ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹
شنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

 

معاونت غذا و دارو استان اردبیل به دلیل ارائه خدمات در تامین داروهای استان اردبیل بر اساس ارزشیابی سالانه ، شرکت پخش فردوس اردبیل را مورد تشویق کتبی قرار داد.

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات