ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷

مصاحبه اختصاصی شرکت داروسازی آفاشیمی با جناب آقای دکتر مجید زجاجی مدیر عامل شرکت پخش فردوس که در ویژه نامه فصلی و داخلی شماره 50  شرکت داروسازی آفاشیمی به چاپ رسیده است.