ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹
یکشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

 

دوره آموزشی در خصوص کلیه انتظارات واحد مالی مرکز از پرسنل محترم واحدهای بازاریابی و فروش و عملیات انبار، جهت بهبود روند وصول مرکز طی 2 دوره یک روزه توسط سرکار خانم محمدی کارشناس مالی مرکز و جناب آقای سجادی مدیر مرکز مشهد در روزهای 1398/01/31 و 1398/02/08 برگزار گردید.

در این دوره تمامی نکات مربوط به عملیات وصول – اقدامات قبل از شروع فرآیند وصول ( نحوه صحیح توزیع فاکتور و مسئولیتهای مامورین وصول ) طبق دستورالعمل وصول مطالبات ارائه گردید. همچنین مطالبی در رابطه با انواع تسویه، طریقه صحیح مراحل دریافت و واگذاری چک و توضیحات کامل در خصوص دریافت وجه نقد ، pos و طریقه تکمیل تمام فرم های دستورالعمل وصول مطالبات بیان گردید.

 

 

 

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات