ورود به پرفایل
  • امروز یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرم نمکی تزریقی 0/9% ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع

SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :