ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹
چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸

 

بازدید معاونت محترم بازاریابی و فروش و معاونت محترم بازرگاني از مركز توزیع زاهدان

روز سه شنبه مورخ  1398/07/09 جناب آقای دکتر زرین راد معاون محترم بازاریابی / فروش و سرکار خانم دکتر خاصه معاون محترم بازرگاني از مركز توزیع زاهدان بازدید نمودند. پس از استقبال از سوي مدير و پرسنل محترم مركز، بازديد از انبار و واحدهای مختلف مركز به عمل آمد در ادامه جلسه ای با واحد مالي در خصوص دستورالعمل اعتبار سنجي مشتريان برگزار و مسائل و مشكلات بررسي و راهكارهايي جهت رفع مشكلات عنوان گرديد. سپس درخصوص بررسي مسائل و مشكلات فروش، دستورالعمل اعتبار سنجي مشتريان و مسائل بازرگانی، اقلام كم گردش و محدود جلسه اي با فروشندگان مرکز برگزار و دستورات لازم جهت بهبود روندکاری مرکز را صادر نمودند. 

 

 

 

 

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات