ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷

 

ممیزی داخلی مرکز توزیع اهواز بر اساس برنامه ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در روز سه شنبه مورخ 20 آذر 97 برگزار گردید.

در ابتدا جلسه افتتاحیه توسط جناب آقای مهندس میرسعیدی مدیر محترم مطالعات راهبردی با همراهی کارشناس این واحد آغاز و در ادامه ممیزی واحدهای مختلف عملیاتی مرکز مطابق برنامه ممیزی صورت پذیرفت؛ نهایتاً نتایج ممیزی و بررسی نقاط قابل بهبود مرکز طی جلسه اختتامیه ایراد شده و از زحمات جناب آقای حیدرپور مدیر محترم مرکز توزیع اهواز و کلیه پرسنل قدردانی گردید.

 

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات

  • زجاجی-1397/09/28
  • تشکر و سپاس از همکاران بابت توجه به سیستم مدیریت کیفیت