ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
شنبه, ۵ آبان ۱۳۹۷

هدف

  • همکاری با شركت تأمين كننده جهت کنترل کیفیت در سطح عرضه و ایجاد رویه یکسان جهت بازخوانی محصول از مراکز توزیع  واقع در نقاط چهارگانه  آب وهوایی کشور بر اساس ضابطه نمونه برداری از فرآورده های دارویی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر.  

 

دامنه

  • کلیه مراکز عملیاتی واقع در مناطق چهارگانه آب و هوایی کشور

نظرات