات
قطره افلوراپ(افلوکساسین)0.3درصد 5 م ل 1ع OFLORAP 0.3% OPHTHALMIC دارویی داخلی جزییات
قرص روکشدار فلووکسامین 100 م گ -سبحان دارو 15 ع دارویی داخلی جزییات
قرص هیدروکورتیزون10م.گ-ایران هورمون100ع HYDROCORTISONE <IRANHORMON> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
ماسک سه لایه کش دارریلکس 50‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
گاز ساده 8‏ لایه 500‏گ تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قطره چشمی کتروفال(کتورولاک)0.5% 1ع KETROFAL®(KETOROLAC) 0.5% OPH DROP دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین ای 400-حکیم 50 عددی VITAMIN E (HAKIM) 400IU SOFTGEL دارویی داخلی جزییات
محلول موضعی آداپالن 1درصد-پاک دارو1ع ADAPALENE SOLUTION TOPICAL 0.1 % دارویی داخلی جزییات
قرص والسارتان160 م گ-حکیم30ع VALSARTAN - HAKIM 160 MG دارویی داخلی جزییات
محلول موضعی اریترومایسین 2درصد 60م.ل -پاک دارو 1ع ERYTHROMYCIN 2% PAKDAROU 60ML TOPICAL دارویی داخلی جزییات
قرص کلوزام (کلوبازام)10 م گ100ع CLOBAZAM TABLET ORAL 10 mg دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین د3(1000واحد)-پریفرد نوتریشین60ع PREFERRED NUTRITION VITAMIN D3® 1000 IU SOFTGEL 60 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص ویتاول ید-فولیک+ویتامین دی 3-30ع VITAWELL I-FOLIC+D3 TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول مانئه-ویتارمونیل 30ع MANHAE <VITARMONYL> CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص آسیکلوویر 200 م.گ -لقمان30 ع ACICLOVIR <LOGHMAN> 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال کلومازول(کلوتریمازول)1% 50گ CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
کپسول فلکسی فورت ( گلوکزامین کندروتین ) مارینوکس 60 ع FLEXI FORTE CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
آمپول آندوزیکس-آی اچ(تستوسترون انانتات)250 م گ 10ع ANDOZIX-IH INJECTION PARENTERAL 250 mg/1mL دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان 5×300‏ س 12‏ ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
شیاف بیزاکودیل 10 م گ- بهسا 10ع BISACODYL SUPPOSITORY RECTAL 10 mg دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاویماکس (کوآموکسی کلاو) 228/5 م.گ CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML POW SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص لیورگل 140 م.گ 30ع LIVERGOL 140® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص سیپروهپتادین4م.گ-امین100ع CYPROHEPTADINE <AMIN> 4MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول اورسوفار(اورسوداکسی کولیک اسید)300م گ30ع URSOPHAR® 300MG CAP دارویی داخلی جزییات
پودر استنشاقی پولموتون(بودوزوناید 200/فورمترول 6)م ک گ در دوز 120دوز1ع PULMOTON 200/6 MCG/DOSE POWDER, PRE-DISPENSED 120 PUFF دارویی وارداتی جزییات
قرص دایمتیکون 40م.گ جویدنی 30ع -OTC تهران دارو DIMETHICONE <TEHRAN DAROU> 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول دانوژن(دانازول) 200م.گ 100ع DANOGEN 200MG 100 TABLETS/PACK دارویی وارداتی جزییات
قرص مموری پاور (سیتی کولین)250م.گ30ع MEMORYPOWER®250 MG SCORED F.C TAB 3*10 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شربت دیفن دی بت - سی(دیفن هیدرامین کمپاند)بدون قند120 م ل 1ع DIPHEN DIBET-C دارویی داخلی جزییات
پماد منتودیک (منتول سالیسیلات) 1ع MENTODIC®(MENTHOL SALICYLATE) OINT دارویی داخلی جزییات
قطره سینامول 30 م.ل1ع CINNAMOL® DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص آوی گریپ(سرماخوردگی بزرگسالان)20ع AVIGRIPPE 20 NUMBER دارویی داخلی جزییات
قرص کلومیپرامین 10 م.گ-سها 100ع CLOMIPRAMINE <SOHA-CHARBAGH> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق متوجکت(متوتروکسات)7/5 م گ 1ع METOJECT 50MG/ML 7.5 MG دارویی وارداتی جزییات
آمپول ایپوستیگمین (نئوستیگمین) 5‏/‏2‏م0گ1م0ل 10ع IPOSTIGMINE®(NEOSTIGMINE METHYLSULFATE )2.5MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص پرفنازین 4 م گ -کوالیتی 100ع PERPHENAZINE 4MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قطره پدی لاکت 15 م ل 1ع -یخچالی PEDILACT® 15 ML DROP دارویی داخلی جزییات
قرص مداکوینیل(هیدروکسی کلروکین سولفات)200 م گ 100ع MODAQUENIL 200 دارویی داخلی جزییات
قرص نورمازین(کلروپرومازین) 100 م.گ تهران شیمی 100ع دارویی داخلی جزییات
کپسول آیرون پلاس (مارینوکس) 60 ع IRON PLUS (MARINOX) CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 1® 400G POWD شیرخشك داخلی جزییات
کپسول ارکتاویتال مارنوکس 60ع (Marinox)Erecta Vital Cap مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
محلول استنشاقی سووفلوران 250 م.ل-کوئین بورگ 1ع SEVOFLURANE <AESICA QUEENBOROUGH> 250ML INHALER دارویی وارداتی جزییات
قرص منیزیم 7(منیزیم ویتامین ب ویتامین دی)-فلکسان30ع MG7 TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
محلول بهسادین 10%(بتادین)3/8 ل 1ع BEHSADIN® 10% 3.8L SOL دارویی داخلی جزییات
قرص اسویکس (کلوپیدوگرل) 30 ع OSVIX® 75MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص رانیتیدین-پورسینا 150 م.گ100ع RANITIDINE <PURSINA> 150MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول دایمتیکون 180م.گ -تهران دارو 30ع DIMETHICONE (ACTIVATED) <TEHRANDAROU> 180MG SOFT GEL CAP دارویی داخلی جزییات
آمپول بروکسین( برم هگزین) 2 م گ/م ل -کوالیتی فارما10ع BROXINE 2MG/ML, 2ML AMP دارویی وارداتی جزییات
قطره این فر(فروس سولفات)با طعم توت فرنگی 1ع FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL D دارویی داخلی جزییات
قرص ممانتین 5 م.گ-حکیم 30 ع MEMANTINE-HAKIM® 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
گاز وازلینه 24 پدی تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
ویال سولوویت ان(مولتی ویتامین وریدی) ‏‏10‏ع SOLUVIT N®(MULTIVITAMIN PEDIATRIC) 10ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
شربت بیبی کلد 60 م ل (OTC) -امین Biby cold syrup دارویی داخلی جزییات
کپسول نوریکا(پرگابالین)75 م گ 28ع NEURICA(PREGABALIN ) 75 دارویی داخلی جزییات
محلول کلوتریمازول 1%- 20م.ل بهوزان1ع CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN® 1% SOLUTION دارویی داخلی جزییات
قرص روماتورست(هیدروکسی کلروکین)200م.گ100ع ROMATOREST(HYDROXYCHLOROQUINE) 200MG دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم استئوکلتکس (لیکویید کلسیم پلاس) الیت 36 ع مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال آفاکسون ( سفتریاکسون )1 گ 20 ع-آفاشیمی CEFTRIAXONE <AFA CHEMIE> 1G VIAL دارویی داخلی جزییات
شیر خشک ایزومیل ان جی سوکروز فری 400گ 1ع MILK ISOMIL INFANT FORMULA POWDER شیرخشك وارداتی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)10م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 10 mg دارویی داخلی جزییات
اسپری دهانی فلوتیکورت پلاس(فلوتیگازون/سالمترول)25/125 م ک ک 120 دوز 1ع(دارای نشانگردوز) SALMETEROL+FLUTICASONE 25/125MIC INHALER دارویی وارداتی جزییات
قرص انالاپریل 20 م گ-آفا شیمی100ع ENALAPRIL 20 MG دارویی داخلی جزییات
محلول بخوراکالیپتوس 60 م.ل1ع EUCALYPTUS <GOLDAROU> 60ML SOL FOR INHALATION داروهای گیاهی داخلی جزییات
ژل موضعی آکنوور(داپسون)5درصد 30گ 1ع ACNOVER(DAPSONE) 5% 30G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
اسکالپ وین چینی ش 19‏- 100‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف آرتیپیک(اشک مصنوعی)0/32درصد 21ع Artipic(HYDROXYPROPYL METHYLCELLUSE)UNIT DOSAGE دارویی داخلی جزییات
ست سرم ایزومد set serum ISOMED تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص جویدنی آلومینیوم ام جی اس -تولیددارو 100ع دارویی داخلی جزییات
شامپو سلکو 1% (سلنیوم سولفاید)ـ بطری 1ع SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
محلول بهسادین اسکراب 7/5% 3/8 ل 1ع BEHSADIN® 7.5% 3.8L SCRUB دارویی داخلی جزییات
شربت سوزین (زینک سولفات) 120 م.ل1ع SUZIN® 120ML SYRUP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
سوسپانسیون کلاریسین(کلاریترومایسین) 250م.گ 5م.ل CLARICIN®(CLARITHROMYCIN) 250MG/5ML SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص پرازوسین 1م گ-امین 100ع PRAZOSIN 1 MG دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان بایولکترا زینک 25م.گ 20ع BIOLECTRA ZINK® EFF TAB 20 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
اپلیکاتور کرم واژینال 6ع APLICATOR-CREAM تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص پرامی پکسول0.7م گ -سبحان دارو30ع دارویی داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان 15م گ/5م ل 60م ل-مینا 1ع DEXTROMETHORPHAN <MINA> 15MG/5ML 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان 5×200‏س قرمز 6‏ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس 1 قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL POWDER شیرخشك داخلی جزییات
ویال ویزی پک 270م0گ/1م.ل 50م0گ 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 270MG I/ML 50ML VI دارویی وارداتی جزییات
کپسول آزیترومایسین 250 م گ 6 عددی - شفا AZITHROMYCIN CAPSULE ORAL 250 mg دارویی داخلی جزییات
شربت لاکتولکس(لاکتولوز)10گ/15م ل200 م ل1ع LACTULEX 10G/15ML 200ML دارویی وارداتی جزییات
سوسپانسیون مگنی میلک8%(منیزیم هیدروکساید)240م.ل 1ع MAGNI MILK 8% 240ML دارویی داخلی جزییات
قرص آزارام(آزاتیوپرین) 50 م.گ100ع AZARAM® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون استامینوفن 120م گ/5م ل OTC-حکیم 1ع ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP دارویی داخلی جزییات
آمپول ترامادول 50 م.گ 5ع TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص فیناگرو( فیناستراید) 1 م.گ-سها 30 ع finagrow- 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول اوتروژستان (پروژسترون) خوراکی واژینال 200 م.گ 15 ع UTROGESTAN® 200MG CAP دارویی وارداتی جزییات
قرص کلوپیدوگرل75 م گ -آفا شیمی 30ع CLOPIDOGREL 75 MG دارویی داخلی جزییات
باند 300×15س 6ع BAND15SANT3MTRI6 تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
