ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷

 

مجمع عمومی سالیانه شرکت با حضور کلیه سهامداران و اعضای محترم هیئت مدیره در تاریخ 1397/07/30 در محل دفتر مرکزی تشکیل گردید .

در این جلسه جناب آقای دکتر زجاجی ، مدیرعامل محترم شرکت پخش فردوس گزارشی مبتنی بر عملکرد شرکت در سال گذشته که در جهت حفظ منافع شرکت و مطابق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت می باشد را ارائه نمودند و برنامه های سال مالی آتی را نیز به استحضار حاضرین در مجمع رساندند .

در خاتمه پس از بررسی صورت وضعیت و عملکرد مالی شرکت در سال گذشته توسط اعضای مجمع و سهامداران محترم، گزارشات ارائه شده را تصویب نمودند و در نهایت از زحمات و تلاش های اعضای محترم هیئت مدیره ، مدیران و کلیه پرسنل شرکت قدردانی گردید و توفیق روزافزون در راستای تحقق آرمانهای شرکت پخش فردوس را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمودند.

تهیه کننده خبر: ف.قره زاده

نظرات