ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرم قندی 1/3 و 2/3 ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع

DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 1L INF P-BOTTLE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :