ورود به پرفایل
  • امروز ﺳﻪشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۸
شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸

 

بازدید معاونت محترم بازاریابی و فروش و معاونت محترم بازرگانی از مرکز توزیع اهواز

روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 جناب آقای دکتر زرین راد معاونت محترم بازاریابی و فروش و سرکار خانم دکتر خاصه معاونت محترم بازرگانی از مرکز توزیع اهواز بازدید نمودند. پس از استقبال از سوی مدیر محترم مرکز اهواز جناب آقای حیدرپور و پرسنل محترم مرکز، بازدید از تمام واحد های آن و انبار صورت پذیرفت و جلسه ای با حضور واحد فروش برگزار گردید که مسائل و مشکلات شرکت را بررسی نموده و همچنین جلسه ای با واحد مالی در خصوص اعتبارسنجی مشتریان خصوصی تشکیل شد و دستور لازم جهت بهبود روند کاری مرکز را صادر نمودند .

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات