ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۹
دوشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۹

عملیات اموال گردانی و انبارگردانی پایان سال مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت در روز پنجشنبه مورخ 1399/03/29 آغاز و در روز جمعه مورخ 1399/03/30 در کلیه مراکز توزیع شرکت پخش فردوس با تلاش همکاران با موفقیت خاتمه یافت.

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت ، برای سال مالی منتهی به 1400/03/31 توفیق روزافزون را آرزومندیم.