ورود به پرفایل
  • امروز جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۸

بازدید مدیر محترم بازاریابی/ فروش و مدیر محترم مالی از مرکز اردبیل                                                                             

طي بازديد مدير محترم بازاريابي/فروش جناب آقاي امينيان و مدير محترم امور مالي جناب آقاي ساكي در  روز سه شنبه 18 /04 /98 از مركز اردبيل پس از استقبال از سوی مدیر محترم مرکز جناب آقاي خضري و پرسنل محترم مرکز، از قسمت های مختلف مرکز بازدید به عمل آمد و جلسه اي با حضور جناب آقاي خضري و جناب آقای صفری مسئول محترم اداري/مالی و جناب آقاي موسوي كارشناس  محترم حسابداري  مرکز برگزار گردید. در ابتداي جلسه آقاي ساكي ضمن تشكر از همكاران در واحد مالي  در خصوص عملكرد سال مالي گذشته و رشد چشم گير مركز در آيتم هاي مختلف و همچنین با بررسی مشكلات ، پيشنهادات و راهكارهایي جهت بهبود وصول در قسمت مراكز دولتي ارائه نمودند.در انتهای جلسه پيشنهاداتي توسط آقاي صفري در خصوص اهداف وصول و ...عنوان گرديد.  سپس جلسه ای با حضور آقاي شارقي سرپرست محترم  بازاريابي / فروش و آقايان شايگان و هوشيارزاده فروشندگان مركز برگزار شد و آقاي امينيان ضمن تشكر از زحمات واحد فروش و عملكرد مركز در دست يابي به اهداف تعيين شده در سال مالي گذشته به بررسي عملكرد فروش مركز در تحقق اهداف سهامدار و راهكارهایي جهت پيشبرد اهداف فروش ارائه گردید و در خاتمه جلسه گزارشي توسط آقاي شارقي ارائه و پيشنهادات و راهكارهایي جهت پيشرفت و رشد فروش مركز عنوان شد.

 

 

 

 

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات