ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹
دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

 

جلسه همفکری سه جانبه بین سازمان غذا و دارو ، معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی و  مدیران شعب تهران شرکتهای توزیع سراسری برای نحوه توزیع داروهای سهمیه ای به داروخانه های منتخب در روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 در مرکز تهران غرب شرکت پخش فردوس برگزار گردید.