ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۸

 

سومین سمینار صنعت پخش جنوب کشور در روز چهارشنبه 1398/04/12 در شیراز برگزار گردید.

در این سمینار، شرکت پخش فردوس مرکز شیراز مفتخر به دریافت لوح به عنوان واحد برگزیده صنعت پخش جنوب کشور گردید.