ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸

 

بازدید مدیر محترم مالی و مدیر محترم فن آوری اطلاعات از مرکز توزیع کرمانشاه

روز چهارشنبه مورخ 1398/04/26 جناب آقای ساکی مدیر محترم مالی و سرکار خانم اطلس باف مدیر محترم فن آوری اطلاعات از مرکز کرمانشاه بازدید نمودند. ضمن بازدید از کلیه واحد های مرکز، جناب آقای ساکی با حضور جناب آقای نیک اندام سرپرست محترم مرکز جلسه ای را با واحد مالی در خصوص وصول و مسائل مربوطه برگزار نمودند. سپس سرکار خانم اطلس باف جلسه ای پیرامون مشکلات سیستم جامع و تبلت فروشندگان، مورد بحث و بررسی قرار دادند و راهکارهایی جهت رفع مسائل و مشکلات ارائه گردید. 

 

 

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات