ورود به پرفایل
  • امروز پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

شربت رانیتیدین 75 م.گ/5م.ل 240 م.ل-سها1ع

RANITIDINE-SOHA® 75MG/5ML 240ML SYRUP

ماهیت :

وارداتی / داخلی :

نوع کالا :

IRC :

GTIN :