ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸

 

معاونت محترم بازاریابی و فروش و معاونت محترم بازرگانی از مراکز توزیع مشهد و گناباد بازدید نمودند.

این بازدید روز دوشنبه مورخ 1398/04/24 با حضور جناب آقای دکتر زرین راد معاونت محترم بازاریابی و فروش و سرکار خانم دکتر خاصه معاونت محترم بازرگانی به همراه جناب آقای سجادی مدیر محترم مرکز مشهد از مرکز توزیع گناباد انجام شد، پس از استقبال از سوی مدیریت محترم مرکز جناب آقای نیکخواه و پرسنل مرکز بازدید از انبار و واحدهای مختلف مرکز به عمل آمد. طی این بازدید جلسه ای با فروشندگان تشکیل شد و از مشکلات آنها مطلع گردیده و همچنین جلسه ای با واحد مالی در خصوص اعتبارسنجی مشتریان خصوصی برگزار گردید و مسائل و مشکلات مربوطه را بررسی نموده و راهکارهایی برای رفع مشکلات عنوان شد.

روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 معاونین محترم به مرکز مشهد مراجعه نموده و ضمن بازدید از کلیه واحدها و همچنین از پروژه راه اندازی سیستم هواساز، جلسه ای با فروشندگان و واحد مالی برگزار گردید و از نزدیک مسائل و مشکلات شرکت را بررسی نموده و راهکارهای لازم جهت بهبود روند کاری مرکز را ارائه نمودند.

 

 

 

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات