ورود به پرفایل
  • امروز شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹
چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸

 

بازدید معاونت محترم بازاریابی و فروش و معاونت محترم بازرگانی از مرکز توزیع همدان

روز سه شنبه مورخ 1398/07/23 جناب آقای دکتر زرین راد معاونت محترم بازاریابی و فروش و سرکار خانم دکتر خاصه معاونت محترم بازرگانی از مرکز همدان بازدید نمودند. ضمن بازدید از واحد های اداری- مالی- فروش و انبار مرکز با حضور جناب آقای میرقاسمی مدیر محترم مرکز جلسه ای با واحد فروش پیرامون مسائل مربوطه بحث و بررسی گردید و همچنین جلسه ای با واحد مالی در خصوص اعتبارسنجی مشتریان خصوصی و وصول تشکیل داده و از مشکلات مرکز مطلع گردیده و راهکارهایی برای رفع مسائل ارائه نمودند.