ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹
دوشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

 

اولین مرحله اهدایی تقدیرنامه های سیستم نظام پیشنهادات

ضمن سپاسگزاری از مشارکت همکاران محترم ستادی و عملیاتی در سامانه نظام پیشنهادات، از پیشنهادات منتخب و مصوب کارگروه نظام پیشنهادات تقدیر به عمل آمد.

امید است با بکارگیری هر چه بهتر پیشنهادات خلاقانه همکاران موجبات پیشرفت و بهبود سازمانی بیشتر از قبل فراهم آید.