کپسول پایلوشات(پروبیوتیک)30ع pyloshat Cap داروهای گیاهی داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت 60 م ل-خوارزمی1ع EXPECTORANT SYRUP ORAL 100 mg/2 mg/30 mg/5mL 60 mL دارویی داخلی جزییات
قرص گلوکزامین 750 م.گ-اوه سینا 50 ع GLUCOSAMINE 750MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)10 م گ 30ع BISOFAR 10 دارویی داخلی جزییات
قطره چشمی آلروپات(اولوپاتادین)5 م گ/5 م ل1ع ALEROPAT(OLOPATADINE ) 5MG/5ML OPHTHALMIC دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون فنی تویین 30 م.گ/5م.ل 120 م.ل-الحاوی PHENYTOIN-ALHAVI® 30MG/5ML SUSP دارویی داخلی جزییات
پودر منتول-سپیداج 100 گ MENTHOL_Bulk داروهای بالك وارداتی جزییات
قرص آرتروهرب (پنجه شیطان)30ع ARTHROHERB® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص کلسیم سیترات +د3-حکیم 30ع CALCIUM D3 HAKIM® TAB 3*10 مکمل دارويي داخلی جزییات
شیاف گلیسیرین2گ-ناژو 10ع GLYCERIN-NAJO2 RECTAL دارویی داخلی جزییات
دراژه هیوتکس(هیوسین)-تهران شیمی100ع دارویی داخلی جزییات
شربت مولتی ویتامین+روی کودکان 200م ل-مارینوکس1ع MARINOX KIDS MULTIVITAMIN JUICE +ZINC مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شربت کیندر ‏مولتی‏ویتامین+ زینک200م0ل1ع EURHO VITAL KINDER MULTIVITAMINSAFT® 200ML SYRUP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی1ع EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI® SYRUP دارویی داخلی جزییات
کپسول مدالوسین (تامسولازین)0.4م.گ30ع MODALUSIN® 0.4MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص وکسام (فلووکسامین) 100م گ-تهران دارو 30 ع دارویی داخلی جزییات
کپسول رونسول(درمان دیابت) 30 ع RUNSUL® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
ویال پن پتاسیم (پنی سیلین جی ) 5 میلیون واحد جابر 10ع PEN POTASSIUM® 5000000IU VIAL دارویی داخلی جزییات
کپسول تری نوپینOTC (استامینوفن ایبوبروفن کافئین) 20 ع TRINOPAIN® CAP دارویی داخلی جزییات
ویال منیزیم سولفات 20% 50م ل- پاستور 1ع MAGNESIUM SULFATE <PASTEUR> 20% 50ML VIA دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین ث + زینک 10م.گ -اس تی پی فارما30ع Zinc vitamin C-STP PHARM 10MG CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص فنی تویین کامپاند-لقمان100ع PHENYTOIN/PHENOBARBITAL <LOGHMAN> TAB دارویی داخلی جزییات
قرص سیناریزین (سینازین) 25 م.گ100ع CINAZIN® 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ترازوسین 5 م.گ-حکیم 100ع TERAZOSIN 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد هیدروکورتیزون1% 15گ-عماد1ع HYDROCORTISONE-EMAD® 1% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
شربت ستادین دی سی (استامینوفن/دکسترمتورفان/کلروفنیرامین/فنیل افرین)1ع CETADIN -DC SYRUP دارویی داخلی جزییات
ژل واژینال پوویدون آیداین 10% 80گ-بهوزان1ع POVIDONE IODINE-BEHVAZAN® 10% 80G VAG GE دارویی داخلی جزییات
اسکالپ وین 21 مدیتکس 100ع scalp vein set 20 تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
شربت گایول (گایافنزین)-تولید دارو1ع دارویی داخلی جزییات
کرم میکونازول 2 درصد30گ-کوالیتی فارما 1ع MICONAZOLE CREAM TOPICAL 2 % 30 g دارویی وارداتی جزییات
قرص لووفلوکساسین 500 م.گ-لقمان 10 ع LEVOFLOXACIN <LOGHMAN> 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص آتوسترول 10 م.گ 30ع ATORVASTATIN 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
مکمل غذایی ترومام وانیلی(بانوان باردار و شیرده)قوطی 400گ1ع TRUEMUM® 400G POWD مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص سرامین(کوئتیاپین) 25 م گ 100ع SERAMIN (QUETIAPINE FUMARATE)25 MG دارویی داخلی جزییات
شربت کیدی کلد (OTC)-امین 1ع KIDI COLD® 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص زاریوان(ریواروکسابان)20 م گ28ع XARIVAN TABLET ORAL 20 mg دارویی داخلی جزییات
تیغ جراحی ایزومد ش 15‏-100‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
پودر بی سی ای ای مکس پاور360گ-نوتری ویتا1ع BCAA MAX POWER NUTRIVITA 360G مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کرم پوستی کتوکونازول2%-بهوزان1ع KETOCONAZOLE-BEHVAZAN® 2% CREAM دارویی داخلی جزییات
قلم تزریق سینوپار(تریپاراتاید)250م.ک.گ/1م.ل1ع-یخچالی CINNOPAR®(TERIPARATIDE ) 750MCG/3ML VIAL دارویی داخلی جزییات
شربت سرماخوردگی کودکان -نیک سادا1ع PEDIATRIC GRIPPE دارویی داخلی جزییات
کپسول زینتوما 30ع ZINTOMA® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص ال دورام سی فورت100ع L DORAM-C FORT® TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول لبسین(لابتالول)100م گ/20م ل5ع LABETALOL HCL INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 20 mL دارویی وارداتی جزییات
قرص استامینوفن 325 م.گ -آریا 100ع ACETAMINOPHEN 325MG TAB دارویی داخلی جزییات
کرم دست و صورت درمین (ضد خشکی و ترک پوست )60گ 1ع DERMIN CREAM 60 G آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص نورمازین(کلروپرومازین) 25 م.گ100ع CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون مالوژل-اس(آلومینیوم/منیزیم/سایمتیکون)با طعم توت فرنگی1ع MAALOGEL-S 240ML ORAL WITH STRAWBERRY FLAVOUR دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون سفالکسین 125 م گ-آفا CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP دارویی داخلی جزییات
مایع اسید لاکتیک-سپیداج 250 م.ل LACTIC ACID_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص فروس فومارات 60 م.گ-الحاوی100ع FERRUS FUMARATE ALHAVI 60MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول اس امپرازول 40 م گ -آوه سینا20ع ESOMEPRAZOLE 40 MG دارویی داخلی جزییات
شیاف واژینال کلوژین(کلوتریمازول)- ناژو 7 ع CLO-GYN® 100MG VAG SUPP دارویی داخلی جزییات
قرص مایکولین (بتانکول کلراید) 25م گ 100ع MYOCHOLINE®(BETHANECHOL) 25MG TAB دارویی وارداتی جزییات
شیر خشک تروویتال1(بدو تولد)قوطی400گ 1ع MILK TRUEVITAL 1® 400G POWD شیرخشك داخلی جزییات
آمپول هیدروژکس-آی اچ (هیدروکسی پروژسترون کاپروات)500 م گ1ع HYDROGEX-IH 500 دارویی داخلی جزییات
قرص آلپروکیم (آلپرازولام)0.5م.گ 100ع ALPROKIM®(ALPRAZOLAM) 0.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قلم تزریق لومیر(انسولین دتمیر) 100 واحدی/ م.ل 3 م.ل 5 ع - یخچالی LEVEMIR®(INSULIN DETEMIR) 100IU/ML 3ML INJ دارویی وارداتی جزییات
کپسول ریواستیگمین 3 م.گ -مرهم دارو20 ع RIVASTIGMINE <MHD> 3MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص جویدنی ویتامین سی-اوه سینا 250 م.گ100ع VITAMIN C <AVICENNA> 250MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کیسه آبگرم روکش دار ریلکس تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1درصد 50گOTC-رها 1ع CLOTRIMAZOLE <RAHA> 1% VAG 50G CREAM دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گ -پارس دارو 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص رزوواستاتین 40م.گ-تهران دارو 12ع ROSUVASTATIN <TEHRAN DAROU>40MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص گلوتازون(پیوگلیتازون)45م.گ100ع GLUTAZONE®(PIOGLITAZONE) 45MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره نیستاتین-عماد 1ع NYSTATIN-EMAD® 100000U/ML 12ML FOR SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص استامین 325م.گ OTC-تهران دارو 30ع ACETAMIN® 325MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال میکرورلین(تریپتورلین آهسته رهش)11/25م گ 1ع MICRORELIN 11.25 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول داتی سین( کلیندامایسین) 300م. گ 30ع DATICIN® 300MG CAP دارویی داخلی جزییات
کرم سیلور سولفادیازین1% 50 گ-عماد 1ع دارویی داخلی جزییات
آمپول رانیتیدین50م گ/2م ل-کیمیدارو 5 ع RANITIDINE <CHIMIDAROU> 50MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول ایندومتاسین 25م گ-لقمان 100ع دارویی داخلی جزییات
ساشه سینکاست(مونته لوکاست)4 م گ 14ع SINKAST 4 MG دارویی داخلی جزییات
شامپو سلکو 2/5% (سلنیوم سولفاید)ـ بطری 1ع SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO دارویی داخلی جزییات
قرص متوپرولول سوکسینات 47/5 م.گ - آوه سینا 60 ع METOPROLOL SUCCINATE 47.5 MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ایزوکور (ایزوسورباید)‏ آهسته رهش 40م0گ ‏30‏ع ISOCOR® 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص کلونازپام 1 م.گ -آریا 100ع CLONAZEPAM-ARYA® 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول بیوتین 5 م گ / 1م ل-پارس بهروزان جم 6ع BIOTIN 5MG/ML AMP دارویی وارداتی جزییات
ویال لتوکان(کسپوفونژین استات)50م گ 1ع-یخچالی CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION 50 mg دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین آ800م.ک.گ یوروویتال 60ع EURHO VITAL VITAMIN A® 800MCG CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شربت اُمگا 3 مکس-یوروویتال 200 م ل 1 ع Omega -3 MAX مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص کلونازپام 1 م گ -سبحان دارو100ع دارویی داخلی جزییات
قرص بن کر(کلسیم، منیزیم، زینک،د3)50 ع BONE CARE® <IRAN HORMIONE> TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص انالاپریل 20 م.گ-تهران دارو100ع ENALAPRIL <TEHRAN DAROU> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد نیستات (نیستاتین ) 1ع NISTAT® 100000U/G 15G OINT دارویی داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م.گ-لقمان100ع دارویی داخلی جزییات
الکل صنعتی 90 درجه بطر پت -کیمیا الکل 600 سی سی داروهای بالك داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کامپاند-الحاوی1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND-ALHAVI® SYRUP دارویی داخلی جزییات
ویال کتامین-روتکس 50م گ / م ل 10م ل 1ع KETAMINE <ROTEXMEDICA> 50MG/ML 10ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
شربت فرومین (آهن + مولتی ویتامین )کیندر 1 ع Fisher kinder feromin 15 ml suryp مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص لیورگل 140 م گ 30ع LIVERGOL 140® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص ولتارن ( دیکلوفناک)25 م گ 30ع VOLTAREN25MG ER TAB دارویی وارداتی جزییات
آمپول بتازون (بتامتازون) ال آ 10ع BETASON LA®(BETAMETHASONE) 4MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
پماد لیدوکائین - اچ - عماد 15 گ 1ع LIDOCAIN H- EMAD 15G RECTAL OINT دارویی داخلی جزییات
آمپول ویکادیک( ویتامین ک1 ‏) 10م0گ 10ع VIKADIC®(VITAMIN K1) 10MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص کارودیلول 25 م گ -آفا شیمی 30ع CARVEDILOL 25 MG دارویی داخلی جزییات
دستکش جراحی ایزومد ش 7‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص لیزینوپریل 10م.گ-تدافارم تهران دارو100ع دارویی داخلی جزییات
کپسول اس اسنشیال(جینسینگ،جینکوبیلوبا،ال آرژنین)-پریفرد نوتریشین 60ع PREFERRED NUTRITION S-ESSENTIALS® CAP 60 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص مجسترول(جستیران)40م100ع MEGESTROL ACETATE 40MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون ایبوپروفن (ایبوپین) IBUPAIN® 100MG/5ML SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص متوپرولول پیوسته رهش95م گ -اوه سینا50ع METOPROLOL ER <AVIECANNA> 95MG ER TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول فلوفنازین دکانوات 25 م گ-ادیت لایف ساینس 5ع دارویی وارداتی جزییات
کپسول دیافیت(مولتی ویتامین)60ع EURHO VITAL DIAFIT® CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال نوو ایت (فاکتور هشت انعقادی) 1000 واحدی 1ع-یخچالی NOVOEIGHT 1000 IU VIAL دارویی وارداتی جزییات
ویال گلیکوفوس(گلیسرو فسفات) 20م ل 10ع GLYCOPHOS®(GLYCEROPHOSPHATE) 20ML INJ دارویی وارداتی جزییات
کرم ایمیکویمود5درصد -گلنمارک 24ع Imiquimod cream دارویی وارداتی جزییات
شیاف واژینال پروژسترون 400 م.گ - کاسپین 10ع PROGESTERONE 400MG VAG SUPP دارویی داخلی جزییات
ماسک سه ‏لایه ‏جراحی ایزومد50ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
ویال پروپوفول-فرزنیوس 1% 50م0ل 1ع PROPOFOL <FRESENIUS> 500MG/50ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
ویال آفاپنم ( مروپنم )1000 م.گ 10 ع-آفاشیمی MEROPENEM <AFACHEMIE> 1G VIAL دارویی داخلی جزییات
سرنگ CC‏ 20‏ اطلس SYRING 20MILGR ENSANI AND DAMI تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفن( فنیل افرین) 0/25%1ع DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
قرص منو آورت 60 ع MENO AVERT TABLET مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قطره هایپیران1ع HYPIRAN® ORAL DROP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول فیتوآرتریت 30ع PHYTO-ARTHRIT® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
ژل دیلتیازم 2درصد 30گ-کاسپین تامین 1ع-یخچالی DILTIAZEM HYDROCHLORIDE GEL TOPICAL 2 % دارویی داخلی جزییات
اسپری نوروژیک منتوله1ع _FOOD SUPPLEMENTS داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول زینک پلاس ویتامین10م.گ -اس تی پی فارما 30ع Zinc plus vitamin-STP PHARM 10MG CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شربت استامینوفن 120م گ/5 م ل 60 م ل-خوارزمی 1ع ACETAMINOPHEN SOLUTION ORAL 120 mg/5mL 60 mL دارویی داخلی جزییات
ساشه کلستیرامین-پورسینا 10 ع CHOLESTIRAMIN <PURSINA> 4G SACHET دارویی داخلی جزییات
کپسول ونلافاکسین پیوسته رهش 75م گ-حکیم 30ع VENLAFAXINE-HAKIM 75 MG دارویی داخلی جزییات
آمپول لوفدیک(دیکلوفناک) 75م0گ 3م0ل 5ع LOFEDIC®(DICLOFENAC SODIUM) 75MG/3ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول جینسینگ+رویالی ژلی -میکس نچرال 100ع مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال پن1.200 (پنی سیلین 1.200) - جابر 25 ع PEN® 1200000 VIAL دارویی داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -500 سی سی ( اسپری) 1ع KOMAKOL 70% 500 ML داروهای بالك داخلی جزییات
قرص ناژوکلد(استامینوفن/فنیل افرین/ دیفن هیدرامین)30ع NAJO COLD® TAB دارویی داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2پاکتی 300 گ1ع MILK BIOMIL POWDER شیرخشك داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل وانیلی400گ1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق رسیژن+دارورسان خودکار(اینترفرون بتا1 آ) 1 ع-یخچالی RECIGEN®(INTERFERON B 1A) SYRINGE دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال کلوتریمازول 1%50گرمی -عماد1ع CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
قرص کابرلین 0/5 م.گ 2ع CABERGULINE 0.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال پن 800،000 واحد (پنی سیلین پروکائین 800) 25 ع PEN® 800,000U VIAL دارویی داخلی جزییات
ویال پن 3-3-6 (پنی سیلین 3-3-6) 25 ع PEN® 6-3-3 VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص اسونکس(اس امپرازول)40م گ30ع ESONEX( ESOMEPRAZOLE) TABLETORAL 40 mg دارویی داخلی جزییات
قرص ملوکسی کام(کاملوکس) 15 م.گ100ع MELOXICAM 15MG TAB دارویی داخلی جزییات
محلول ضد عفونی کننده کماکل با پایه الکلی 70% -500 سی سی ( درب معمولی) 1ع KOMAKOL 70% 500 ML داروهای بالك داخلی جزییات
قطره چشمی تیموزوپت(دورزولامید/تیمولول)5 م ل 1ع TIMOZOPT OPHTHALMIC دارویی داخلی جزییات
اسکالپ وین 23 مدیتکس 100ع scalp vein set 23 تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
امپول ریلاکسین 10 م ل- سینادارو 5 ع دارویی داخلی جزییات
شربت گایافنزین 60 م ل-پورسینا1ع GUAIFENESIN 100MG/5ML دارویی داخلی جزییات
قرص کولومب(مبورین)135 م گ 30ع COLOMEB 135 NO 30/RECORDATI/FORMULA دارویی داخلی جزییات
قرص پنتاسا(مزالازین) آهسته رهش500م.گ100ع PENTASA(MESALAZINE) 500MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص آتنوکیم(آتنولول) 100 م.گ100ع ATENOLOL 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
دستکش معاینه‏وینیل متوسط ‏100ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
شیرخشک بیومیل ای آر قوطی 400 گ 1ع MILK BIOMIL POWDER شیرخشك داخلی جزییات
کپسول نوافن(استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن)30ع- (بدون نسخه) ACETAMINOPHEN + IBUPROFEN + CAFFEINE CAP دارویی داخلی جزییات
قرص والاسیکلویر500م.گ-ایران هورمون30ع VALACYCLOVIR TABLET ORAL 500 mg دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی مولتی ویتامین مینرال -الیت30ع MULTIVITAMIN MINERAL <ELITE PHARMACAPS> TAB مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قطره سوسپانسیون پاراکید(استامینوفن)100م گ/1م ل1ع (بدون نسخه) ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP دارویی داخلی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م.گ آفا20ع دارویی داخلی جزییات
کرم زایلا پی(لیدوکائین پریلوکائین)30گ LIDOCAINE/PRILOCAINE 30G CREAM دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون تگاتارد(کاربامازپین)100م گ/5م ل250 م ل1ع TEGATARD SUSPENSION ORAL 100 mg/5mL 250 mL دارویی داخلی جزییات
قرص فلکسی آورت 60 ع FLEX AVERT TABLET مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
آمپول آتراکورین 50 م.گ 5ع-یخچالی ATRACORIN® 50MG/5ML AMP دارویی داخلی جزییات
قلم تزریق سینال اف (فولیتروپین آلفا)900 واحدی1ع-یخچالی CINNAL F (FOLLITROPIN ALFA) INJECTION PARENTERAL 600 [iU]/1mL 1.5 mL 1/5 ML دارویی داخلی جزییات
کپسول ژلوگراف(روغن کرچک)1گ-امی ویتال50ع GELOGRAPH® SOFTGEL 5*10 دارویی داخلی جزییات
کپسول مولتی ویتامین تراپوتیک-ایران دارو 100ع MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP دارویی داخلی جزییات
کرم ریپل گل1ع REPELGOL® TOP CREAM داروهای گیاهی داخلی جزییات
آمپول‏ لیگنودیک (لیدوکائین)2%‏ 100م0گ 5م0ل 5ع LIGNODIC®(LIDOCAINE HC) 2% AMP دارویی داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین (20+300) - حکیم 100ع ACETAMINOPHEN CODEINE (300+20)MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص آلندرونیت 10 م گ -مفید 40 ع ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول اسید فولیک یوروویتال 60ع EURHO VITAL FOLIC ACID® 800MCG CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول اومزول(امپرازول)28ع OMEZOL CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg دارویی داخلی جزییات
آمپول آکینیدیک (بی ‏پریدین) 5م0گ 1م0ل 10ع AKINIDIC®(BIPERIDEN ) 5MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص آسیکلوویر 400 م گ-اوه سینا 20ع ACICLOVIR <AVIECENNA> 400MG TAB دارویی داخلی جزییات
محلول پوویدون 10% 250 م.ل-بهوزان1ع POVIDONE IODINE-BEHVAZAN® 10% 250ML SOLU دارویی داخلی جزییات
لوسیون لیندان 1% 60م.ل-بهوزان1ع LINDANE-BEHVAZAN® 1% 60ML LOTION دارویی داخلی جزییات
قرص سفکسیم 400 م گ -کوثر 10 ع دارویی داخلی جزییات
قطره دای کولیک گات(دایمتیکون)30 م ل 1ع DICOLICGUT SUSPENSION, DROPS ORAL 40 mg/1mL 30 mL دارویی داخلی جزییات
قرص نیتروکاردین 6/4م گ - البرز دارو50ع nitrocardin4/6 دارویی داخلی جزییات
پماد پوستی هیدروکورتیزون - ناژو - 15گ HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
دستکش معاینه وینیل بزرگ 100‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
صابون تری کلروکربان(TCC) 1%1ع TRICHLOCARBAN 1% 100G SOAP آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
قرص ویتامین د3-حکیم 1000واحد 100ع Vitamin D3 - Hakim 1000 IU(25mcg) مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص افلوکیم(افلوکساسین)200 م.گ 20 ع OFLOXACIN 200MG FC TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول آپو- دوکسپین 10م.گ 100ع APO-DOXEPIN 10 MG CAPSULE دارویی وارداتی جزییات
آمپول کوتریم(کوتریموکسازول)80‏/‏0‏ 40م0گ5م0ل5ع COTRIM®(CO TRIMOXAZOLE) 400/80 MG/5ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص متفورتکس (متفورمین پیوسته رهش) 500 م گ 60ع METFORTEX ER 500 MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرنگ آماده تزریق پگاژن(پگیلیتد فیلگراستیم) 1 ع-یخچالی PEGAGEN® 6MG دارویی داخلی جزییات
قرص فلکاینید استات 100م گ-مایلن30ع FLECAINIDE MYLAN 100MG دارویی وارداتی جزییات
قرص سیمواستاتین 20 م.گ-لقمان 30 ع SIMVASTATIN <LOGHMAN> 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول پاپاورین هیدروکلراید 40 م گ/ م ل -کوالیتی فارما10ع PAPAVERINE 40MG/ML AMP دارویی وارداتی جزییات
کپسول‌ نیتیزینون‌ 5 م .گ بدون یارانه -اسوه 60 عددی‌- یخچالی NITISINONE <OSVAH> 5MG CAP دارویی داخلی جزییات
شربت دیاتوسین1ع DIATUSSIN® SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص لوپرامید2م.گOTC- حکیم 30ع LOPERAMIDE-HAKIM 2 SORCE OF API-FLEMING/30PCS دارویی داخلی جزییات
قرص گلوکزامین + کندروئیتین+MSM مکس فلکسان 60 ع Glucosamine Chondroitin MSM مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال هیدروکورتیزون 100 م.گ- جابر 10 ع HYDROCORTISONE(AS SODIUM SUCCINATE) <JABER> 100MG VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص واژینال نیستات (نیستاتین) 14ع NISTAT® 100000U VAG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول امگا 3بدون جیوه -الیت فارما36ع ELITE-FISH OIL <NUGALE PHARMACEUTICAL> 1000MG SOFTGEL مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال لیدوکایین 2% 50م ل- پاستور 1ع LIDOCAINE <PASTEUR> 2% 50ML VIAL دارویی داخلی جزییات
پودر اوره -سپیداج500 گ 1ع UREA_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قلم تزریق سیناتروپین(سوماتروپین)5م.گ/1.5م.ل 1ع-یخچالی CINNATROPIN (SOMATROPIN) INJECTION PARENTERAL 10 [iU]/1mL دارویی داخلی جزییات
قطره بینی نازوفرین 25% 10 م ل -سینادارو 1ع دارویی داخلی جزییات
کپسول دیاسین آر ایکس(دارچین زردچوبه )-اس تی پی فارما30ع DIASIN RX® CAP داروهای گیاهی وارداتی جزییات
آب مقطر -سپیداج4 لیتری1ع DISTILLED WATER <SEPIDAJ> BULK داروهای بالك داخلی جزییات
پودراسید اسکوربیک(ویتامین سی)-سپیداج 100 گ1ع VITAMIN C-SEPIDAJ® BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص ممانتین 10 م گ - لقمان 30 ع دارویی داخلی جزییات
محلول کلودیون-سپیداج 250 م.ل COLLODION-SEPIDAJ® 250ML SOLUTION داروهای بالك داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین)500 م.گ 20ع CLARITHROMYCIN 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
تیغ جراحی ایزومد ش 11‏-100‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
شامپو سلنیوم سولفاید 1%-بهسا 1ع SELENIUM SULFIDE-BEHSA® 1% SHAMPOO آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
آمپول دمیترون(اندانسترون)4م.گ/2م.ل 5 ع ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
شربت دیفن هیدرامین کمپاند60 م ل -مینا1ع DIPHENHYDRAMINE COMPOUND- 12.5 /125 MG/5ML دارویی داخلی جزییات
ویال الوپم (پمترکسد)100م.گ -نانوالوند 1ع ALVOPEM(PEMETREXED) 100MG VIAL دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون آزیروسین 200م.گ30م ل AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/ م گ -زاگرس 100ع دارویی داخلی جزییات
قرص لوزارتان 25 م گ -شفا 100ع دارویی داخلی جزییات
قرص دیکوتارد پیوسته رهش 100م.گ-تهران دارو30ع DICOTARD®(DICLOFENAC) 100MG EXTENDED RELEASE TAB دارویی داخلی جزییات
کیسه ادرار 2‏ل باشیرکشویی مدیتکس10‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
پماد موضعی تتراسیکلین3% 15گ- ناژو1ع TETRACYCLINE-NAJO® 3% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان ویتامین سی 1000 م گ - یوروویتال 20ع Euro Vital Vitamin C 1000mg EFF Tab 20 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص پتاسیم کلراید آهسته رهش 600م گ -کوالیتی فارما100ع POTASSIUM CHLORIDE 600MG ER TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص کارودیلول 12/5 م.گ-پورسینا 30 ع CARVEDILOL <PURSINA> 12.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول آکینیدیک (بی ‏پریدین) 5م گ 1م ل 10ع AKINIDIC®(BIPERIDEN ) 5MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص وازونیدین 0.2 م گ - تولیددارو 100ع دارویی داخلی جزییات
آمپول‏ کتورولاک-کاسپین 30م0گ 1م0ل 10ع KETOROLAC <CASPIAN> 30MG/ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص کلسیم استات 667 م گ -فارمین 180ع CALCIUM ACETATE 667MG TAB دارویی وارداتی جزییات
سرنگ CC‏ 60‏ اطلس ATLAS 60.CC HUMANS SYRINGE تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
آمپول ویتامین ب 12 1000 م ک گ-رها10ع VITAMIN B12 1000MCG/1ML دارویی داخلی جزییات
آمپول میلرینون لاکتات 1 م گ/1 م ل 10 م ل -باکستر5ع VANA MILRINONE 10MG/10ML دارویی وارداتی جزییات
شربت کتوتیفن 1 م گ/5 م ل 60 م ل-عماد1ع KETOTIFEN-EMAD 1MG/5ML 60 ML دارویی داخلی جزییات
کپسول استراتین(آتوموکستین)25م.گ-جالینوس30ع STRATIN(ATOMOXETINE)25MG CAP شیرخشك داخلی جزییات
قرص تالاویت (مولتی ویتامین بیماران تالاسمی) زوج و فرد 40 ع THALAVIT TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول اورسوگارد( اورسوداکسی کولیک اسید)300م گ30ع URSOGARD (URSODEOXYCHOLIC ACID ) 300 MG دارویی داخلی جزییات
قرص والاسیکلویر1000م.گ-ایران هورمون30ع VALACYCLOVIR TABLET ORAL1000 mg دارویی داخلی جزییات
پماد موپیکا(موپیروسین) 2%‏ 1ع MUPICA®(MUPIROCIN) 2% 15GR OINT دارویی داخلی جزییات
کپسول روگرین(چربی سوز) 30 ع Rugreen CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
شیر خشک فاسمیل های کلسیم قوطی 400گ 1ع FASSMIL HIGH CALCIUM® 400G POWD مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص اکسترافن(استامینوفن کدئین)100ع EXTRAFEN® (300+10)MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 50 م.گ-امین 100 ع FLUCONAZOLE <AMIN> 50MG CAP دارویی داخلی جزییات
آویز جهت ویال مترونیدازول - 1ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
ژل لوبریکانت ایزومد دارویی وارداتی جزییات
قرص میگراگل 30ع MIGRAGOL® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
غذای کودک بیومیل سرآل برنجین با شیر 400 گ قوطی 1ع BIOMIL SERAL POWDER مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول استنشاقی کرومولین سدیم 20 م گ-ادیت لایف ساینس50ع CROMOLYN SODIUM 20MG CAP INHALATION دارویی وارداتی جزییات
ژل موضعی دیکلوفناک 1 درصد -بهسا 60گ 1ع(بدون نسخه) DICLOFENAC BEHSA 1% 60G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
دوش واژینال پوویدون آیداین10% 250م.ل-بهوزان1ع POVIDONE IODINE-BEHVAZAN® 10% 250ML VAG دارویی داخلی جزییات
قرص توژزیک(استامینوفن کافئین) 30 ع TWOGESIC® TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول رویال ژلی سوپر پلاس-اس تی پی فارما30ع ROYAL JELLY <SONA TEB PARSEH> SOFGEL مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال اسکن لوکس 300م.گ/50م.ل10ع SCANLUX®(IOPAMIDOL) 300MG/ML 50ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص نیزوپرد(پردنیزولون)5م.گ 100ع PREDNISOLONE 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)20 م گ تهران شیمی 30ع دارویی داخلی جزییات
شربت نوراگل1ع NEUROGOL® SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول نوپینتین(گاباپنتین) 300م گ 30ع GABAPENTIN-TEDAPHARM® 100MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین) 250 م.گ 20ع CLARITHROMYCIN 250MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص استئوپلاس (گلوکزامین+کدراتین)یوروویتال45 ع Osteo Plus مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال پن1.200 (پنی سیلین 1.200) - جابر 25 ع PEN® 1200000 VIAL دارویی داخلی جزییات
آمپول فرینمیا(آیرون سوکروز)20م.گ/م.ل5م.ل 5ع FERRINEMIA®(IRON AS SUCROSE) 20MG/ML 5ML AMP دارویی وارداتی جزییات
کرم موضعی آسیمور(آسیکلویر)5درصد 10گ 1ع ACIMOR CREAM TOPICAL 5%-10G دارویی وارداتی جزییات
پماد ایپرونید( آنتی هموروئید) 1ع IPROID®(ANTIHEMORRHOID) OINT دارویی داخلی جزییات
قرص ملوکسی کام(کاملوکس) 7/5 م.گ100ع MELOXICAM 7.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت OTC-پورسینا100ع ANTIHISTAMINE DECONGESTANT <PURSINA> TAB دارویی داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م.گ-مرهم دارو100ع CLONAZEPAM 2MG TAB دارویی داخلی جزییات
چ ضدحساسیت ایزومد9×25‏/‏1- 24‏ع‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
کپسول ویتامین آ-تداژل 50000واحد 60ع VITAMIN A-TEDAGEL® 50000IU SOFT GEL CAP دارویی داخلی جزییات
ست تزریق سرم -جیانگ سو 25ع set serum jiangsu zhyiyu medical تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص استامینوفن کدئین 300/20 م گ بلیستر-جالینوس 100ع دارویی داخلی جزییات
قرص دیلتیازم 60 م.گ-رها100ع DILTIAZEM <RAHA> 60MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول کیتنت(سونیتینیب)12.5م گ30ع kitent(SUNITINIB MALATE) 12.5MG CAP دارویی داخلی جزییات
ویال خوراکی ممویت ب 12 (گلوتامین +سیانوکوبالامین+فسفورسین)6ع MEMOVIT B12 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
آمپول بیتاویون(ویتامین ب12) 100م.ک.گ10ع VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص لوراتکس (لوراتادین) 10 م.گ 100ع LORATEX(LORATADINE) ® 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص سایکوئل(کوئتیاپین) 25م0گ 30ع QUETIAPINE 25MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول پروستات فید نیو300 م گ 30ع PROSTATE FEED NEW® CAP 2*15 داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص آریپیپرازول10م.گ -امین100ع ARIPIPRAZOLE <AMIN> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص تری فلوئوپرازین 1 م.گ-مرهم دارو100ع TRIFLUOPERAZINE 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول منستروگل 30ع MENSTRUGOL® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول دی-تریویل(کلسیتریول)0.25 م ک گ 60ع CALCITRIOL 0.25 MCG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص لستات (کمک به کاهش چربی خون)1250 م گ 30ع LESSTAT مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول لین پلاس 60ع LEAN+® CAPSULE مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی اورامین-اف 30ع ORAMIN-F® <DAEWON PHARM> FOFT GEL CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق دفلوکس (دکسترانومر+هیالورونیک اسید )50 م گ همراه سوزن 1ع Deflux(Detranomer50 mg\Hyaluronic Acide15 mg) ملزومات پزشکي وارداتی جزییات
قرص کارودیلول6/25 م گ -پورسینا100ع CARVEDILOL TABLET ORAL 6.25 mg دارویی داخلی جزییات
قرص آزیروسین 500 م.گ 6 ع AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص فکسوتد(فکسوفنادین)60م گ 20ع FEXOTED(FEXOFENADINE) TABLET 60 MG دارویی داخلی جزییات
الگزیر دیفن هیدرامین OTC- حکیم 1ع DIPHENHYDRAMINE-HAKIM® 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان 15×200‏س قرمز6‏ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
اسپری بینی سزالین (روغن کنجد) 15م ل - رها-1ع SESALIN® NASAL SPRAY داروهای گیاهی داخلی جزییات
پماد موپیروسین 2%15 گ-گیلارانکو1ع MUPIROCIN-GILARANCO® 2% 15GR OINT داروهای گیاهی داخلی جزییات
شربت دی سیکلومین 60م.ل - امین DICYCLOMINE <AMIN> 10MG/5ML ORAL SOLUTION دارویی داخلی جزییات
آمپول دیکاترو(آتروپین) 5‏/‏0م0گ 10ع DICATRO®(ATROPINE) 0.5MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول اکسلون(ریواستیگمین) 3 م.گ 28 ع EXELON® 3MG CAP دارویی وارداتی جزییات
قرص لونژیل 0/75 م.گ 100 ع LEVONORGESTREL 0.75MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت کتوتیفن 1م.گ/5م.ل120م.ل-حکیم KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص دمیترون(اندانسترون)8م گ 20ع DEMITRON ( ONDANSETRON )TABLET ORAL 8 mg دارویی داخلی جزییات
قرص آلپرازولام 1 م.گ-تهران دارو 100ع ALPRAZOLAM <TEHRANDAROU> 1MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص پیلفود کمپلکس(سیستین/ زینک/ بیوتین) مخصوص ناخن30ع PILFOOD SPECIAL NAIL 1 BLISTERS OF 30 TABLETS مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول پرگابالین 150 م گ-حکیم 30ع PREGABALIN-HAKIM® 150MG CAP دارویی داخلی جزییات
سوندنلاتون ایزومد ش 12‏-30‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
کرم موضعی آسیکلوویر 5% 10گ-بهوزان1ع ACICLOVIR-BEHVAZAN® 5% 10G TOP CREAM دارویی داخلی جزییات
شربت مولتی کیم (مولتی ویتامین)120م.ل1ع MULTIKIM <MULTIVITAMIN> SYRUP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص سیلدنافیل 50 م.گ -پورسینا4 ع SILDENAFIL <PURSINA> 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
اسپری اینهالر سالبوترکس (سالبوتامول) 100 میکروگرم 1ع SALBUTREX® 100MCG/DOSE 200DOSE INHALER دارویی داخلی جزییات
اسکالپ وین 19 مدیتکس 100ع scalp vein set 19 تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
پماد کاپسیان 30 گ1ع CAPSIAN® 30G OINT داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص ویتاول ید-فولیک30ع VITAWELL I-FOLIC TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
آمپول سیناکران(تترا کوزاکتید استات ) 10ع- یخچالی TETRACOSACTIDE ACETATE 1MG/ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص سرماخوردگی بزرگسالان -خوارزمی 100ع ADULT COLD TABLET ORAL 325 mg/5 mg/2 mg دارویی داخلی جزییات
قرص متفورتکس (متفورمین)1000 م گ -قوطی 100ع METFORTEX TABLET ORAL 1000 mg دارویی داخلی جزییات
پودر کوجیک اسید-سپیداج 50 گ1ع KOJIC ACID <SEPIDAJ> BULK داروهای بالك داخلی جزییات
پماد برناگل1ع BURNAGOL® OINT داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص سیپروترون کامپاند(اتیسترون)21ع CYPROTERONE COMPOUND TAB دارویی داخلی جزییات
قرص هیدروکسی زین 25 م گ-آفا شیمی 100ع HYDROXYZINE 25 MG دارویی داخلی جزییات
ویال لتوکان(کسپوفونژین استات)70م گ 1ع- یخچالی CASPOFUNGIN ACETATE INJECTION 70 mg دارویی داخلی جزییات
قرص اپی وال 200 (سدیم والپروات) 50 ع VALPROATE SODIUM 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول تری فلوزیک(تری فلوپرازین) 1م0گ 1م0ل 10ع TRIFLUZIC®(TRIFLUOPERAZINE) 1MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول امنیک(تامسولوسین)0/4 م گ 30ع OMNIC 0.4 MG دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان منیزیم و کلسیم پلاس یوروویتال13ع EURHO VITAL MAGNESIUM & CALCIUM PLUS 13 TABLETS مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص آ اس آ 80 م گ -امین 30ع (بدون نسخه) ASA 80MG TABLET دارویی داخلی جزییات
ویال ویزی پک‏ 320م0گ/1م.ل50م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 50ML VI دارویی وارداتی جزییات
قرص درولوکسان(اکساندرولون)2.5م گ50ع OXANDROLONE <IRANHORMONE> 2.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قطره چشمی لوترا (لوتپردنول)0.5درصد 1ع LOTEPREDNOL SUSPENSION/ DROPS OPHTHALMIC 0.5 % دارویی داخلی جزییات
شربت کلسیم سافت150 م ل-آپوویتال 1ع APOVITAL CALCIUMSAFT 150 ML مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص آتورواستاتین20 م گ -سبحان 30ع دارویی داخلی جزییات
مکمل غذایی لیدی میل کاکائویی400گ 1ع LADYMIL NUTRITIONAL SUPPLEMENT <FASSBEL> POWDER مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
ویال کوروسرف(پوراکتانت) 240م0گ1ع-یخچالی CUROSURF®(PORACTANT) 240MG/3ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
محلول پوویدون 10% 60 م.ل _ناژو1ع POVIDONE IODINE-NAJO® 10% 60ML SOLUTION دارویی داخلی جزییات
قرص پروپراتد(پروپرانولول)10 م.گ100ع PROPRATED® 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
محلول موضعی نو-لایس(ضد شپش موی سر) 200 م ل همراه با شانه فلزی 1ع NO-LICE® 200 ML SOLUTION داروهای گیاهی داخلی جزییات
ساشه استیمول(سیترولین مالئات) 1گ/10م ل18ع STIMOL® <BIOCODEX> POWDER مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
پماد آنتی هموروئید-بهوزان1ع ANTIHEMORRHOID-BEHVAZAN® OINT دارویی داخلی جزییات
قرص ویتاکلسیک(کلسیم دی) 50ع VITACALCIC® TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص گارسین 500 م.گ 30ع GARCIN® 500MG TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص ریسپریدون 2 م.گ-پورسینا100ع RISPERIDONE <PURSINA> 2MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول آدامل ان(9-املاح ضروری) ‏20ع ADDAMEL N®(TRACE METAL COMBINATION) 10ML INJ دارویی وارداتی جزییات
قرص اینداپامید پیوسته رهش1/5 م گ -ژنریس30ع INDAPAMIDE GENERIS 1.5 MG دارویی وارداتی جزییات
کرم واژینال کلیندامایسین2%-بهوزان1ع CLINDAMYCIN-BEHVAZAN® 2% VAG CREAM دارویی داخلی جزییات
قرص آبنیل(کلومیپرامین) 75 م.گ100ع CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB دارویی داخلی جزییات
پروکتوژل موضعی ونوپلنت (درمان همورئید)30گ 1ع Venoplant procto gel آرایشی و بهداشتی وارداتی جزییات
قرص دالفیرا (فامپریدین) 10م0گ 60ع DALFYRA® 10MG EXTENDED RELEASE TAB دارویی داخلی جزییات
ساشه مداویت (ویتامین سی) 500 م.گ 10ع MODAVIT-C® SACHET مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص آ اس آ 80م گ -تهران دارو 40ع ASA <TEHRANDAROU> 80MG EC TAB دارویی داخلی جزییات
کرم کلوبتازول 0.05% 15گ-عماد1ع CLOBETASOL-EMAD® 0.05% 15G CREAM دارویی داخلی جزییات
آمپول ونوفر ( آیرون ساکروز)100 م گ /5 م ل 5 ع Venofer 100 m g /5 m l دارویی وارداتی جزییات
قرص ملوکسی فار(ملوکسیکام)7.5 م گ100ع MELOXIFAR 7.5MG دارویی داخلی جزییات
قرص کلونازپام 2 م.گ-تهران دارو 100ع CLONAZEPAM 2MG TAB دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید 8درصد240م.ل -نیک سادا1ع MAGNESIUM HYDROXIDE NIXADA SUSPENSION ORAL 8 % 240 mL دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان 10×300‏ س 6‏ ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص سفیکسیم 400 م گ 10 عددی - دانا CEFIXIME TABLET ORAL 400 mg دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون کوتریکسول (کوتریمواکسازول) CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص ناپروکسن 250 م.گ-تهران شیمی 100ع NAPROXEN <TEHRANCHEMIE> 250MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص سنالین 30ع SENALINE 7.5® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص کلاریسین (کلاریترومایسین)500 م.گ تهران شیمی20ع دارویی داخلی جزییات
لانگ گاز 40‏×30س 20ع LENGAZ40X30 20 تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
شربت رانیتیدین 75م.گ/5 م.ل240م.ل-الحاوی1ع RANITIDINE-ALHAVI® 75MG/5ML 240ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
آمپول مارکایین (بوپیواکایین) نخاعی 0.5درصد 4 م ل5ع MARCAINE (BUPIVACAINE) SPIN.HEAV 0.5% , 4 ML , AMP دارویی وارداتی جزییات
قرص کلومیپرامین 50 م.گ سها 100ع CLOMIPRAMINE-SOHA® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص نالیدکس(نالیدیکسیک اسید)100ع NALIDIXIC ACID 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت هیستازد(هیدروکسی زین)10 م گ/5 م ل 120 م ل 1ع HYDROXYZINE SYRUP ORAL 10 mg/5mL دارویی داخلی جزییات
قرص بیزوفار(بیزوپرولول)5 م گ 30ع BISOFAR 5 دارویی داخلی جزییات
پماد رهامین30 گ 1ع RAHAMIN® OINT داروهای گیاهی داخلی جزییات
کرم موضعی پیمودرم(پیمکرولیموس)1درصد 30گ1ع Pimoderm(pimecrolimus)%1 Topical Cream دارویی داخلی جزییات
کپسول پروترال0.4(تامسولوسین)-تسنیم30ع دارویی داخلی جزییات
قرص استومد(آلندرونیت)70 م گ 4ع OSTOMOD 70MG دارویی داخلی جزییات
قرص لیزینوپریل 5م.گ-تدافارم تهران دارو 100ع دارویی داخلی جزییات
قرص ویتاکیم ب 300 م.گ 100ع VITAMIN B1 300MG TAB دارویی داخلی جزییات
پودر سیترات پتاسیم-سپیداج 1000 گ1ع POTASSIUM CITRATE POWDER _BULK داروهای بالك داخلی جزییات
دستکش یکبارمصرف ایزومد 100‏ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
سوسپانسیون ایبوکیم طعم دار 120م0ل IBUKIM® 100MG/5ML SUSP دارویی داخلی جزییات
قرص کلسی پاور(کلسیم کربنات/ منیزیم/ زینک /ویتامین دی)90ع CALCIPOWER F.C TBLET 90 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول سیتودروکس(هیدروکسی اوره)500 م گ 100ع CYTODROX CAPSULE ORAL 500 mg دارویی وارداتی جزییات
قرص آویفناک(دیکلوفناک پتاسیم) 50 م.گ 60 ع DICLOFENAC POTASSIUM 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ریلومکس(ریلوزول)50م.گ-تهران شیمی28ع RILUMAX(RILUZOLE) 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ملوکسیکام 7/5 م.گ-لقمان100ع MELOXICAM <LOGHMAN> 7.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
کرم واژینال ‏استرین‏ (استروژن کونژوگه)0/625م0گ/1گ42/5گ 1ع‏ ESTRIN®( ESTROGENS) 0.625MG/G VAG CREAM دارویی وارداتی جزییات
شربت استامینوفن 120م گ/5م ل 60م ل-مینا 1ع ACETAMINOPHEN <MINA> 120MG/5ML 60ML SOL دارویی داخلی جزییات
کرم موضعی هان اسکین 30 گ 1 ع HONESKIN® CREAM داروهای گیاهی داخلی جزییات
کرم موضعی آسیکلوویر 5 درصد 10گ-بهسا1ع ACICLOVIR BEHSA 5% 10G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
ویال پرووایو(پروپوفول) 1درصد 20م ل -باکستر 5ع PROVIVE® 1% 20ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
آمپول متیل ارگونوین 0/2 م.گ 1 م.ل -روتکس 10ع -یخچالی METHYLERGONOVINE MALEATE 0.2MG/1ML AMP دارویی وارداتی جزییات
قرص جوشان او آر اس -اف با طعم توت فرنگی 10ع O.R.S-EFF® EFF TAB 10 STRATHBERY دارویی داخلی جزییات
قرص ملوکسیکام 15 م.گ -لقمان30 ع MELOXICAM <LOGHMAN> 15MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ایبوپروفن 400 م.گ -آریا 100ع دارویی داخلی جزییات
ژل پیروکسیکام- ناژو1ع PIROXICAM-NAJO® 60G GEL دارویی داخلی جزییات
محلول خوراکی ال-کارنیتین 1000 م گ/10م ل-بی اس کی 10ع L-CARNITINE BSK® 10 ML/1G ORAL SOLUTION مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کرم موضعی کلومازول(کلوتریمازول)1%15گ CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM دارویی داخلی جزییات
پودر آیونکس (سدیم پلی استیرن سولفونات)454گ 1ع SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 454 g دارویی داخلی جزییات
قرص لووکسین (لووتیروکسین)100 م ک گ 100ع LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص گلیپ لس (سیتاگلیپتین)50م گ 30ع GLIPLESS 50 MG دارویی داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین40م.گ-تهران دارو30ع ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 40MG CAP دارویی داخلی جزییات
دراژه هیوتکس(هیوسین)100ع HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
پماد تریامسینولون0.1% 15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE-EMAD® 0.1% 15G OINT دارویی داخلی جزییات
کپسول لیپوسولوین 100م گ -تولیددارو30 ع دارویی داخلی جزییات
قطره خوراکی کتوتیفن-بهسا 1ع KETOTIFEN-BEHSA® 1MG/ML ORAL DROP دارویی داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 2پاکتی 300 گ1ع MILK BIOMIL POWDER شیرخشك داخلی جزییات
آمپول پروپوفول-فرزنیوس 1% 20م0ل 5ع PROPOFOL <FRESENIUS> 200MG/20ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص فکسوکیم(فکسوفنادین)60 م گ 100ع FEXOKIM 120 MG دارویی داخلی جزییات
قرص دیکلوکیم 50م.گ 100 ع DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB دارویی داخلی جزییات
شامپو لیندالیس(لیندان/شانه)1درصد 60 م ل 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص ریزاتان(ریزاتریپتان) 5 م.گ 4 ع RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
پودر استنشاقی فورموپن(فورمترول) 12 م ک گ 60 دوز1ع FORMOTEROL 12MCG/DOSE STRIP FOR INHALATION دارویی وارداتی جزییات
کپسول آموکسی سیلین 500 م گ-کوثر 100ع دارویی داخلی جزییات
قرص فروشل(آهن گلایسین)50 م گ 30ع FERRO-SHEL® 50MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص رانیتیدین-حکیم 100ع RANITIDINE-HAKIM® 150MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول فرامکس(کمپلکس آهن -پلی ساکارید )100م.گ30ع FERAMAX 100® CAP 3*10 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال پن پتاسیم (پنی سیلین جی ) 1 میلیون واحد- جابر 25 ع PEN POTASSIUM® 1000000IU VIAL دارویی داخلی جزییات
شربت کلسی فان(کلسیم منیزیم زینک ویتامین دی)200م.ل1ع CALCIFUN®(CALCIUM MAGNESIUM..) 200 ML SYRUP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
سرم لاکتات رینگر 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع RINGER LACTATE 0.5L INF P-BOTTLE دارویی داخلی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)2/5 م گ 30ع AXABIN TABLET ORAL 2.5 mg دارویی داخلی جزییات
قرص الازین(الانزاپین)5 م گ 100ع OLAZIN 5 MG دارویی داخلی جزییات
قرص آتوکیم(آتورواستاتین) 20م گ30ع ATORVASTATIN 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت تیمیان1ع THYMIAN® SYRUP دارویی داخلی جزییات
ژل لوبریکانت 82 گ-تولیددارو 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص لوکران(کلرامبوسیل)2م.گ25ع-یخچالی LEUKERAN®(CHLORAMBUCIL) 2MG TAB دارویی وارداتی جزییات
کپسول ایماتینیب100م گ- نوآوران دارویی کیمیا30ع IMATINIB MESYLATE 100MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص کلسی کیم پلاس(کلسیم +منیزیم+زینک+ویتامین د3)30ع Calcikim Plus Tab مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص دمیترون (اندانسترون)4 م.گ 40 ع ONDANSETRON HCL 4MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم روغن گل مغربی ( استیل منس) - 30 ع EVENING PRIMROSE OIL<SOFTGEL HEALTHCARE > 1000MG SOFTGEL مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول سیتودرکس(هیدروکسی اوره) 500 م گ 10 ع CYTODROX (HYDROXYUREA) 500MG CAP دارویی وارداتی جزییات
سوسپانسیون اریتروماکس(اریترومایسین) ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP دارویی داخلی جزییات
قطره چشمی یکبار مصرف آرتیپیک ادونسد(هیالورنات سدیم)0/15درصد 21ع Artipic Advanced(sodum hyaluronate)0.15%UNIT DOSAGE تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
ژل پانژل(بنزویل پروکساید)‏10% 60گ‏-1ع PANGEL® 10% 60G GEL دارویی وارداتی جزییات
شامپو کل تار 1%-بهسا 1ع COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO دارویی داخلی جزییات
ویال آمپیکسیل 1 گ (آمپی سیلین ) - جابر 20 ع AMPIXILL® 1G VIAL دارویی داخلی جزییات
کرم موضعی تربینافین هیدروکلراید 1% 15 گ دارویی داخلی جزییات
ویال یوروفولیتروپین(اف اس اچ)کارما‏1ع-یخچالی UROFOLLITROPIN(FSH) <B.POOYESH DAROU> 75IU VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص اکسی متولون 50 م.گ - ایران هورمون50ع OXYMETHOLONE <IRANHORMON> 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال ویزی پک 320م0گ/1م.ل 20 م0ل 1ع VISIPAQUE®(IODIXANOL) 320MG I/ML 20ML VI دارویی وارداتی جزییات
قرص تری هگزیفنیدیل 2 م گ -امین100ع TRIHEXYPHENIDYL 2 MG دارویی داخلی جزییات
ویال سوماتروپین (اچ اچ تی)4 واحدی1ع-یخچالی SOMATROPIN <BIOSIDUS> 4 IU VIAL دارویی داخلی جزییات
چ لکوپلاست ایزومد5*2.5-12‏ع‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
ویال پیپراکتام 4 گ /500 م گ (پیپراسیلین / تازوباکتام) 10ع PIPRACTAM® 4G/500MG VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص پرامی پکسول 0.7 م گ-حکیم30ع PRAMIPEXOLE- HAKIM 0.7 MG دارویی داخلی جزییات
محلول نبولایزر سالبوایر(سالبوتامول)2/5 م گ/2/5 م ل60ع SALBUAIR INHALANT RESPIRATORY 2.5 mg/2.5mL دارویی وارداتی جزییات
اسپری دهانی آتیموس(فورمترول)12م.ک.گ/پاف 1ع-یخچالی ATIMOS(FORMOTEROL) 12MCG/PUFF INHALER 100 DOSES دارویی وارداتی جزییات
کپسول نوافن 30 ع - الحاوی -(OTC) NOVAFEN® CAP دارویی داخلی جزییات
سوسپانسیون آلومنیوم ام جی اس-لقمان 240م ل 1ع (بدون نسخه) دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم ژلاتینی کوکیوتن200م.گ -الیت فارما24ع CO Q10 <SONA TEB PARSEH> 200 MG SOFGEL مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص مزالازین 500 م گ-حکیم30ع MESALAZINE-HAKIM TABLET, ENTRIC COATED ORAL 500 mg دارویی داخلی جزییات
ویال آی وی گلوبولین اس ان (ایمنوگلوبولین)5گ/100م ل1ع -یخچالی IMMUNE GLOBULIN 5G/100ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
ویال گلوکاژن هایپوکیت (گلوکاگون) 1 م گ 1ع GLUCAGEN HYPOKIT 1 MG VIAL دارویی وارداتی جزییات
قرص اسورال (دفراسیروکس)250 م.گ 28ع- غیر یارانه ای OSVERAL(DEFERASIROX")® 250MG TAB دارویی داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏آلتبرل(اتانرسپت) 50م.گ/1م.ل 4ع-یخچالی ALTEBREL®(ETANERCEPT ) 50MG/1ML PREFILLED SYRINGE دارویی داخلی جزییات
محلول اسپری ماینوکسیدیل 2%-مینا 1ع MINOXIDIL <MINA> 2% TOP SOL دارویی داخلی جزییات
ویال تی سی فول(پروپوفول) 10م گ/ 1م ل20م ل 5ع TC FOL 10MG/1ML 20ML (5 VIAL) دارویی داخلی جزییات
قرص آپو -ترازوسین 2 م گ 30ع APO-TERAZOSIN 2MG PACK 30 دارویی وارداتی جزییات
ژل پانژل(بنزوئیل پروکساید)‏10%‏ 30گ-1ع PANGEL®(BENZOYL PEROXIDE) 10% 30G GEL دارویی وارداتی جزییات
قرص لوودوپا سی 100/10م گ-جالینوس 100ع LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول اگزاکیم(ریواستیگمین) 1/5م.گ 30ع RIVASTIGMINE 1.5MG CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول وزانویید (ترتینوئین)10م0گ 100ع VESANOID®(TRETINOIN) 10MG CAP دارویی وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق ترکسوما(متوتروکسات)20 م گ 1ع TREXOMA 20MG/0.8ML PREFILLED SYRINGE WITHOUT PHYSIOJECT دارویی داخلی جزییات
کپسول ریفامپین 300 م.گ-حکیم 100ع RIFAMPIN-HAKIM® 300MG CAP دارویی داخلی جزییات
پماد تریامسیکورت ان ان (تریامسینولون ان ان) 0.1% - 15 گ1ع TRIAMCICORT® N.N 15G OINT دارویی داخلی جزییات
آمپول تاوجیل(کلماستین)2م گ/2م ل5ع TAVEGYL (CLEMASTINE) 2MG/2ML , AMP دارویی وارداتی جزییات
قرص تری هگزیفنیدیل 5 م گ -امین100ع TRIHEXYPHENIDYL 5 MG دارویی داخلی جزییات
آنژیوکت سبز نواکت 1ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
کپسول‌ سونیتنت(سونیتینیب)‌ 50 م .گ -اسوه 30عددی‌ SUNITINIB CAPSULE ORAL 50 mg دارویی داخلی جزییات
قرص جوشان کلسیم/ویتامین ث -حکیم 18ع CALCIUM/VITAMIN C-HAKIM مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت-بهسا 1ع EXPECTORANT-BEHSA® 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص والزامین ( والسارتان 80م0گ) - امین 30ع VALSARTAN <AMIN> 80MG TAB دارویی داخلی جزییات
الگزیر بلادونا بی بی-الحاوی1ع BELLADONNA PB-ALHAVI® 60ML ELIXIR دارویی داخلی جزییات
قرص پراسول (پرامی پکسول) 0/7 م.گ30ع PRAMIPEXOLE <IRANHORMONE> 0.7MG TAB دارویی داخلی جزییات
ماسک تاشو ضد آلودگی -بنفیکس 10ع ماسک تاشو ضد آلودگی -FACE MASK BENEFIX WITH VALVE FFP1 NRبنفیکس 10ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص و کپسول پرینامکس(دوران بارداری)-یوروویتال60+30ع PrenaMax durig pregnancy مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
کپسول نرم پرایم رز(روغن گل مغربی)1000م.گ-یونیک فارما60ع UNIQPHARMA PRIMROSE OIL® SOFTGEL 60 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص کارودیلول 12/5 م.گ 30ع CARVILOL® 12.5MG TAB دارویی داخلی جزییات
شامپو کتوکونازول2%100م.ل-بهوزان1ع KETOCONAZOLE-BEHVAZAN® 2% 100ML SHAMPOO دارویی داخلی جزییات
پودر اریترومایسین -سپیداج250 گ1ع ERYTHROMYCIN <SEPIDAJ> BULK داروهای بالك داخلی جزییات
شربت پکتوگل1ع PRUCALOPRIDE 2MG TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
آمپول هیستادیک (کلرفنیرامین)10م.گ /1م.ل 10ع HISTADIC® 10MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین18م.گ-تهران دارو30ع ATOMOXETINE (TEHRAN DAROU) 18MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص تاوالوسین(لووفلوکساسین)750 م گ5ع TAVALOCIN( LEVOFLOXACIN)TABLET 750 mg دارویی داخلی جزییات
قرص بیوتین 5000م.ک.گ- رها 100ع BIOTIN<RAHA> 50MCG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول روغن ماهی امگا 3 (بدون جیوه)-فرمولایتد ساینس60ع OMEGA-3 FORMALATED SCIENCES PACKAGE-60 CAPSULES مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
تیغ جراحی 15 مدیتکس 100ع Surgical Scalpel Blade 15 تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص الازین(الانزاپین)2/5 م گ 100ع OLAZIN 2.5 MG دارویی داخلی جزییات
قرص سیناریزین 75م0گ -اسوه 100ع CINNARIZINE-OSVE® 75MG TAB دارویی داخلی جزییات
اسپری بینی فلومیست(فلوتیکازون)‏50م.ک.گ/دوز 100دوز 1ع FLOMIST®(FLUTICASONE) 50MCG/DOSE 100DOSE NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
قرص جاردیپا(امپاگلیفلوزین)25 م گ 30ع JARDIPA 25 دارویی داخلی جزییات
قرص توپیرامات 50 م.گ -آریا 100ع TOPIRAMATE-ARYA® 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال روپاکین (والپروات سدیم) 400 م گ 1ع VALPROATE SODIUM <RONAK DAROU> 400MG VIAL دارویی داخلی جزییات
کرم موضعی ژانولوما(فلوئوسینولون/هیدروکینون/ترتینوئین)15گ1ع-یخچالی JANULUMA TOPICAL دارویی داخلی جزییات
ویال منوترون(منوتروپین)75 واحد -روناک دارو 1ع MENOTROPINS <RONAK DAROU> 75U VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص کلسیماکس(کلسیم کربنات) 100 ع CALCIMAX® 500MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص کاربامازپین 200 م.گ-جالینوس 100ع CARBAMAZEPINE-JALINOUS® 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال بیوکوریل(پروکائین آمید)1گ/10 م ل 1ع PROCAINAMIDE HYDROCHLORIDE INJECTION PARENTERAL 100 mg/1mL دارویی وارداتی جزییات
شیاف ایندومتاسین 50م0گ 10ع INDOMETHACIN-EMAD® 50MG SUPP دارویی داخلی جزییات
قطره رودیورتیک(دفع سنگ کلیه/دیورتیک)1ع Rudioretic drop داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص وانابرن( ال کارنیتین ) 1000 م گ -نورم لایف 60ع Vana burn (l-carnitine)1000MG TABLET مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص مایوکارمت-وانس(متوپرولول پیوسته رهش)47/5 م گ 100ع MYOCARMET-ONCE(METOPROLOL SUCCINATE ) 47.5 TAB دارویی داخلی جزییات
قرص لپونکس (کلوزاپین) 100 م.گ 50 ع LEPONEX® 100MG TAB دارویی وارداتی جزییات
ویال الکران(ملفالان)50 م گ /10 م ل 1ع ALKERAN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg دارویی وارداتی جزییات
ویال دانوتک(دانوروبیسین)20 م گ 1ع DAUNATEC 20MG VIAL VIAL 20MG دارویی وارداتی جزییات
قرص دنپزیل 10 م.گ-لقمان 28 ع DONEPEZIL <LOGHMAN> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول بن سییل آرایکس(کلسیم سیترات، سیلیکا)30ع BONESIL RX® CAP 30 داروهای گیاهی وارداتی جزییات
قرص جم فلو (جمی فلوکساسین)320م گ 5ع GEMFLO TABLET ORAL 320 mg دارویی داخلی جزییات
آمپول ب12 -گردا 1000م.ک.گ/4م.ل6ع VITAMIN B12 <GERDA> 1000MCG/4ML AMP دارویی وارداتی جزییات
قرص فلوکونازول150م گ-اوه سینا 8ع FLUCONAZOLE <AVESINA> 150MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول آتوموکستین25 م گ -حکیم30ع ATOMOXETINE-HAKIM25 دارویی داخلی جزییات
قرص بندکس(آلبندازول)400م.گ100ع 5BENDEX®(ALBENDAZOLE) 400MG TAB دارویی وارداتی جزییات
اسپری بینی مولینوز (کرومولین سدیم) 2% 20م ل 1ع MOLINOSE®(CROMOLYN ) 20MG/ML 20ML NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
قرص کلسیم ویتامین دی یوروویتال 100ع EURHO VITAL CALCIUM® 600MG TAB مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شیرخشک بیومیل پلاس جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL POWDER مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص ایمی پرامین 10 م.گ-مرهم دارو100ع IMIPRAMINE HCL 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ترازوکیم(ترازوسین)2 م گ 100ع TERAZOKIM 2 MG دارویی داخلی جزییات
کرم ماموگل 28 گ1ع MAMOGOL® CREAM داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص اسید فولیک 1 م گ - رها 200ع FOLIC ACID <RAHA> 1MG TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
اسپری بینی دکوفزول (نفازولین) 0/05%1ع DECOFZOL® 0.05% NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
کپسول دوکسی ترکس (کلسیم دوبسیلات)500 م گ30ع DOXYTREX 500MG دارویی وارداتی جزییات
کپسول سلکوکسیب 200 م گ -آوه سینا30ع CELECOXIB 200 MG دارویی داخلی جزییات
سرنگ‏آماده‏تزریق‏واریوپپتیل(تریپتورلین‏آهسته‏رهش)0/1-2ع-یخچالی‏ VARIOPEPTYL® 0.1MCG PREFILLED SYRINGE دارویی داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 40م گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 40MG/ML 1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص ویتافیت(مولتی ویتامین کامل)یوروویتال30ع EURHO VITAL VITA FIT MULTIVITAMIN® TAB مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
اسپری ضددرد موضعی دیپ فریز (سرما درمانی)1ع DEEP FREEZE PAIN RELIF SPRAY تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
کپسول رهافول (آهن + اسید فولیک) 30 ع CODELESS مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
آمپول نورمازین (کلروپرومازین) 10ع CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
سرم دکستروز 5% 1000 م ل - ثامن 1ع دارویی داخلی جزییات
قرص ویتامین ب 1 300 م گ -پلاس فارما 100ع مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شربت سالبوتامول-رها120م.ل1ع SALBUTAMOL <RAHA> 2MG/5ML 120ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
کپسول نرم لیوریا(عصاره گیاه خار مریم)150م.گ-ویوا90ع Liveria®(SILYMARIN) softgel 90 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص مدالیت(برم هگزین)8 م گ طب مفید 100ع دارویی داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان 15م گ/5 م ل60 م ل پورسینا 1ع-(بدون نسخه) DEXTROMETHORPHAN <PURSINA> 15MG/5ML 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص فلوتاناکس 250م0گ FLUTAMIDE 250MG TAB دارویی داخلی جزییات
باند سوختگی کنار بافته(10*270 ) cm مرهم رازی 36 ع تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص زولپیرست 5 م.گ 30 ع ZOLPIREST® 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص مایکولین (بتانکول کلراید) 10م گ 50ع MYOCHOLINE®(BETHANECHOL) 10MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص اوسپت ال دی-ابوریحان 210ع دارویی داخلی جزییات
محلول استون آرایشی و بهداشتی داخلی جزییات
آمپول‏ جنتادیک (جنتامایسین) 80م0گ 10ع GENTADIC®(GENTAMICIN) 80MG/2ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول سبکس(سلکوکسیب) 100 م.گ 80ع CELECOXIB 100MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص اس دی اف 100(سیلدنافیل) 8 ع S D F® 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
کپسول ویتامین د 3 50000 واحدی -تهران دارو 60ع VITAMIN D3 50000 IU دارویی داخلی جزییات
قرص زولپیدم 10م.گ-امین 100 ع ZOLPIDEM <AMIN> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص آری-تک(رانیتیدین)150 م گ 100ع ARY-TAC 150MG BOX OF 100 دارویی داخلی جزییات
شربت اکسپکتورانت -امین 1ع ( بدون نسخه ) EXPECTORANT 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص استامین 500م.گ OTC-تهران دارو 30ع ACETAMIN® 500MG TAB دارویی داخلی جزییات
محلول نبولایزر برامی توپ(توبرامایسین)300م.گ/4م.ل56ع-یخچالی BRAMITOB(TOBRAMYCIN) 75MG/ML NEBULIZER 4 ML دارویی وارداتی جزییات
قرص آلزاکیم (دنپیزل) 5 م.گ 30ع DONEPEZIL 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال کنتراتیون(پرالیدوکسیم)2 درصد همراه با حلال10ع CONTRATHION INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 200 mg دارویی وارداتی جزییات
قرص مایرین (تالیدومید)100 م گ 30 ع Myrin (Thalidomd) 100 mg دارویی وارداتی جزییات
کپسول مرازول (امپرازول)20 م گ -عبیدی 28 ع دارویی داخلی جزییات
قرص تی تری(لیوتیرونین)25 م ک گ30ع T3 (LIOTHYRONINE)25MCG TAB دارویی وارداتی جزییات
پودر تیتانیوم دی اکساید-سپیداج 100 گ TITANIUM DIOXIDE_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
پماد موضعی تاکریل(تاکرولیموس)0.03درصد 30گ 1ع Tacril(tacrolimus)%0.03 Topical oint دارویی داخلی جزییات
آمپول‏ هیوسیدیک( هیوسین )20م گ1م ل-کاسپین 10ع دارویی داخلی جزییات
کپسول سدامین 30ع SEDAMIN® CAP داروهای گیاهی داخلی جزییات
سوسپانسیون اپیوکاف 120 م.ل1ع OPIOCOUPH® SYRUP داروهای گیاهی داخلی جزییات
آمپول کلرفنیرامین 10 م گ -رها10ع CHLORPHENIRAMINE (RAHA) 10MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
کپسول فیدوپین آرایکس( ام اس ام)1گ -اس تی پی فارما30ع Fadopain(MSM) CAP مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ساشه بایولکترا(منیزیم)300م گ 20ع BIOLECTRA IMMUN DIRECT® <HERMES> MICRO PELLET مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
شربت مول ویت (افزایش رشد و اشتها آور)200 م ل 1ع MULVIT SYRUP 200ML مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کپسول دلوکستین 30 م گ -حکیم 30ع دارویی داخلی جزییات
کپسول امپرازول 20 م گ 14 ع - کیمیدارو دارویی داخلی جزییات
قرص کلشی سینا سید(کلشی سین) 1 م گ 40ع COLCHICINE 1MG TAB دارویی وارداتی جزییات
قرص پرینامکس نیومام(کلاژن+کوآنزیم کیوتن)یوروویتال45 ع PrenaMAX-New MUM مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
پودر سورال(سوربیتول)5گ 1ع SORAL POWDER ORAL 5G, SACHETS دارویی وارداتی جزییات
آمپول تستوسترون انانتات 250م.گ-ایران هورمون10ع TESTOSTRONE ENANTATE <iran hormon> 100MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
قرص لوکسیم(پاروکستین)20 م گ 30ع LOXYM(PAROXETIN) 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص روپینیرول1م.گ-گلنمارک آمریکا 100ع ROPINIROLE 1 MG 100TABS دارویی وارداتی جزییات
شربت اکسپکتورانت OTC-الحاوی 1ع EXPECTORANT-ALHAVI® 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
الگزیر لانوکسین(دیگوسین)0.05 م گ /1م ل LANOXIN® 0.05MG/ML 60ML ELIXIR دارویی وارداتی جزییات
آمپول کاناویت (ویتامین کا)10 م گ / 1 م ل 5 ع KANAVIT 10MG/ML AMPOULE 1 ML دارویی وارداتی جزییات
اسپری بینی بکلومتازون 50م.ک.گ/پاف -جابر 1ع BECLOMETHASONE <JABER> 50MCG/DOSE NASAL SPRAY دارویی داخلی جزییات
ژل واژینال متروماکس(مترونیدازول)0.75% METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL دارویی داخلی جزییات
قرص لیپیمد (آتورواستاتین)10 م.گ 24 ع LIPIMOD® 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قلم تزریق نوورپید 100 واحدی / م ل 3 م ل 5ع - یخچالی novorapid flexpen 100 u/ml 3ml دارویی وارداتی جزییات
قرص ترازولکس( ترازودون)100ع TRAZODONE HCL 50MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال فرینجکت(فریک کربوکسی مالتوز) 500م.گ 10م.ل 1ع FERINJECT®(FERRIC CARBOXYMALTOSE) 500MG/ دارویی وارداتی جزییات
سوندفولی دوراه ایزومد ش 16‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قطره آدکیم (آ+د)15م.ل 1ع ADKim <VITAMIN A+D > 15ML DROP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص آلوکیم (آلوپورینول) 100م0گ 100ع ALLOKIM® 100MG TAB دارویی داخلی جزییات
گاز نخ دار 8 لایه 500گ تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
قرص ناتریلیکس (اینداپامید) 1.5 م.گ آهسته رهش 30ع NATRILIX® (INDAPAMIDE)1.5MG SR TAB دارویی داخلی جزییات
سرم دکستروز 5% 500 م ل -ثامن 1ع دارویی داخلی جزییات
شربت دکسترومتورفان OTC-امین1ع DEXTROMETHORPHAN <AMIN> 60ML SYRUP دارویی داخلی جزییات
قرص آلندرونیت 70 م.گ-اوه سینا 8 ع ALENDRONATE <AVESINA> 70MG TAB دارویی داخلی جزییات
ویال سفتازیدیم 0/5 گ 20 ع-آفاشیمی CEFTAZIDIME <AFA CHEMIE> 500MG VIAL دارویی داخلی جزییات
کپسول آپو -دوکسپین 25م.گ 100ع APO-DOXEPIN 25 MG CAPSULE دارویی وارداتی جزییات
قرص متی مازول-ایران هورمون100ع METHIMAZOLE <IRANHORMONE> 5MG TAB دارویی داخلی جزییات
شیاف آنتی هموروئید 10ع ANTIHEMORROID-EMAD® RECTAL SUPP دارویی داخلی جزییات
محلول همودیالیزنوع دو 5 لیتری-عماد1ع HEMODIALYSIS II-EMAD® CONC 5L SOL دارویی داخلی جزییات
قرص دروکانتین(نیتروگلیسیرین پیوسته رهش)6/4 م گ بلیستر 100ع DOROCONTIN 6.4 BLISTER-100 TAB دارویی داخلی جزییات
ساشه برنی ادالتس(فسفومایسین)3گ 1ع BERNY adult(fosfomycin) 3g دارویی وارداتی جزییات
سوسپانسیون پیروینیوم 50 م گ/5م ل 50 م ل-نیک سادا1ع PYRVINIUM NIXADA 50 ML دارویی داخلی جزییات
اسپری بینی آلو سالین (ژله آلوئه ورا .سدیم کلراید) 1 ع ALOSALIN NASAL SPRAY 15 ML داروهای گیاهی داخلی جزییات
ژل دهان شویه ژل کلر180 م ل1ع Gelclair (concenntreted oral gel) 18 ml ملزومات پزشکي وارداتی جزییات
کپسول نالتروکسون 50 م.گ -الحاوی100ع NALTREXONE HCL 50MG CAP دارویی داخلی جزییات
قرص گلی زیتکس(گلی کلازید)80 م گ100ع GLIZITEX 80 دارویی داخلی جزییات
قرص سیپروفلوکساسین 500 م گ -امین 20ع دارویی داخلی جزییات
قرص پراکسول (پرامیپکسول)0.7م.گ30ع PRAXOL® (PRAMIPEXOLE) 0.7MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص کالسیت دی (کلسیم سیترات/ویتامین د)امین 50ع CALCITE D (CALCIUN CITRATE + D) TAB مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
آمپول‏ لیگنودیک (لیدوکائین)1%‏ 50م0گ 5م0ل 5ع LIGNODIC®(LIDOCAINE HC) 1% AMP دارویی داخلی جزییات
قرص کاتافلام (دیکلوفناک پتاسیم) 50 م.گ 20 ع CATAFLAM® 50MG TAB دارویی وارداتی جزییات
تیغ جراحی ایزومد ش20‏-‏ 100ع تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص کتوکونازول 200 م.گ-سها 30 ع KETOCONAZOLE-SOHA® 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص سیمی فوگل 30ع CIMIFUGOL® TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص سروزول(آری پیپرازول)15 م گ 30ع SEROZOL (ARIPIPRAZOLE)15 MG TAB دارویی داخلی جزییات
شربت مولتی ویتامین-الحاوی1ع MULTIVITAMIN-ALHAVI® SYRUP مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
قرص آمی لوپرا(لوپرامید)2 م گ 30ع-(بدون نسخه) LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 2 mg دارویی داخلی جزییات
قرص دیلتیازم60 م گ-امین100ع DILTIAZEM HCL 60MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص آ. اس . آ 80 م.گ - تهران دارو 100 ع -OTC ASA 80MG EC TAB دارویی داخلی جزییات
قطره متوکلوپرامید-حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP دارویی داخلی جزییات
کپسول سلکوکسیب 100 م گ -آریا 60ع CELECOXIB ARYA 100MG 60 CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول امپراکیم(امپرازول)28 ع OMEPRAKIM CAPSULE, DELAYED RELEASE PELLETS ORAL 20 mg دارویی داخلی جزییات
شیر خشک بیومیل جونیور قوطی400 گ 1 ع MILK BIOMIL JUNIOR POWDER مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
کرم ژل موضعی ونوپلنت (درمان واریس) 100گ 1ع Venoplant crema آرایشی و بهداشتی وارداتی جزییات
کپسول گاباکیم(گاباپنتین)300 م گ -حکیم 30ع دارویی داخلی جزییات
اسپری سرلیکس(لیدوکائین)10درصد20 م ل 1ع SERLIX SPRAY TOPICAL 10 mg/1{dose} 20 mL دارویی داخلی جزییات
شربت آمی لوپرا(لوپرامید)1م.گ/5م.ل 60م ل.1ع بدون نسخه-امین دارویی داخلی جزییات
قرص دیازپام 10 م.گ-لقمان100ع DIAZEPAM <LOGHMAN> 10MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ونوگل 30 ع VENOGOL® FC TABLET داروهای گیاهی داخلی جزییات
آمپول دکاندرولون25م.گ( ناندرولون دکانوات) 10 ع NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP دارویی داخلی جزییات
چسب آنژیوکت شفاف بیوفیل 50 ع I.V.CANNULA PLASTER TRANSPARENT تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص سیتاگلیپتین 50 م گ -حکیم 30ع SITAGLIPTIN-HAKIM 50 MG دارویی داخلی جزییات
باند پانسمان کناربافته شکل پذیر36 عددی باند(3 یارد)cm10*270 تجهیزات پزشكی داخلی جزییات
اسید سیتریک-سپیداج 500 گ1ع CITRIC ACID <SEPIDAJ> BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص مموری پاور (سیتی کولین)500م.گ28ع MEMORYPOWER® 500 MG F.C TAB 4*7 مكمل تغذیه ای داخلی جزییات
اسپری زیر زبانی نیترومینت (نیتروگلیسرین)0.4 م گ /پاف 1ع NITROGLYCERIN SPRAY SUBLINGUAL 400 ug/1{dose} دارویی وارداتی جزییات
قرص اکسابین(ریواروکسابان)20م.گ 30ع AXABIN(RIVAROXABAN )TABLET ORAL 20 mg دارویی داخلی جزییات
کرم هیرسوتان1ع HIRSUTAN® CREAM داروهای گیاهی داخلی جزییات
شربت استامینوفن 120 م گ /5 م ل 60 م ل -نیک سادا1ع ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL دارویی داخلی جزییات
ویال پرووایو(پروپوفول) 1درصد 20م ل -کلاریس 5ع PROPOFOL <TC> 200MG/20ML VIAL دارویی وارداتی جزییات
محلول رها 120 م.ل1ع RAHA® 120ML ORAL SOLUTION داروهای گیاهی داخلی جزییات
قرص آپو -وارفارین1م.گ 100ع APO-WARFARIN 1 MG دارویی وارداتی جزییات
قرص ایبوکیم 200 م.گ100ع IBUKIM® 200MG TAB دارویی داخلی جزییات
ست تزریق خون نواجکت SET TAZRIGH BLOOD NOVA JECT تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
سوسپانسیون زیتروکیم(آزیترومایسین)200م.گ15م ل1ع دارویی داخلی جزییات
شربت دیفاند(دیفن هیدرامین کمپاند)60 م ل 1ع DIPHENHYDRAMINE/AMMONIUM CHLORIDE SYRUP ORAL 12.5 mg/125 mg/5mL دارویی داخلی جزییات
قرص دیادر(پیو گلیتازون)15 م گ 30ع DIADOR TABLET ORAL 15 mg دارویی داخلی جزییات
محلول اریترومایسین-سپیداج 4% 60م.ل 1ع ERYTHROMYCIN-SEPIDAJ® 4% TOP SOL داروهای بالك داخلی جزییات
قرص سومی ترکس(سوماتریپتان) 100 م گ 4ع SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB دارویی داخلی جزییات
قرص ویتامین د3 -1000 واحد اس تی پی فارما 30ع Vitamin D3 1000IU Tab مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
سرنگ آماده تزریق واریوپپتیل(تریپتورلین آهسته رهش)3/75-1ع یخچالی VARIOPEPTYL®(TRIPTORELIN) 3.75MG SYRINGE دارویی داخلی جزییات
ساشه کیدی لاکت 15ع -یخچالی KIDILACT® 1G SACHET 15 دارویی داخلی جزییات
شیاف ایندومتاسین 100م گ-ناژو10ع INDOMETHACIN-NAJO 100MG دارویی داخلی جزییات
ویال الوکسال (اکسالی پلاتین)100م.گ 1ع OXALIPLATIN <NANOFANAVARAN DAROUI ALVAND> 100MG VIAL دارویی داخلی جزییات
قرص پروپرانول 20 م.گ-حکیم100ع PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
کرم کلدراب 30 گ1ع COLDRUB® 30G CREAM داروهای گیاهی داخلی جزییات
کرم تریامسینولون1%15گ-عماد1ع TRIAMCINOLONE-EMAD® 0.1% 15G CREAM دارویی داخلی جزییات
شیرخشک بیومیل 1پاکتی 300 گ 1ع MILK BIOMIL POWDER شیرخشك داخلی جزییات
قرص بتاهیستین 8 م گ- حکیم 100ع BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE TABLET ORAL 8 mg دارویی داخلی جزییات
ژل موضعی پیروکسیکام 0.5درصد 60گ-بهوزان1ع PIROXICAM-BEHVAZAN 0.5% 60G TOPICAL دارویی داخلی جزییات
ویال آمپیکسیل 1 گ (آمپی سیلین ) - جابر 20 ع AMPIXILL® 1G VIAL دارویی داخلی جزییات
پودر اسید سالیسیلیک-سپیداج 100 گ SALICYLIC ACID_BULK داروهای بالك داخلی جزییات
قرص سولفادیازین 500م گ20ع SULFADIAZINE <ROIG JUFRE> 500MG TAB دارویی وارداتی جزییات
شیرخشک بیومیل 3-جی یو اف پاکتی 300 گ 1 ع Biomil Milk 3 300 G دارویی داخلی جزییات
قرص پاراکلست (سیناکلست)60م گ 28ع CINACALCET TABLET ORAL 60 mg دارویی داخلی جزییات
آمپول نورمازین (کلروپرومازین) 10ع-تهران شیمی دارویی داخلی جزییات
قرص کلسینورم پلاس(کلسیم منیزیم زینک ویتامین د3)- فیشر فلکسان 60ع FISHER FLEXAN CALCINORM PLUS® TAB 4*15 مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص دیواپوکس (دی والپروکس) 500 م.گ 30 ع DIVAPOX (DIVALPROEX) ® 500 MG TAB دارویی داخلی جزییات
اسپری بینی آلرگودیل(آزلاستین)10م.ل -مدا فارم 1ع ALLERGODIL®(AZELASTINE ) 125MCG 10ML NASAL SPRAY دارویی وارداتی جزییات
قرص آتورواستاتین 20 م گ 30 ع -روز دارو دارویی داخلی جزییات
چ ضدحساسیت جیانگ سو9×5‏/‏2- 12‏ع‏ تجهیزات پزشكی وارداتی جزییات
قرص تاداکیم (تادافیل) 20 م.گ 4ع TADALAFIL 20MG TAB دارویی داخلی جزییات
آمپول پیرومول(استامینوفن)150م.گ/1م.ل 1 گ 3ع ACETAMINOPHEN 150MG دارویی داخلی جزییات
قرص ایبوپین(ایبوپروفن) 400 م گ بلیستر100ع IBUPROFEN 400MG TAB دارویی داخلی جزییات
قرص گارسین 300 م.گ 30ع GARCIN®300MG TAB داروهای گیاهی داخلی جزییات
کپسول فلوکونازول 150 م.گ-امین 30 ع FLUCONAZOLE <AMIN> 150MG CAP دارویی داخلی جزییات
کپسول ماکاویت اف (مخصوص بانوان)-یوروویتال60ع EURHO VITAL MACAVIT F 60 CAPSULES مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
ویال الوتر(دسه تاکسل)160م.گ/8م.ل -نانوالوند 1ع ALVOTERE®(DOCETAXEL) 160MG VIAL دارویی داخلی جزییات
شربت زینک پلاس کیندر 200 م گ 1 ع Zinc plus Syrup <kinder> 200 m l مكمل تغذیه ای وارداتی جزییات
قرص سینومیکس(آملودیپ