ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹
ﺳﻪشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۸

 

روز دوشنبه  مورخ 98/10/30 معاونین محترم غذا و دارو استان کرمان، جناب آقای دکتر هاشمی و جناب آقای دکتر مرتضویان و سرکار خانم دکتر صادری از مرکز توزیع کرمان شرکت پخش فردوس بازدید نمودند.

تهیه کننده خبر: ف. قره زاده

نظرات