ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
یکشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۸

 

بازدید معاونت محترم بازاریابی و فروش و معاونت محترم بازرگانی از مراکز توزیع گرگان و ساری

روز سه شنبه 1398/04/11 ضمن خوش آمدگویی و استقبال از سوی مدیر محترم مرکز گرگان جناب آقای خراسانی و پرسنل محترم مرکز، جناب آقای دکتر زرین راد معاونت محترم بازاریابی و فروش و سرکار خانم دکتر خاصه معاونت محترم بازرگانی از مرکز توزیع گرگان بازدید نمودند. طی این بازدید جلساتی با فروشندگان در خصوص چگونگی اعتبار به مشتری، مسائل مربوط به حوزه بازرگانی و همچنین جلسه ای با واحد مالی برگزار شد و از نزدیک مسائل و مشکلات شرکت را بررسی نموده و دستور لازم جهت بهبود روند کاری مرکز صادر گردید.

روز چهارشنبه 1398/04/12 معاونین محترم به همراه جناب آقای خراسانی به مرکز ساری مراجعه نموده و پس از استقبال از سوی مدیر محترم مرکز جناب آقای افضلی و پرسنل محترم مرکز، ضمن بازدید از کلیه واحدها و انبار جلسه ای با فروشندگان برگزار گردید و همچنین جلسه ای با واحد مالی پیرامون آموزش امکانات جدید سیستم جامع در بخش اعتبارسنجی مشتریان تشکیل داده و از مشکلات مرکز مطلع گردیده و راهکارهایی برای رفع مسائل ارائه نمودند.

در پایان مقرر شد مشکلات عمده در جلسه با حضور مدیریت محترم عامل و معاونین مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردد. 

 

 

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات