ورود به پرفایل
  • امروز دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
شنبه, ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

 

معاونت غذا و دارو استان اردبیل به دلیل ارائه خدمات در تامین داروهای استان اردبیل بر اساس ارزشیابی سالانه ، شرکت پخش فردوس اردبیل را مورد تشویق کتبی قرار داد.

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات