ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹
دوشنبه, ۹ دی ۱۳۹۸

 

روز یکشنبه مورخ 1398/10/08

مسئولین محترم، جناب آقای دکتر ارسلان زارع استاندار و معاونین

جناب آقای دلق پوش رئیس سازمان صنعت و معدن استان گیلان و معاونین

جناب آقای سامان نظری رئیس انجمن صنعت پخش گیلان

جناب آقای دکتر جهش نماینده معاونت غذا و دارو وهیئت همراه

جناب آقای دکتر علی نیا معاون صنعت پخش و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان استان گیلان

جناب آقای مهندس نجفی مدیر امور غذا استان گیلان

از مرکز توزیع رشت بازدید بعمل آوردند.

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات