ورود به پرفایل
  • امروز چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

سرم قندی 1/3 و 2/3 ـ 500 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :