ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
دوشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۷

 

همایش مدیران شرکت پخش فردوس روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 14 و 15 آذر ماه 1397 در جزیره زیبای کیش با حضور جناب آقای دکتر مجید زجاجی مدیر عامل محترم و جناب آقای حسین کوچک منش معاون محترم اداری/ مالی و مدیران محترم ستادی و مراکز توزیع برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا پس از تلاوت قرآن کریم، جناب آقای دکتر مجید زجاجی مدیر عامل محترم ضمن خوش آمدگویی به میهمانان،  بیانات خود را در مورد شرایط فعلی شرکت و اهداف شرکت در آینده را بیان نمودند. 

سپس جناب آقای حسین کوچک منش معاون محترم اداری/ مالی شرکت در رابطه با اهداف و سیاست های کلان شرکت در حوزه مالی مطالب خود را ایراد نمودند. در ادامه مراسم جناب آقای دکتر زرین راد معاون محترم بازاریابی/فروش به بررسی عملکرد فروش و بیان سیاست ها و برنامه های آتی حوزه فروش پرداختند و همچنین سرکار خانم دکتر خاصه مطالب خود را در خصوص برنامه های آتی حوزه بازرگانی اظهار داشتند. در ضمن گزارشی از عملکرد و پیشنهادات توسط مدیران محترم ستادی ارائه گردید.

روز دوم همایش در ابتدا گزارش عملکرد 5 ماهه مراکز توزیع توسط مدیران محترم مراکز ارائه شد. در بخش دیگری از این گردهمایی از مدیران مراکز برتر :

جناب آقای صوفی مدیر محترم تهران شرق ( فرایند مالی و فرایند بازاریابی و فروش ) ، جناب آقای میرقاسمی مدیر محترم مرکز همدان ( فرایند مالی و اجرای فرایندهای عملیاتی )، جناب آقای حیدرپور مدیر محترم مرکز اهواز( اجرای فرایندهای عملیاتی و همکاری با واحد فناوری اطلاعات )، جناب آقای دکتر زاهدی نژاد مدیر محترم مرکز اصفهان ( فرایند رشد و ارتقای فروش و همکاری با واحد مالی )، جناب آقای سجادی مدیر محترم مرکز مشهد ( فرایند رشد و ارتقای فروش و همکاری با واحد بازرگانی ) ، جناب آقای کوهجانی گوجی مدیر محترم مرکز قزوین ( فرایند مالی )، جناب آقای محمدی جعفری مدیر محترم دفتر ورامین ( فرایند بازاریابی و فروش )، جناب آقای اسدی مدیر محترم مرکز اراک ( فرایند بازاریابی و فروش )، جناب آقای حلوائی نژاد مدیر محترم مرکز ارومیه ( اجرای فرایندهای عملیاتی )، جناب آقای ترابیان مدیر محترم مرکز شیراز ( همکاری با واحد بازاریابی و فروش ) تقدیر به عمل آمد و لوح تقدیر و پاداش مربوطه به آنها تقدیم گردید.

در خاتمه جلسه مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر مجید زجاجی با تشکر و قدردانی از مسئولین برگزاری مراسم و کلیه مدیران محترم آرزوی تداوم موفقیت روز افزون شرکت را نمودند.