ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
دوشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۷

 

به پاس تقدیر از تلاش‌های مجدانه و زحمات بی‌دریغ مسئولین بازاریابی/ فروش مراکز توزیع شرکت پخش فردوس، در روز نخست همایش فروشندگان شرکت، برترین همکاران این حوزه معرفی شده و از 5 نفر برتر تقدیر و تشکر به عمل آمد.