ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷

 

یلدای ایرانی جاویدان باد

یلدای طولانی سال، بهترین مجال برای نیم نگاهی کوتاه به لحظه هاست؛ لحظه هایی که در سرعت عبور، خلاصه می شوند و می گذرند و این گذشتن، بهترین پیام برای زیبا زیستن ماست؛ یلدا، مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری، سرمشق خوبی هایمان بوده اند و امروز بر روی طاقچه عادت هایمان غبار می گیرند و فراموش می شوند.

 

 یلدا در فردوس

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات