ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سرم نمکی تزریقی 0/45% ـ 1000 م.ل -فرآورده های تزریقی 1ع

SODIUM CHLORIDE 0.45% 1L INF P-BOTTLE

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :