ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

سرم قندی 5% 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع

DEXTROSE 5% 1L INF P-BOTTLE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :