ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۷
شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۷

نام ژنریک : نام علمی دارو که در تمام متون علمی دارو را با آن نام می شناسند .

نام تجاری یا برند : شرکت سازنده در تولید اولین بار یک دارو هزینه های بسیاری جهت تحقیق وتوسعه صرف می نمایند بر همین اساس برای دارو تولیدی خود نام تجاری انتخاب می نمایند که حق انحصاری شرکت را در بر دار دارد .

شرایط نگهداری و انبارش :شرایط دما و رطوبت بر اساس مطالعات شرکت تولید دارو تعیین می شود و این مشخصات بر روی جعبه دارو درج می گردد و شرکت های توزیع موظف به حفظ شرایط نگهداری اعلامی از سوی تولید کننده می باشند .

شرایط حمل و نقل کالا : شرایط انبارش و توزیع معمولا یکسان بوده ولی گاهی جهت حفظ و رعایت شرایط نگهداری در طول مسیر حمل بخصوص داروهای حساس به انحرافات دمایی و یا حساس به تکان های شدید در حین حمل )داروهای پروتئینی ( شرایط سخت گیرانه تری نسبت به زمان انبارش دارو رعایت می گردد .

کد ژنریک دارو : یک کد پنج رقمی است برای داروهای ژنریک یک کد یکسان می باشد .کد تجاری 5رقمی: یک کد پنج رقمی که اختصاص به یک برند تولیدی داده شده است . که از پنج رقم در کد گذاری 12 رقمی سابق irc

استخراج می گردد .

شناسه تجاری فرآورده ) GTIN :)

شمارۀ جهانی اقلام تجاری است که برمبنای استانداردهای سازمان GS1 صادر شده است و دارای طول ثابت 41 رقم میباشد.

تولید داخل ایران : 0626

 

شماره ثبت فرآورده تولیدی در سازمان غذا و دارو و  یا شماره ثبت واردات IRC :

یک کد 41 رقمی که شماره ثبت فراورده تولیدی را در سازمان غذا ودارو مشخص می نماید این کد 41 رقمی در مورد محصولات وارداتی مشخص کننده شرکت وارد کننده مبدا ء و تعداد و نوع کالا و زمان واردات می باشد ودر مورد محصولات وارداتی متغییر می باشد.

مسئولیت ها

معاون بازرگانی مطابق شرح دستورالعمل،

مسئول فنی ستاد مطابق شرح دستورالعمل،

شرح دستورالعمل

کلیات

شرح صحیح کالا ، موجب شناسایی سریع کالا، راحتی ارسال و توزیع و همچنین فروش مناسب کالا خواهد شد نام یک کالا در سیستم در برگیرنده شکل دارو ، نام برند ، نام ژنریک ، دوز محصول ، شرکت تولیدی و تعداد در بسته می باشد . کالاهای که برای اولین بار وارد شرکت پخش می شوند ابتدا باید توسط مسئول فنی ستاد در فرم ایجاد و شناسه گذاری کالا به شماره کد .... ، نام گذاری شده و کدهای مورد نیاز در سیستم استخراج ودر اختیار واحد بازرگانی قرار گیرد تا این مشخصات در سیستم درج شود.

 

نام گذاری کالا :

نحوه قرارگیری هر یک از شاخص نام گذاری به شرح زیر می باشد :

1 شکل دارویی : فرآورده های دارویی بصورت اشکال قرص ، کپسول ، شیاف ، قرص جویدنی، اسپری دهانی ، اسپری بینی ، قطره ، آمپول ، ویال -، سرنگ آماده تزریق ، کپسول استنشاقی ..... باید در ابتدا شکل فرآورده درج می شود .

2 نام برند محصول : بعد از اشکال دارو نام تجاری فرآورده درج می شود . -

3 نام ژنریک : بعد از نام تجاری دارو جهت شناسایی راحت دارو و شناسایی دارو های مشابه در سیستم نام ژنریک داخل پرانتز درج می شود. -

4 دوز محصول : عبارت است از مقدار دارویی که در یک محصول موجود می باشد . -

5 نام شرکت تولیدی :درصورت فقدان نام برند از نام شرکت تولیدی جهت تفکیک داروهای مشابه در سیستم استفاده می شود -

6تعداد دارو دربسته بندی: تعداد دارو در بسته بندی را مشخص می نماید -

7 شرایط نگهداری در خصوص داروی یخچالی : درج کلمه یخچالی در مورد فرآورده های که باید در شرایط یخچالی انبارش وتوزیع شوند موجب -افزایش دقت پرسنل و جلوگیری از هرگونه خطا در هنگام نگهداری ، تفکیک و ارسال خواهد شد همچنین موجب یادآوری انبارش صحیح کالا درمراکز درمانی خواهد شد .

قرص اکسفورج)آملودیپین 01 م.گ والسارتان 061 م.گ( 82 ع

سرنگ آماده تزریق گلاتیمر 01 م.گ/م.ل روناک دارو 6ع یخچالی

 

کدینگ در سیستم نرم افزاری

در سیستم نرم افزاری شرکت جهت تبین الزامات سازمان غذا ودارو در گزارشات ارسالی باید کد ژنریک ، کد IRC ، GTN باید ثبت شود . کدهای IRC، GTN باید در برگه آزاد سازی فرآورده از سوی مسئول فنی شرکت تامین کننده اعلام شود . در صورت اولین همکاری ،دریافت کد GLN شرکت تامین کننده نیز الزامی است

شرایط نگهداری و حمل و نقل

در سیستم نرم افزاری شرکت شرایط نگهداری و ارسال فرآورده باید درج شود . شرایط ارسال بعضی از فرآورده های دارویی بعلت حساسیت بیشتر به دما شرایط سختگیرانه تری نسبت به زمان انبارش دارو برخوردار می باشد بخصوص در مورد دسته داروهای درمانی مورد مصرف در نازایی و درمان سرطان و یا اشکال دارویی سافت ژل ها که دمای نگهداری عادی را دارند ولی در تابستان از شرایط ارسال خنک استفاده می شود.

حد دسترسی مراکز درمانی

در فهرست رسمی داروهای کشور حد دسترسی هر یک از داروها مشخص گردیده )داروهای عادی ، داروهای بیمارستانی ، داروهای خاص شبکه درمانی دانشگاه ، ...( در سیستم پخش داروها به دو دسته بیمارستانی و غیر بیمارستانی تعریف می شوند.) در حال حاضر بر حسب نظر دانشگاه های علوم پزشکی حد دسترسی داروها برای هر یک از دسته های درمانی جداگانه تعریف می شود (

نوع کالا :

این دسته بندی براساس ملزومات پزشکی ، داروهای انسانی ، داروهای گیاهی ومکمل ها ، آرایشی و بهداشتی و داروهای بالک تقسیم بندی می شوند .

دسته دارویی و موارد مصرف :

این دسته بندی در شرکت کمک به یادگیری پرسنل ، شناسایی داروهای خطرناک ،ارائه اطلاعات مناسب به مشتریان و امکان تهیه گزارش های های از فروش در شرکت بر اساس دسته دارویی فراهم خواهد نمود .

نظرات